Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Signalen og elefanten i rommet

Signalen og elefanten i rommet

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Ordfører Sandberg har lagt ut en redegjørelse for prosessen rundt «midlertidig» utleie av Signalentomta. Mange formaliteter legges fram. Realitetene og sammenhengene blir ikke omtalt. Her følger noen spørsmål.

Tangenspissen skal behandles i kommuneplanprosessen og om 2 års tid kan kommunestyret ha et vedtak klart om ønsket utvikling. Det er på høy tid. Rødt har lenge tatt til orde for å utvikle området til offentlige formål og næringsvirksomhet /kulturnæring

Et flertall (mot SV og Rødt sine stemmer) vedtok å nedsette et Ad.hoc-utvalg for å gjøre tiltak i forkant av denne prosessen. Kommunestyret (flertallet) har bedt om at ad hoc komitéen «arbeider fram løsninger og forslag rundt framtidig drift og utvikling av (Nesoddtangen gård, Lagveien og) Signalen i et kortsiktig perspektiv på 3 – 5 år.»

Hvorfor dette midlertidige?

Så blir driverne av Signalen sagt opp. Hvorfor?

Signalentomten legges ut på FINN.no for leie i 3 til 5 år.

Formannskapet krever at eksisterende bygninger rives. Hvorfor?

Kravet til ny driver blir å sette opp nye bygninger på et par måneder uten noen garanti for drift etter 5 år. En investering som ser ut til å ligge på mellom 4 og 7 millioner må altså bære seg på 5 år om en ikke har en forståelse for at driften kan forlenges. Det kan vanskelig gi fortjeneste. Hvem har råd til å satse på dette midlertidige uten noen underhåndenavtale om forlengelse?

Kommunen får 13 + 1(ikke registrert) svar på annonsen. De fleste vil ha befaring/informasjon og møte om saken. Ingen får det. Det betyr at nesten alle interessenter blir ristet av fordi de opplever manglende interesse fra kommunen og mangler opplysninger til å levere en komplett søknad.

Torbjørn Sætre (H) skriver på facebook at alle har blitt behandlet likt fordi ingen har fått noe informasjon ut over annonseteksten før fristen gikk ut. Det er ikke helt sant. En interessent har hatt en rekke møter med kommunefolk og kjenner stedet i detalj. Alle andre sliter med å få opplysninger om skatteforhold, vann, kloakk og strøm, leiepris osv.

Prosessen er altså styrt slik at det er svært vanskelig å levere tilbud for alle utenom en interessent.

Jeg er slett ikke sikker på at dette er en bevist handling fra alle medlemmene i ad.hoc komiteen og formannskapet som har styrt prosessen slik AMTA antyder. Men det er naturlig å spørre Adland og Sandberg om hvorfor dette er gjort slik at det er blitt svært vanskelig for aktører å legge inn tilbud og at valgte tilbyder må planlegge langsiktig på en korttidskontrakt.

Kulturplanen som ble vedtatt i desember hadde Nesoddtangen gård som viktig samarbeidsprosjekt mellom kultur og psykisk helse. Rett etterpå vedtaes gården som en del av ad.hoc komiteen sitt arbeid og psykisk helse blir bedt om å finne nye lokaler. Hvorfor et slikt vedtak når det ikke foreligger noen planer i kommunen for ny drift av gården? Kjendiskokk Tjersland har offentlig vist interesse for gården. Kan Adland og Sandberg legge fram disse planene offentlig? Kan dere forklare hvorfor psykisk helse må flytte uten at det foreligger en tøddel av kommunalt sakspapir om hva kommunen skal bruke stedet til?

Man behøver ikke være Einstein for å forstå at noen har snakket sammen. Kan Adland og Sandberg svare på om de er forelagt mer omfattende planer for Nesoddspissen enn det som til nå er offentlig kjent? Hva inneholder i tilfelle planen(e)?

Geir Christensen
Rødt

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: