Du er her
Hjem > Forsiden > Nå skal det bygges mye på Nesodden

Nå skal det bygges mye på Nesodden

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Av Tormod Bjørnstad≡
Nesodden er en presskommune, mange vil flytte hit og boligprisene stiger. I de kommende tre årene er det planer om å bygge over 600 boenheter på Nesodden. Hvis planene på Spro eller Fagerstrand blir vedtatt, vil antallet øke med opptil 1100 boliger.

Byggingen vil stille krav til utbygging av vann og avløp, barnehager og skoler, veier og offentlig transport, sentrumsutvikling og kommunale tjenester. Klarer vi å utvikle kommunen slik at vi kan ivareta «det gode liv»?

Alle som kjører buss til Nesoddtangen brygge har sett at det bygges i Lagveien, nede i skråningen et par hundre meter før bryggen.  Der står det snart ferdig seks nye eneboliger. Dette er bare ett av de mange utbyggingsprosjektene som er i gang, – og i løpet av 2017-20 vil det bli bygget mange flere boenheter i kommunen.

Den følgende listen er usikker og kan inneholde feil og mangler, men den gir en pekepinn på den utviklingen vi er inne i. Det kan være store tidsforskjeller fra boliger som snart står ferdige til prosjekter som foreløpig bare inngår i områdeplaner.

I tillegg til disse prosjektene kommer noen titalls enkeltstående boliger spredt utover halvøya.

Nordre del av Nesodden – nesten 300 boenheter

 • Lagveien: 6 boliger, under bygging

Solsideveien på Flaskebekk: 30 leiligheter, under bygging

 • Ildjernåsen: 36 leiligheter, kommer for salg
 • Vardenområdet: 85 boenheter, snart ferdig bygget
 • Lillevarden: 10 leiligheter, i salg
 • Skoklefallåsen: 40 omsorgsboliger, start 2018
 • Bergerås: 50 boenheter? Planvedtak opphevet i 2017
 • Tre Eker, Berger: 30 boenheter, regulert
 • Røerveien 42: 6 boenheter, i salg

Midtre del av Nesodden – minst 175 boenheter

 • Bomannsvik: 70 boenheter, kan senere utvides til 200, under regulering
 • Blylaget: 10 boenheter, kan senere utvides til 30, regulert
 • Bjørnemyrveien: 10 rekkehus, regulert
 • Vestfjordtomtene: 12 boenheter, regulert
 • Persilengen: 35 boenheter, regulert
 • Fjellstrand: 30 omsorgsboliger, start 2017
 • Brattbakken, Fjellstrand: 6 rekkehus, regulert
 • Solbergskogen: ukjent, områdeplan
 • Rett over grensen til Frogn er det regulert ca 60 nye boenheter

Søndre del av Nesodden – ca 165 boenheter

 • Myklerudveien: 25 boliger, regulert
 • Sagstubben: 20 boenheter, regulert
 • Bakkeløkka: 20 rekkehus, i salg
 • Strandlia: 100 boenheter, i salg

Hva skjer med de STORE prosjektene som omfatter 1100 boliger?

 • Spro: planer om å bygge 300 boliger
 • Fagerstrand: blir det gitt klarsignal for å bygge 800 leiligheter på tomten til Circle K (Statoil)? Saken skal behandles politisk i år.

Nytt sentrum på Fagerstrand
I mange år har det vært mange diskusjoner om hvordan de ulike tettstedene på Nesodden skal utvikles. Presset på Nesoddtangen har vært, og vil fortsatt være stort. Der ligger knutepunktet for offentlig transport og kommunens viktigste sentrum.

Etter mange års utbygging på Fagerstrand, må det legges planer for en sentrumsutvikling sør i kommunen. Det er nå satt fart i arbeidet med en områdeplan for Skogheimkrysset. Den vil omfatte både en sentrumsfunksjon, næringsliv, boliger og trafikkløsninger både for privat og offentlig transport. Områdeplanen vil ha betydning også for den kommende utbyggingen på Circle K-området.

Boligbyggingen får store konsekvenser
Infrastrukturen på Nesodden er ofte utfordrende. Alle boliger må ha rent vann, avløp og energi. Ofte er det lang avstand mellom grendene. Det har vært jobbet med lokale løsninger, og diskusjonene har vært store.

Presset på barnehage- og skoleplasser vil øke i takt med boligbyggingen. Kommunen står foran store investeringer både på Nesoddtangen og Fagerstrand.

Både privat transport og offentlig kommunikasjon vil vokse. Kommunen har mange små og dårlige veier, så her kreves det betydelige utbygginger. Spesielt er det viktig at det kollektive tilbudet blir godt nok; busstrafikken fra Tangen til Fagerstrand vil øke betydelig. Eller kan vi håpe på en løsning med en hurtigbåt som går hele året?

Nesoddtunet er allerede fullt og selv om det bygges nye omsorgsboliger, er det nødvendig å planlegge bygging av et nytt sykehjem.

Et godt sted å være?
Hvordan skal vi få ivaretatt den sosiale utviklingen i en presset kommune? Hvor får vi gode møteplasser? Hvor kan innbyggere med ulik alder og forskjellige interesser treffes uten å måtte reise 20-30 minutter med bil eller buss? «Folkets hus» er det ikke mange av i kommunen. Kan skolene lages slik at andre kan bruke dem om kvelden? Finnes det andre bygg som kan egne seg til uformelle møter og gode nabosamtaler?

Det blir en viktig utfordring for oss som bor i en voksende kommune.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: