Du er her
Hjem > Forsiden > Signalen engasjerer. Kommunens unnvikenhet reduseres.»Liket» bestemmer på Nesodden

Signalen engasjerer. Kommunens unnvikenhet reduseres.»Liket» bestemmer på Nesodden

"Liket" bestemmer på Nesodden
Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Inger Johanne Norberg≡

Planer for Signaltomta engasjerer. Publikum møter vanskeligheter og lukkede dører.

Siste nytt: Kommunen endrer praksis, men bare litt.

Ad hoc komiteen prosjekt Signalen, Nesoddtangen gård og gamlebrygga hadde tilhørere selv om klokka var 7.30 om morgenen.

Publikum interesserer seg

En av tilhørerne var Søgnhild Østvold, «-Hvorfor ville du overvære dette kommunale møtet?»

«- Fordi jeg har fått så mye forskjellig info vedrørende saksbehandling og prosessen generelt, så jeg bestemte meg for å få førstehåndsinformasjon – og om mulig et klarere bilde av hvem som har søkt og hvilke søknader som går videre til neste fase i behandlingen samt, og om mulig,  tidsplanen for nyåpning av et nytt serveringssted ved vannkanten. Spesiell interesse har forslaget til Dag Tjersland. Prosjekt Signalen har også i det siste fått økt interesse utenfor nesoddlandet blant annet i Finansavisen med overskrift «River en restaurant for å bygge en ny» – dette inspirerer også til deltagelse. Jeg er aktiv som frivillig og gratisarbeidende for flere foreninger og forbund på Nesodden. Frivillig arbeid hvor alt gjøres med en positiv innstilling for at Nesodden skal være topp å bo i. Jeg forventer følgelig ikke å få forretningshemmeligheter på disse møtene, men høre mer om hvilke alternativ som foreligger så langt i prosessen.»

En av de andre tilhørerne var Kristin Bryhni, også hun kjent fra mange års frivillig arbeid.

Kristin Bryhni, «Hvorfor kom du på Ad hoc-komitéens møte?»

» – Jeg synes det er synd at Signalen forsvinner. Det virker idiotisk å rive noe som er bygd opp, å ødelegge alt. Å rive noe for så å bygge opp igjen …»

Nesodden kommune burde vært mer imøtekommende overfor Dick, som drev Signalen. De kunne gitt en dispensasjon og bidratt til en positiv prosess.

Men nå virker det som politisk spill. Noen vil ha bort Signalen »

Etterlyser åpenhet

NP: «Hvordan fant du fram til møtet?»

» – Å, jeg fant møtet i Nesoddposten, der sto det at kommunens møter er åpne for publikum. Sted og tid var jo avbildet på tekstmeldingen fra ordføreren», forteller Kristin Bryhni.

Møtet var ikke så åpent som Nesoddposten skrev. Tilhørere møtte lukkede dører.

Kristin Bryhni legger til

» -Da jeg kom til Tangenten, måtte jeg vente utenfor en liten stund. Jeg ble sluppet inn av en ansatt, og fikk følge inn med en annen som også skulle på møtet.»

Søgnhild Østvold hadde heller ikke funnet fram til møte uten hjelp og litt flaks:

NP: «- Hvordan fant du fram til møtet, spesielt fordi kunngjøringen om møtet kom så sent som lørdag og stod blant annet i Nesoddposten søndag?»

«- Via Nesoddposten. Det var for øvrig vanskelig å komme inn selv om jeg kom i god tid, fordi hele kommunehuset var stengt og uten noe informasjon om møtet. Jeg gikk rundt hele bygget og prøvde alle dørene, og fikk tilfeldigvis øye på et menneske innenfor glassrutene som var så snill å åpne for meg. Derfor ankom jeg også litt sent til møtet, forøvrig et bittelite møterom.

Det er veldig positivt at møtene nå annonseres og jeg er veldig spent på neste steg i prosessen.

Jeg etterlyser imidlertid en mer åpen dialog, så folk på Nesodden slipper å spekulere . Nesodden kommune kan sikkert bidra til en tydeligere kommunikasjon samt enklere tilgang til relevant informasjonen for publikum. Et forslag kan være; hva med møter i kafeen og døren åpen? Som blant annet kan gjøre prosessen og møtene faktisk mer tilgjengelig og opplevelsen til interesserte nesoddinger, enda mer positiv.»
Nikkemøte

NP:»- Hva fikk du ut av møtet?»

Kristin Bryhni: » -Det var interessant å observere. Møtet virket som et møte hvor alle var enige med sistnevnte taler, alle i «betongkameratene». Jeg oppfattet det som et nikkemøte. Det var ingen spørsmål og utdypninger, bortsett fra Geir (Christensen fra Rødt, vara for Christian Hintze Holm, journ.anm.), som stilte spørsmål og ønsket opplysninger. Han hadde jo heller ikke fått alle opplysningene de andre hadde. Det var underlig.

Det var lite givende å oppleve. Det virket som de hadde bestemt seg for lenge siden.

Det er i alle fall ikke ordfører som styrer, -nei, det er dokka (liket) som henger på Signalen.
Siste i saken: Kommunen endrer praksis, men bare bittelitt

Etter at Nesoddposten har skrevet om hvor unnvikende åpenheten rundt ad hoc-komitéen har Nesodden kommune snudd, litt.

Etter to måneders virke publiserer kommunen fra 9. mars historisk stoff og referater på kommunens nettside, se

https://www.nesodden.kommune.no/politikk/politikk-og-demokrati/utvalg-og-rad/ad-hoc-komiteen/

Kommunen publiserer at ad hoc-komiteen eksisterer. Det tror vi de fleste har fått med seg, men kommunen skal ha ros allikevel: Det er en bra begynnelse.

Kommunen publiserer videre fire referat som Nesoddposten publiserer i en annen artikkel i Nesoddposten. Vi har valgt å publisere referatene fordi kommunen ikke har praktisert det selv. Nesoddposten setter pris på at Nesodden kommune nå publiserer litt historisk stoff.

Nesoddposten har fått sine opplysninger etter diverse tekstmeldinger og e-poster med ordfører, og fra stabssjef Ruud på vegne av ordfører. Vi er glade for informasjonen, men tillater oss å påpeke at det er ikke en hensiktsmessig måte for en kommune å informere befolkningen på.

Fremdeles unnvikende

Nesoddposten imøteser nå kunngjøring av kommende møte i ad hoc-komitéen. Nesoddposten etterlyser at det skal stå at det er åpent for publikum slik som er vanlig praksis.  Referat fra ad hoc-komiteen som ordfører nektet å behandle i siste møte den 6. mars etterlyses også. samt saksframlegg til møtet og intervjuguiden som tilbyderne skal besvare. Finnes det mer?

Nesodden kommune: Nesoddposten venter i oppmuntret spenning!

Sett av 15. mars kl. 15.45 en time og påfølgende formannskap

Nesoddposten kan opplyse at kommende møte er 15. mars kl. 15.45 på Tangenten hvor en henvendelse om gamlebrygga og tre tilbud om drift Signalen skal behandles.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: