Du er her
Hjem > Forsiden > Gi blaffen i KOFA, vi risikerer ingenting!

Gi blaffen i KOFA, vi risikerer ingenting!

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Av Tormod Bjørnstad≡
Så har KOFA-saken fått en dramatisk utvikling. Etter at kontrakten om omsorgsboligene på Fjellstrand var erklært ulovlig, trodde noen av oss at det ville bli en politisk diskusjon om hva som må gjøres. Kanskje burde kontrakten heves?

Nå har rådmannen orientert formannskapet. Han foreslår at man bare skal fortsette arbeidet ufortrødent videre fordi saken ikke får noen konsekvenser for Nesodden kommune.

Ba om ekstraordinært møte
Den 27. mars kom nyheten om at Klagenemnden for offentlige anskaffelser, KOFA, mente Nesodden kommune hadde foretatt en «ulovlig direkte anskaffelse», les artikkelen om saken.

Saken medførte svært få reaksjoner. Det oppsto en øredøvende stillhet fra både politikere og administrasjon. Den 30. mars ba Christian Hintze Holm (SV) ordføreren om å innkalle til et ekstraordinært møte i formannskapet. Årsaken var at neste ordinære møte først er berammet til 19. april. Holm mente KOFA-saken måtte anses som alvorlig for kommunen og ønsket at formannskapet skulle få en fullstendig redegjørelse for saken og dens konsekvenser.

Kort redegjørelse fra rådmannen
Men stillheten vedvarte en uke, helt til den 5. april. Da kom det en oppsiktsvekkende orientering Kofa – avgjørelsen – orientering:

I et svært kort brev til formannskapet, foreslår rådmannen at «saken fortsetter i henhold til inngått kontrakt».

Rådmannen peker på at kommunen hadde fått juridiske råd om at man kunne endre den avtalen som var inngått og mener det er sterkt beklagelig at disse rådene ikke var riktige.

Da er det grunn til å minne om at det hadde vært stor politisk strid om saken helt siden 2014, og under kommunestyremøtet i juni 2016 kom mindretallet med mange og kraftige advarsler.

Nå vet vi at mindretallet hadde rett.

Varsel om ulovlig kontrakt
Men flertallet i kommunestyret var såpass usikre at de sørget for at det skulle foretas en intensjonskunngjøring. Det vil si at Nesodden kommune annonserte på nettstedet for offentlige anskaffelser, www.doffin.no, at de ville foreta en direkte anskaffelse. Det kom ingen protester.

Hvorfor foretok kommunen denne intensjonskunngjøringen? Jo, fordi, som rådmannen skriver: «Intensjonskunngjøringen gjør at kommunen i mindre grad risikerer sanksjoner dersom direkteanskaffelsen likevel viser seg å være ulovlig, som i dette tilfellet.»

En slags forsikring altså, og denne gangen var det «lurt».

Ingen konsekvenser
Så derfor kan rådmannen konkludere med at kommunen nå ikke kan få noen straff, ikke en bot engang. Han skriver: «Vi kan ikke se andre direkte konsekvenser av avgjørelsen (til KOFA).» Konsekvensene er i alle fall ikke store, skriver han.

Han peker på at det foreligger en bindende kontrakt, reguleringssaken går sin gang og at man forventer at oppstart vil være i slutten av året, og at saken derfor bør fortsette i henhold til kontrakten.

Skadet omdømme?
I nest siste setning i brevet står det: «For øvrig ser rådmannen at det ligger et omdømmemoment i saken.»

Et omdømmemoment? Du verden! Mener han at det kanskje er noen som bryr seg om hva det politiske flertallet på Nesodden gjør, uansett om det er lovlig eller ei?

Kortversjonen av rådmannens forslag er:

Det er beklagelig at vi fikk dårlige juridiske råd. Men vi kan se bort fra KOFAs avgjørelse, for den har ingen konsekvenser. Så la oss bare fortsette.

Var det noen som kalte det ulovlig?

Oppsiktsvekkende og trist
Christian Hintze Holm, SV, sier til Nesoddposten:

«Jeg synes saken er oppsiktsvekkende og trist. Det vanskelig å forstå hvordan en nåværende og en kommende stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (som gruppeleder og ordfører) kunne bringe kommunen ut i en ulovlig anskaffelse, som følge av deres sterke pågang for å privatisere kommunal utbygging og drift av omsorgsboliger gjennom en OPS-avtale. Dette skjedde til tross for svært klare og sterke advarsler fra meg/SV og Rødt, helt fra det første vedtaket i 2014.

Vi fremmet allerede i 2014 krav om lovlighetskontroll, ut fra at prosjektet framsto som eksperimentelt, risikabelt og særdeles dårlig utredet og begrunnet. Videre advarte vi om ulovlig anskaffelse da man i fjor gjorde om prosjektet til et kjøp fra én tilbyder / inngåelse av en 30 års driftsavtale med samme tilbyder. Vi stilte klare spørsmålstegn ved advokatens vurderinger, så denne ulovligheten har man altså gått inn i med åpne øyne», avslutter Christian Hintze Holm.

 

 

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

One thought on “Gi blaffen i KOFA, vi risikerer ingenting!

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: