Du er her
Hjem > Forsiden > Signaltomten: Diffuse politikere. Unnvikende Åpenhet.

Signaltomten: Diffuse politikere. Unnvikende Åpenhet.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Inger Johanne Norberg≡
Kommunestyret har bedt om «løsninger og forslag». Møtereferater og saksdokumenter finnes ikke offentlig tilgjengelig. Hva skjer med «Signaltomten»? Svar kommer mandag morgen, møt opp i åpent møte på Tangenten 7.30, da skal komiteen bestemme hvem som går videre i prosjektet.

K.st.vedtak 151/16 stiller heller ingen krav. Kommunestyret har bedt om at ad hoc komitéen «arbeider fram løsninger og forslag rundt framtidig drift og utvikling av (Nesoddtangen gård, Lagveien og) Signalen i et kortsiktig perspektiv på 3 – 5 år.»

Møterom Krange mandag 6.mars kl 7.30-8.30. Kommunens møter er åpent for publikum.

«Øverste. politiske ledelse»

Det hele er etter initiativ fra «øverste politiisk ledelse» som det heter i saksframlegget fra desember i fjor. Forslag fra SV og Rødt om bredere politisk prosess i kommuneplansammenheng ble nedstemt i kommunestyret 14. desember. Den egentlige øverste politiske ledelse er kommunestyret i plenum, men det kan se ut som den øverste politiiske ledelsen i denne sammenheng er en mindre del av det politiske miljøet: Formannskapet, færre enn hele formannskapet eller Ordfører, varaordfører og noen til. Hvilken rolle har administrasjonen som saksframlegger og faginstans? Det synes også uklart.

I saksframlegget står det at «Formannskap og kommunestyre har den siste tiden behandlet spørsmål knyttet til drift og utvikling av Signalen i et kortsiktig perspektiv. Formannskapet har også hatt møte med interessenter som ser store muligheter for framtidig drift og utvikling av Nesoddtangen gård.»

Det kan se ut som formannskapet er den øverste politiske ledelse. Det er en liten del av det politiske miljøet og det er ikke vært en del av prosessen at befolkningen, nesoddens næringsliv eller andre skal delta i en åpen og demokratisk prosess.

Unnvikende svar fra Ordfører via administrasjonen

Nesoddposten stilte spørsmål til Ordfører angående pågående arbeid med «Signaltomten». Svar kom via administrasjonen.

NP: -Det ble gjennomført intervjuer fredag 3. mars. Er det én eller to tilbydere som vurderes som interessante? Hvem er det?

«- Det er 2, SIGNALEN SJØBAD OG RESTAURANT og Signalen – Kulturbrygga  – spiseri og scene

Begge har flere aktører bak seg

NP: Nesoddposten har fått tilsendt møtereferater. Det framgår ikke at ad hoc komitéen har vurdert kravsoppfyllelse til kriterier i utlysningen. Er det riktig?

«-  Det blir gjort i forhold til de presentasjoner som er gitt i dag! (Fredag 3. mars. journ. anm.)

NP: Hvis svaret er ja på spørsmålet over:

Ble det stilt krav og kunne en eller begge tilbydere dokumentere kravsoppfyllelser i dagens intervju?

«- Nei, det antas ikke å være riktig å be om «bankgaranti» og eller annen sikkerhet»

NP: Kan tilbydere garantere tilstrekkelig kapital til gjennomføring?

«- Se svar over»

Kan tilbydere garantere åpningsdato før sommeren? Eventuelt når?

 » –Begge antar og forutsetter en viss aktivitet før sommeren

NP: Har tilbydere lagt fram forretningsmodell? Evt. hvilke?

 » -Begge har ideer om drift og utvikling av konseptet»

NP: – Hvilke krav stilles til hensyn til innbyggerne, forretningsmodell, helårsdrift og kulturarrangement fra ad-hoc komiteens side?

» -Alle nevnte forhold ligger som forutsetninger som komiteen ønsker å få sikkerhet for.»

Signaltomten

Kommunen stiller følgende krav i utlysningen:

Konklusjon: Nesoddens næringsliv utelukkes

K.styrets vedtak 151/16

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nesodden_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2016044640&dokid=486663&versjon=5&variant=P&

KST- 151/16 Vedtak:

Det opprettes en ad hoc komite bestående av 5 medlemmer som arbeider fram løsninger og

forslag rundt framtidig drift og utvikling av Nesoddtangen gård, Lagveien og Signalen i et

kortsiktig perspektiv på 3-5 år.

  1. Til ad hoc komiteen velges :

Nina Sandberg (AP)

Erik Adland (H)

Martin Apenes (V)

Elisabeth Østreng (FRP)

Christian Hintze Holm (SV)

Nesoddposten følger saken, følg med.

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: