Du er her
Hjem > Forsiden > Ingen nattevakt skulle settes inn. Brudd på rutiner.

Ingen nattevakt skulle settes inn. Brudd på rutiner.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Inger Johanne Norberg≡
Planla ikke nattevakt ved siste pleie. En overivrig ansatt skulle spare penger. Kommunen har ansvaret for den siste pleien.

Historien om manglende nattevakt bekreftes
Nesoddposten har tidligere skrevet om døden som ikke kan klokka. Hans Nordvolds historie om at det ikke ville bli satt inn ekstra pleie om natten ved morens dødsleie ble bekreftet av virksomhetsleder i møte i Helse- og Omsorgsutvalget (HO-utvalget) 9. mars.

Odd Edvardsen (R), medlem i HO-utvalget, forteller at virksomhetsleder Per Christian Larsenen redegjorde for spørsmålet og uttalte at det var en ansatt som «var overivrig med å spare penger». Edvardsen referer videre at Larsen sa det var rutinebrudd, «men kun én eneste gang det skjedde brudd på rutiner.» På Edvardsens spørsmål svarte Larsen at rutinebruddet skjedde i forbindelse med tilfellet som var beskrevet i Nesoddposten.

Pål Erik Plaum (KrF) og medlem i HO-utvalget bekrefter innholdet i Larsens redegjørelse om at det hadde skjedd en glipp. Plaum forteller også at Larsen hadde laget et system for å forebygge at slike ting ikke skal skje igjen.

Ikke tilgjengelige for kommentar
Nesoddposten har bedt om svar på spørsmålet fra virksomhetsleder Larsen og fra leder for HO-utvalget, Beate Fahre (H). Ingen av dem var tilgjengelige for kommentar før dette publiseres. Begge har tidligere blitt bedt om å informere Nesoddposten om resultatet av møtet 9. mars eller nye opplysninger. Nesoddposten har ikke mottatt forespurt informasjon.

HO-utvalgets møtebok forteller heller ikke hele historien, der står det at

«Virksomhetleder Per Kristian Larsen informerte under punkt 3. Orientering om Nesoddtunet og oppfølging i livets sluttfase.

Sykehjemmet har gode rutiner på forventet død på avdelingene. Det blir alltid satt inn en fast vakt i slike tilfeller, men uforutsette hendelser kan skje. Det er ingen holding på at det skal spares i en slik situasjon.»

De ansatte jobber hardt
Hvordan kan det oppstå at en ansatt er overivrig med økonomiske hensyn på arbeidsplassen? Er det den enkelte ansattes ansvar at man er «overivrig» med å spare penger eller ligger ansvaret i kommunens ledelse?

Pårørende er imponerte over jobben som utføres av pleierne: Nordvold fortalte tidligere til Nesoddposten at «- Pleierne gjør en kjempejobb. Vi er veldig fornøyde med dem, de gjør så godt dem kan. Men når det bare er én på jobb….»

Søsteren, Lisbeth Onstad forteller også at » -Dem hadde kutta ut en nattsjukepleier også. Hun sjukepleier’n som var der løp som en strikk, hun hadde ansvaret alene for både to og tre avdelinger på natta.»

Ansvaret
Kommunestyret legger budsjettet, inneværende år med kutt. Kommunestyret styrer etter et målstyringssystem og rådmannen iverksetter. Beskjeden fra kommunestyret er at budsjett skal holdes og at økonomi veier tyngst. Vedtatt målstyringssystem vekter økonomi som viktigere enn tjenester. Man får det man måler. I en slik situasjon er gode rutiner en god start, men ingen garanti for at de blir fulgt. De ansatte løper bena av seg. Hva gjør kommunestyret som arbeidsgiver?


HO utvalget 9. mars utdrag av møtebok

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nesodden_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2017009993&dokid=513063&versjon=2&variant=P&ct=RA-PDF

Nesoddposten har tidligere publisert artikler om temaet:

http://www.nesoddposten.no/doden-kan-ikke-klokka/

http://www.nesoddposten.no/doden-pa-nesoddtunet-to-versjoner/

http://www.nesoddposten.no/frykter-flere-vil-do-alene/

http://www.nesoddposten.no/nesoddtunet-og-siste-pleie-ros-til-tunet-og-sak-i-ho-utsatt/

http://www.nesoddposten.no/noen-fakta-om-den-okonomiske-situasjon-pa-nesoddtunet-nesoddens-eneste-sykehjem/

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: