Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Bro eller tunnel eller ingen av delene?

Bro eller tunnel eller ingen av delene?

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Send godset på toget

Bro eller tunnel over Oslofjorden diskuteres heftig. Men hva er behovet?

Oslofjordtunnelen har nå ca 8000 biler i døgnet, bare litt mer enn riksveg 156 inn til Nesodden. Kapasiteten vil være god i overskuelig framtid. Det er altså ikke trafikkbehov for noen av delene.

Sikkerhetsspørsmål er årsak til investeringene. Så godt som alle sikkerhetsspørsmål er knyttet til tungtrafikk – trailerne – som ikke tåler stigningsforholdene. Tungtrafikken utgjør ca 1000 biler i døgnet. Nesten all tungtrafikken er langtransport. Fra utlandet/Østfold til Drammen og vestover. For å avhjelpe denne tungtrafikken skal det altså investeres alternativt

Ca 4 milliarder for tunnel

Ca 15 milliarder for bru

Finnes det ikke bedre og billigere måter å få tungtransport mellom Østfold og Drammen fram?

Jo – toget finnes og kan ved langt mindre investeringer kunne ta denne trafikken på eksisterende toglinjer. De trenger pålastingssteder og utbedring av Alnabruterminalen. For ekstrainvesteringer i størrelsesorden for tunnel kan jernbanen ta all trafikken og det avhjelper ikke bare sikkerheten i tunnelen, det vil ta bort store mengder tungtransport fra veiene over store deler av Østlandet.

Vår løsning er: Steng Oslofjordtunnelen for tungtransport. Invester det som er tiltenkt denne forbindelse i tiltak for godstransport på jernbane.

Så kan vi som bruker tunnelen kjøre i ro og fred og med god plass uten de unødige stengingene som vi har i dag.

Geir Christensen

Rødt

4 thoughts on “Bro eller tunnel eller ingen av delene?

 1. Tja – dette var jo også et innspill! Vegvesenet melder om ca 300 stengninger i året, stort sett pga enten regulært vedlikehold (3- fire ganger i måneden) eller forhold som skyldes stigningen på opp til 7% og mange utenlandske vogntog. Gjennomsnittlig stengetid er på ca 15-20 minutter, men du kan risikere at tunnelen er stengt i timevis! (Data fra ØB)

  Når det gjelde øking av godsmengden må vi se på utviklingen i lastebilens markedsandel som viser en vekst i godstransport med lastebil for (deler av) strekningen Oslo – Stavanger, Oslo –
  Bergen og Østfold – Bergen. Spesielt økingen av godsmengden Østfold–Bergen vil kunne dra nytte av en broløsning over Oslofjorden, eventuelt en jernbanelinje som også krysser fjorden uten å gå innom Oslo. (Enkelte data er hentet fra transportøkonomisk institutt)

  Så min løsning på dette er altså en broløsning (= færre stengninger av tunnel), eventuelt en ny jernbane fra Ski til Drammen for å avlaste Oslo med godstog. Full stengning av Oslofjordtunnelen for godstransport er neppe en god løsning. Også gods må få lov til å krysse fjorden! Om gods må ta veien om Drammen (uten å krysse fjorden), vil dette medføre økte fraktkostnader som igjen gir høyere priser for oss forbrukere.

 2. Tja – dette var jo også et innspill! Vegvesenet melder om ca 300 stengninger i året, stort sett pga enten regulært vedlikehold (3- fire ganger i måneden) eller forhold som skyldes stigningen på opp til 7% og mange utenlandske vogntog. Gjennomsnittlig stengetid er på ca 15-20 minutter, men du kan risikere at tunnelen er stengt i timevis! (Data fra ØB)

  Når det gjelde øking av godsmengden må vi se på utviklingen i lastebilens markedsandel som viser en vekst i godstransport med lastebil for (deler av) strekningen Oslo – Stavanger, Oslo –
  Bergen og Østfold – Bergen. Spesielt økingen av godsmengden Østfold–Bergen vil kunne dra nytte av en broløsning over Oslofjorden, eventuelt en jernbanelinje som også krysser fjorden uten å gå innom Oslo. (Enkelte data er hentet fra transportøkonomisk institutt)

  Så min løsning på dette er altså en broløsning (= færre stengninger av tunnel), eventuelt en ny jernbane fra Ski til Drammen for å avlaste Oslo med godstog. Full stengning av Oslofjordtunnelen for godstransport er neppe en god løsning. Også gods må få lov til å krysse fjorden! Om gods må ta veien om Drammen (uten å krysse fjorden), vil dette medføre økte fraktkostnader som igjen gir høyere priser for oss forbrukere.

 3. Jernbanen trenger ikke et nytt spor mellom Ski og Drammen. Å ta 20 ekstra godstog hver vei kan lett gjøres på eksisterende spor. (Økingen i persontrafikk vil kanskje gjøre nye spor under Oslo nødvendig – men nye spor gjennom Hurum vil ikke bety noe for dette) Det er effektive terminaler godstrafikken trenger. PS – nesten alle stenginger er p.g.a. tungtrasport. Fjernes den vil trafikken flyte greit.

 4. Jernbanen trenger ikke et nytt spor mellom Ski og Drammen. Å ta 20 ekstra godstog hver vei kan lett gjøres på eksisterende spor. (Økingen i persontrafikk vil kanskje gjøre nye spor under Oslo nødvendig – men nye spor gjennom Hurum vil ikke bety noe for dette) Det er effektive terminaler godstrafikken trenger. PS – nesten alle stenginger er p.g.a. tungtrasport. Fjernes den vil trafikken flyte greit.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: