Du er her
Hjem > Aktuelt > Et utvalg av hovedfunnene i elevundersøkelsen 2016: Mobbing og arbeidsro.

Et utvalg av hovedfunnene i elevundersøkelsen 2016: Mobbing og arbeidsro.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Av Gunhild Gjevjon≡
Ifølge landets største enkeltstående undersøkelse, svarer 6,3 prosent prosent av elevene at de utsettes for mobbing. Det tilsvarer over 39000 elever i norske barne- og ungdomsskoler.

Først: 89,5 prosent av elevene trives godt eller svært godt på skolen

 • Men 7,9 prosent trives bare litt.
 • Og 2,7 svarer at de ikke trives noe særlig eller i det hele tatt.
 • 94,1 prosent svarer at de ofte har eller alltid har noen å være sammen med i friminuttene. 4,3 prosent har noen ganger noen å være sammen med i friminuttet, mens 1,5 prosent svarer at de sjelden eller aldri har noen å være sammen med.

Mobbing
Det er fleste av elevene som blir mobbet blir det av elever i gruppa eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mesteparten av mobbingen foregår i:

 • skolegården, i klasserommet og i korridoren.
 • 40,5 prosent svarer at ingen voksne på skolen visste om mobbingen.
 • 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. 

11000 opplever at de mobbes av voksne: 1,8 prosent av elevene i undersøkelsen sier at de har opplevd slik mobbing. Det tilsvarer over 11000 elever i grunnskolen

Mobbet digitalt

 • 1,9 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere. Halvparten av elevene som blir mobbet digitalt, opplever også tradisjonell mobbing.

 Elever som mobber

 • 0,8 prosent svarer at de har mobbet en eller flere elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.
 • 37 prosent av disse blir også selv mobbet.
 • Det er flere gutter enn jenter som blir mobbet.
 • 0,4 prosent svarer at de har mobbet andre digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

 OBS: Mobbingen avtar med alderen, men øker på 9. og 10. trinn

For å lese hele undersøkelsen se: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/elevundersokelsen-2016-mobbing-og-arbeidsro/

Nesoddposten vil ved en senere anledning komme med en artikkel med tema: mobbing ved Nesoddskolene.

Mobbing på skolen

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nulltoleranse-mot-mobbing/id2539079/

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: