Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Desinformasjon om Signalen

Desinformasjon om Signalen

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

I redaktørens fravær har AMTA startet en desinformasjonskampanje rundt Signalensaken. De skriver ikke om det som er kritikkens kjerne:

Hvordan det er mulig å utlyse en av Oslofjordens fineste restauranttomter til utleie uten å få et eneste tilbud ut over forhåndsinteressenten. Alle spørsmålene dette stiller, unngår AMTA.

Et eksempel på desinformasjon: Riving avklart i 2007?

AMTA lager en kjempesak av en formalitet i en avtaletekst hvor de gir inntrykk av at avtalen fra 2007 medfører at bygningene på Signalentomta måtte rives i år.

Teksten om rett og plikt til riving står i kontrakter hvor du leier ut tomter hvor utleier skal sette opp bygg. Den gir utleier sikkerhet for å kunne avslutte avtalen. Formuleringene forhindrer ikke at leiekontrakt kan forlenges eller at eier kan kjøpe bygningene. Varaordfører Adland var selv i samtaler om kjøp av bygningene i januar. Rådmannen laget forslag om kjøp som ble behandlet i formannskapet 25 januar i år. Da ble kjøp nedstemt og riving avklart. Når AMTA forøker å gjøre et stort poeng av at Hintze Holm visste at bygningene skulle rives når kontrakten ble undertegnet i 2007 er det derfor totalt misvisende. Når dette samtidig pakkes inn i en tekst full av insinuasjoner og sammen med et ekkelt bilde får saken en karakter av personforfølgelse.

Og oppmerksomheten fjernes fra det kritikken handlet om:

Hvordan det er mulig å utlyse en av Oslofjordens fineste restauranttomter til utleie uten å få et eneste tilbud ut over forehåndsinteressenten?

Samtidig har Nesodden kommune 27. mars blitt dømt av Klagenemnda for offentlige anskaffelser for å ha foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Dette gjelder det såkalte offentlig-private samarbeidet for bygging av omsorgsboliger på Fjellstrand. Betonmast A/S (Helsebygg) har urettmessig fått en kontrakt på rundt 100 millioner av kommunen. Mens Østlandssendingen og Nesoddposten satte på saken øyeblikkelig 28 mars  har AMTA enda ikke noe på trykk i papiravisen på tross av gjentatte purringer.

Slik gjør AMTA seg selv til en useriøs avis. Det er synd. Vi som vil ha kunnskap om kommunale forhold må søke andre kilder.

Geir Christensen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: