Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Politisk mystikk omkring Signalen

Politisk mystikk omkring Signalen

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

I siste utgave av Nesoddposten spør Inger Johanne Norberg: ”Hva mener Nesodden om Signalens framtid? Politikernes meninger er diffuse”.

Inger Johanne Norbergs syrlige kommentar er velbegrunnet. Ikke minst siden partiet Høyres herostratisk avkledde leder, Erik Adland, sitter i den avgjørende komitéen. Det er også grunn til å minne om ordførerens og næringslivstalsmann Bjerkes jubel for tre år siden over utsikten til ”fyrtårnbygg” på Tangen brygge området. Kfr. reportasje i Amta den gang og undertegnedes påfølgende skarpe innlegg også i Amta med påminnelse om at nesoddingene ved århundreskiftet gikk kvinne og mann av huse og stoppet et tilsvarende prosjekt.

Nå er de tapende spekulantene igjen på hugget. Denne gang adskillig bedre rustet. Det står nå om hele Nesoddens framtid og innfallsporten er Signalen. Inger Johanne Norbergs innspill kommer derfor høyst betimelig.

Svaret på spørsmålet om ”Signalens framtid” er nøye forbundet med Tangen brygge, Nesoddtangen, hele Nesodden og dermed samtlige nesoddingers framtid. Følgelig må Adlandkomitéens diffuse holdning bli tolket på bakgrunn av hva som i dag er kjent.

Man tar ikke bare sikte på å rehabilitere nederlaget ved århundreskiftet, men har solgt seg helt ut både til de økonomiske spekulantene og de politisk reaksjonære. Det foreligger vedtatte planer på fylkesnivå om å omdanne hele Nesoddtangen innenfor trekanten Tangen brygge, Flaskebekk, Helvik til en regulær by med høyhus, betongblokker og alt dermed henhørende. Til overmål har som kjent fylkesmannen anbefalt Stortinget å innlemme Nesodden som en umyndig bydel i Oslo.

Med spørsmålet om Signalens framtid stikker Inger Johanne Norberg hull på en sammensatt boble av politisk manipulasjon og økonomisk spekulasjon, grensende til korrupsjon og følgelig usammenlignbart større enn skjebnen til et lite serveringssted i vannkanten. Men liten tue kan, som alle vet, velte stort lass. Undertegnede uttaler seg bl.a. på bakgrunn av høstede erfaringer, dels på egen hånd, dels i samarbeid med VG fra en del år tilbake. Så alt er mulig hvis bare saken er god og blir helhjertet håndtert. Den må formelt være partipolitisk uavhengig for å lykkes og ha et dedikert lederskap. Kanskje Nesoddposten og Inger Johanne Norberg?

Reidar Gunder

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: