Du er her
Hjem > Forsiden > Ad hoc-komitéen og reduksjon på Nesoddtangen gård

Ad hoc-komitéen og reduksjon på Nesoddtangen gård

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Inger Johanne Norberg≡
All ære til Frivillighetssentralen som fyller kommunale hull
Ledelsen roser brukerne og brukerne roser frivillighetssentralen
Foreløpig er ikke brukerne 

Politikerne kuttet i tilbudet til psykisk helse i budsjett 2017 og Nesoddtangen gård måtte holde stengt onsdager. Starten på 2017 så lite oppløftende ut. Men Frivillighetssentralen kom på banen når kommunen trapper ned.

All honnør til «Frivilligcafé» og brukerrådet
Stig Evensen, leder for psykisk helse voksne, berømmer brukerrådet for å være kreative og løsningsorienterte i kuttprosessen. Evensen utdyper: «Jeg har stor tro på at brukerrådet sammen med frivillighetssentralen vil kunne etablere et godt alternativ på onsdager».
Det kan virke slik, Frivillighetssentralen og brukerrådet starter et tilbud på Nesoddtangen gård hver onsdag fra 22. mars. Primus motorer er daglig leder i Nesodden Frivilligsentral Hege Emilsen, Katarzyna Daniell fra vennegruppa til Nesoddtangen gård, Linda Maria Lorvik fra brukerrådet, Mari Gulli fra Frivilligsentralen og Synne Røbekk fra brukerrådet.

Sigmund Espedal er en av innbyggerne som har lagt ned mye arbeid i å forsvare psykisk helses tilbud på Nesoddtangen gård. Espedal mener at en endret situasjon kan åpne opp for nye muligheter. Han understreker at «vi prøver å være positive og løsningsorienterte, selv om vi var, og er, sterkt mot kutt i tilbudet. «

Muligheter i tastatur og kajakk

Stig Evensen forteller også om en positiv brukergruppe med evne til å se muligheter, og utdyper: «Brukerrådet har allerede tatt initiativ til å drive datakurs på Nesoddtangen gård, og i tillegg vil det startes ernæringskurs i samarbeid med ernæringsfysiolog som er ansatt i avdeling for Rus og Psykiatri. Det planlegges kajakk-kurs i løpet av våren og 9. juni vil det arrangeres en yogafestival på gården med fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Jeg synes det er viktig å fremheve disse positive aktivitetene i en periode hvor det har vært stort fokus på reduksjon av tilbudet.»

Innsparinger og reduksjoner i et allerede sparsomt tilbud
Nesoddposten vil vite hvor stor del av tilbudet som blir kuttet som følge av politikernes reduksjoner i budsjett 2017.
Espedal skriver i e-post
 «Vi mister en dag i uka, det tilsvarer 20% av tilbudet. I tillegg er personalsituasjonen slik at vi har mistet 1 time pr dag. Totalt svekkes tilbudet med 30%. Det må alltid være 2 ansatte på jobb, dette er fordelt på 1,8 årsverk så personalsituasjonen er ganske sårbar.»

Avdelingsleder Evensen beklager reduksjonen for brukernes del: «Det er synd for brukerne av Nesoddtangen gård at vi blir nødt til å redusere tilbudet, men vi ser oss nødt til å gjøre dette for å drive forsvarlig innenfor våre rammer.»
Evensen forteller at det allikevel som hovedregel være en aktivitet pr dag de resterende åpningsdagene i tillegg til åpen kafe.

Espedal forteller at rutiner er viktige

«Det er synd for brukerne, spesielt de som har benyttet seg av tilbudet daglig. Det innebærer brudd i rutiner for mennesker som kan ha et sterkt behov for nettopp dagligerutiner for å klare seg gjennom hverdagen.»

Brukerepresentantene understreker i mail at det er Regjeringens målsetning er å fokusere på lavterskeltilbud. «Så selv om dette ikke er lovpålagt synes vi de går imot sin egen regjering ved å spare inn på bemanning, det er jo ikke slik at vi kan drive stedet selv. Vi trenger tryggheten i et personale som kjenner oss og kan skape noe sammen med oss.»
Ad hoc-komitéen kommuniserer ikke ut
Ad hoc-komitéen som er mye omtalt i forbidelse med ny driver Signalen, har også ansvaret for å legge fram forslag om ny lokalisering av tilbudet i psykisk helse på Nesoddtangen gård.
Referater fra ad hoc-komitéens møter er tidligere publisert i Nesoddposten siden kommunen ikke gjorde det selv. Nesoddposten har etterlyst kunngjøring av møter, referater og sakspapirer. Onsdag ble møtet kunngjort en dag før møtet finner sted. Referat publiseres en dag før møtet. Rimelig kort tid til å sette seg inn i sakene for publikum og berørte parter. Sakspapirer? Nei, det er ikke publisert.

Ad hoc-komitéen inviterer ikke inn

Espedal skriver at «Det som vi synes er alvorlig er at vi foreløpig ikke har blitt tatt med i kommunen sine prosesser rundt det som skal være utvikling av området og en eventuell relokalisering av tilbudet. Vi ønsker sterkt at tilbudet fortsatt skal holde til på Nesoddtangen Gård og har mange gode grunner for det, men kommunestyrets flertall la til grunn at eventuell relokalisering skal gjøres i samråd med brukerne. Da må vi være med i prosessen i fra start.»
Brukerrepresentanter uttrykker sin frustrasjon i sterke ordelag som vitner om en praksis som ikke styrker helsa. «Vi savner dialog mellom kommunepolitikerne og oss. De kjører bare over oss og gir oss så lite spillerom at det er vanskelig å få til noe som helst.»

Politikerne skal representere innbyggerne. Vi minner om forskrift om Forskrift om habilitering og rehabiliteringsom sier at Kommunen og det regionale helseforetaket skal sørge for at den enkelte pasient og bruker kan medvirke ved gjennomføring av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Med gjennomføring menes planlegging, utforming, utøving og evaluering.

Kommunen og det regionale helseforetaket bør legge til rette for at pasient- og brukerrepresentanter deltar i planlegging, utvikling og evaluering av re-/habiliteringsvirksomheten.

 

Fungerende støtte mellom kl. 10 og kl. 15

Brukerne på Nesoddtangen gård understreker viktigheten av tilbudet i en e-post og ønsker at tilbudet utvides til å være åpent både på helg og ettermiddag, med personal til stede. Til eventuelle reduksjoner skriver brukerrepresentanter at det er nok at det er stengt i helgene og på ettermiddagene. De opplever at det allerede er for begrenset tid å gjøre noe på.

Kommunens reduksjon oppleves som en avvisnng.
«Vi opplever dette som en måte å bli kvitt oss på, det blir så usikkert når det bare er åpent nå og da.
Ettermiddag og helg disponeres allerede av Nesodden kommune og selv om de tydeligvis ikke får leid det ut på hverdagene holder de oss utestengt, det er vanskelig nok å bare ha muligheten til å bruke gården mellom ti og tre.
Hadde stedet vært åpent lengre på dagene ville flere ha kommet hit, det er mange som trenger dette stedet etter klokka tre. Det er et behov for å ha bemannet åpningstid hele dagen. Hadde vært bedre om stedet åpnet senere og stengte senere.»

Både når det gjelder lokalisering og utforming av tilbudet er det mye å gå på. Det viktigste er at tilbudet tilrettelegges slik at flest mulig kan få godt utbytte av det. Mange med psykiske utfordringer har mye å vinne på å ha et fast arbeid og motta lønn. Åpningstiden mellom 10 og 15 gjør det nærliggende å tro at mennesker med psykisk helse møtes med lave forventninger. Enten er du på jobb eller så er du på Nesoddtangen gård. Vi sier «Ja takk, begge deler» for de som får det til.

Nesoddposten forventer at politikerne inkluderer tjenestemottakerne og brukerrådet på Nesoddtangen gård i arbeidet med utformingen og lokaliseringen av tilbudet. Det kan bli en vinn-vinn situasjon: Folk som blir sett, hørt og delaktige i utformingen av egen hverdag får bedre lisvkvalitet og helse.

Nesoddtangen gård
https://www.facebook.com/nesoddtangengaard/?fref=ts

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: