Du er her
Hjem > Forsiden > Regjeringens forslag til ny mobbelov.

Regjeringens forslag til ny mobbelov.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Av Gunhild Gjevjon≡
Dette er hovedpunktene i lovforslaget:

 • Eleven skal fortsatt ha rett til et trygt og godt skolemiljø, og nulltoleranse mot mobbing skal inn i loven.
 • Skolens plikt til å handle i mobbesaker blir skjerpet og konkretisert. Skolen får:
 • Plikt til å følge med
 • Plikt til å gripe inn
 • Plikt til å varsle all mistanke og kjennskap
 • Plikt til å undersøke all mistanke og kjennskap
 • Plikt til å sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø
 • Plikten til å sette inn tiltak gjelder helt til eleven har det trygt og godt
 • Skolen må dokumentere hva de gjør i mobbesaker, slik at saken kan
 • overprøves
 • Dagens klageordning blir erstattet med en enklere, raskere og mer
 • brukerorientert håndhevingsordning.
 • Fylkesmannen som håndhevingsorgan får myndighet til å vedta hva
 • skolen skal gjøre for å sikre elevens rett. Fylkesmannen blir styrket
 • for å håndtere mobbesaker.
 • Elever og foreldre kan klage i mobbesaker, mens kommuner og
 • fylkeskommuner ikke har klagerett.
 • Hvis skolen ikke gjør det den skal, kan kommunen få dagbøter.
 • Skolen får plikt til å informere elever og foreldre om hvilke rettigheter
 • de har.
 • Regelverket mot mobbing skal også virke på skolefritidsordningen og på leksehjelptilbud, i tillegg til på skolen.

Da forslaget til regjeringens antimobbeplan ble presentert i fjor, stod det blant annet at skoleledelsen bare skal varsles dersom læreren mener det trengs. Det ble sterkt kritisert av flere aktører, som fryktet at barna ikke vil bli hørt.

– ”Forslaget til ny mobbelov skal ikke levne noen tvil om skolens ansvar for å ta tak i mobbing. Det er veldig bra,” sier barneombud Anne Lindboe. Hun legger til at det nå ikke er tvil om at skolens ansatte skal varsle rektor om alle tilfeller av mobbing og at det er rektors ansvar å få slutt på mobbingen.– Lovforslaget gjør dette helt krystallklart, sier Lindboe.”

Men ingen ny klageinstans
Flere kritikere har uttrykt skepsis til at Fylkesmannen skulle fortsette å behandle mobbesaker. Det har kommet ønsker om at Barneombudet skal ta over og det er foreslått at det opprettes en helt ny instans.

«– Dagens ordning har ikke fungert, men vi mener Fylkesmannen er den beste til å håndtere mobbesaker fordi de er uavhengig kommunene og skolene. Nå har vi styrket Fylkesmannen. De får et sterkere ansvar, de skal vedta hva kommunene skal gjøre i slike saker og de kan gi dagbøter,» sier Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi savner en nasjonal klageinstans i mobbesaker. Vi kommer til å følge Fylkesmannen med argusøyne, slik at barn får den hjelpen de har krav på, sier Barneombudet.

Nesoddposten vil ved en senere anledning komme med en artikkel med tema: Mobbing ved Nesoddskolene.

http://www.vg.no/spesial/2014/odin/

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: