Du er her
Hjem > Forsiden > Signal om manglende demokrati

Signal om manglende demokrati

≡AV Tormod Bjørnstad≡
Signalen har fått ny leietaker og det planlegges en stor utvikling av hele området på Tangenspissen. Prosessen har vært ledet av en komité som har arbeidet i hemmelighet. Det har vokst frem rykter om avgjørelser i lukkede rom, avtalt spill og forfordeling. Dette er tydelige signaler på at prosessen har vært udemokratisk og ugjennomsiktig.

Utviklingen i korte punkter

 • På høsten 2016 ønsker formannskapet å finne ny driver til serveringsstedet Signalen. Kommunen får ikke overta bygningene vederlagsfritt og krever dem revet innen 1. mars. Vedtaket skaper stor politisk diskusjon.
 • Det stilles spørsmål om hva man skal bruke Nesoddtangen gård til. I budsjettet for 2017 avsettes det midler til å finne nye lokaler for det psykiske tilbudet som drives der. Mange protesterer.
 • I november møter Tjersland formannskapet og presenterer sine planer for Tangenspissen.
 • I desember nedsetter kommunestyret en Ad hoc-komite som skal «håndtere innspill og foreslå løsninger for den videre utviklingen på Signalen-tomta og området rundt».
 • I februar blir tomtene lagt ut til leie med en søknadsfrist på fire uker. Leietiden er på 3-5 år. Det oppstår en stor diskusjon. Rivearbeidet på Signalen starter, men driveren går konkurs.
 • Det kommer inn «10-12» innspill og søknader om å leie Signalen, men etter hvert faller interessentene fra, til det bare står én tilbake. Det reises kritikk og mistanker om avtalt spill.
 • I mars velger Ad hoc-komiteen Tjersland som leietaker. SV foreslår en ny utlysning, men blir nedstemt.
 • Formannskapet slutter seg til innstillingen. Mindretallet anker saken til kommunestyret.

Hemmelig arbeid i komiteen
Ad hoc-komiteen starter sitt arbeid i januar. Møtene blir ikke offentliggjort og det legges ikke ut saklister, dokumenter eller møtebøker. Dette er brudd på kommuneloven og kommunens egne retningslinjer. I ettertid legges møtebøkene ut på kommunens hjemmesider.

Viktige spørsmål
Det kan og bør stilles en rekke spørsmål til de beslutningene som er fattet:

 • Hvorfor måtte lokalene rives når det var så viktig at Signalen skulle være åpen allerede til sommeren?
 • Medførte rivingen av lokalene at noen interessenter ble forhindret fordi de ikke var klar over at de måtte bygge nye lokaler på svært kort tid?
 • Medførte den korte søknadsfristen at noen interessenter ble forhindret fordi de ikke fikk ferdig en god prosjektplan og tilfredsstillende finansiering?
 • Er leietiden på fem år lang nok til en rimelig forrentning av nødvendige investeringer?
 • Skal de nye bygningene rives om fem år?
 • Ble Tjersland forfordelt ved å jobbe med prosjektet i flere måneder før alle andre?
 • Tjersland planlegger bl.a. restaurant, sjøbad, hotell, bakeri og urtehage. Vil de nye prosjektene på gamlebrygga, Signalen, Nesoddtangen gård og Lagveien binde den videre utviklingen av fergeleiet, bussterminalen og P-plassene?
 • Hvorfor ble ikke saken lagt til planutvalget på vanlig måte? Det ville gått litt langsommere, men er ikke gode utredninger, høringsrunder etc. viktig for demokratiske prosesser?
 • Hvorfor ble det ikke utlyst en åpen konkurranse om utviklingen av området?
 • Hvorfor ble ikke kommunens innbyggere invitert til å komme med sine ønsker og synspunkter?
 • Kan man disponere Nesoddtangen gård helt fritt? Den er finansiert av Miljødirektoratet. Er det satt betingelser for bruken, spesielt mht. allmennheten?

Spesielt flott område
Tangenspissen er kalt både «indrefilet» og «den fineste tomten i indre Oslofjord». Forrige gang man forsøkte å bygge ut området oppsto det en voldsom kamp. Den resulterte i et politisk jordskjelv ved det påfølgende kommunevalget.

Stedet må først og fremst fungere som en terminal. Tangenspissen er selve knutepunktet for all kollektivtrafikk på halvøya. Hvilke utbyggingsbehov vil terminalen ha på kort og lang sikt?

Alle som bor på Nesodden har en mening om stedet fordi alle reiser med buss og båt. Derfor burde innbyggerne få medvirke i prosessen.

Udemokratisk prosess
Vi mener denne prosessen har vært uheldig og udemokratisk fordi den i stor grad har pågått i hemmelighet. Hvilke premisser, utredninger, vektlegginger og vurderinger som er gjort, er helt ukjent.

For dette viktige området burde man ha fulgt de vanlige prosessene for plansaker. Tidspresset er grunnløst; et åpent serveringssted sommeren 2017 er ikke tvingende nødvendig.

Signalensaken er blitt en signalsak. Alle rykter og mistanker om avgjørelser i lukkede rom, avtalt spill og forfordeling er synlige bevis på at prosessen ikke har vært demokratisk, dvs. åpen, inkluderende og gjennomsiktig. Flertallet har misbrukt sin posisjon og hindret en god debatt om et viktig område.

Kontrollkomiteen bør vurdere saken. Dessuten bør kommunestyret drøfte når og til hva ad hoc-komiteer er et godt verktøy.

Tormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: