Du er her
Hjem > Aktuelt > Dagtilbud på Nesoddtangen gård: Ryktene svirrer og utryggheten råder

Dagtilbud på Nesoddtangen gård: Ryktene svirrer og utryggheten råder

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Inger Johanne Norberg≡
Lavterskeltilbud for psykisk helse på Nesoddtangen gård skal legges ned og tilbudet skal flyttes. Ingen vet hvor. Ingen sier noe. Rykter går.

Nesoddtangen gård er erhvervet til allmennheten bruk. Politikerne er tause om fremtidig bruk og tømmer gården uten begrunnelse.

Det blir rykter av sånt.

Plutselig flytting

Vedtaket i desember om nedleggelse av dagtilbud for psykisk helse kom overraskende på ansatte og brukere. Brukerrådet har uttrykt skuffelse og bekymring. Nå som de er så godt i

Nesoddposten får referat fra Ordfører som samtidig unnlater å svare på om det finnes grunnlagsdokumenter for relokalisering av psykisk helses tilbud på gården.

gang. Og selv om forutsigbarhet og trygghet er hjørnesten for god psykisk helse skal tilbudet plutselig legges ned. Midt i planleggingen av å utvide brukergruppen.

Det ble også vedtatt at ansatte og brukere skal tas med på råd om ny lokalisering. Brukerrådet har ventet i fire måneder på mulighet til å medvirke med sin kunnskap og sine ressurser. De venter fremdeles.

Effektiv lavterskel

Linda Marie Lorvik har visjoner for dagtilbudet innen psykisk helse som er verdt å lytte til.
Linda Marie Lorvik har visjoner for dagtilbudet innen psykisk helse som er verdt å lytte til.

Mens vi venter snakker Nesoddposten med medlem i Brukerrådet, Linda Marie Lorvik, om hva som er spesiellt med Nesoddtangen gård og tilbudet der.

Linda forteller med varme om lavterskeltilbudet på «gården» som er «et verdig sted for mennesker som har nedverdigende erfaringer.»

Lorvik peker på det ideelle ved dagens plassering som gir både skjerming og åpenhet. Uten innsyn fra naboer. Du kommer og går, usett. Åpenhet ved at det er lett å komme til. Lett å oppholde seg på gården når støtte er nødvendig.

» – Omgivelsene inviterer til friskning når du ankommer i en medisinert situasjon.

Natur, hygge og sosialt samvær på Nesoddtangen gård er en mellomstasjon for å komme seg ut i livet igjen.»

I positive omgivelser

Nesoddposten ber Lorvik beskrive de funksjonene som oppstår på Nesoddtangen gård fordi tilbudet finnes nettopp på Nesoddtangen gård.

» – Du har eplehagen, sjøen, ….

Ikke så stort, to stuer og kjøkken, det finnes et rom hvor det er mulig å finne stillhet når det det er urolig inni. Det er et rom for å være sosial. Og et rom for å være aktiv.»

Det som beskrives er et sted med egenskaper som skaper ressurser. Lorvik beretter:

» – Omgivelsene legger til rette for medmenneskelighet, den mest effektive formen for forebygging og etterbehandling og vedlikehold av den gode psykiske helsen.»

Effektiviteten i omgivelsene

Det beskrives et sted som drar bruker ut av offerrollen. Et sted som inviterer inn i en posisjon hvor man får bidra med seg sjøl, bidra gjennom å være en ressurs.

Omsorgen mellom brukerne spiller en stor rolle, for her er det mange som vet hva det betyr å være ensom, og mange ønsker å strekke ut en hånd på ulike vis.

Slik har aktivitetene på gården oppstått etter brukernes behov. Ikke bare aktivitetene, men også egnede personene har kommet til.

Lorvik roser spesielt keramikkurs som effektivt for heling. Det finnes et fullt datakurs som inkluderer facebook har oppstått av seg sjøl.

Virksomheten blomstrer og det snakkes om å åpne for kroniske sykdommer, ME-pasienter eller arbeidssøkende.

Drømmen er å oppnå et Natur, kultur og helse-konsept etter modell fra Asker» sier Linda Marie Lorvik og velger å se framover.

Flytting uten begrunnelse

Politikerne oppga ingen grunn for ny lokalisering av Psykisk helses dagtilbud.

Hva er grunnen til denne flyttingen før det er lagt fram sak om innhold og kvalitet på tjenestetilbudet som fungerer bra?

Hva er grunnen til å tømme gården for innhold når det ikke er behandlet sak om hva gården skal fylles med?

Hva gjør at lavterskeltilbudet som allerede eksisterer på gården skal fjernes uten debatt og medvirkning?

At spørsmålene ikke besvares gjør at rykter oppstår.

Forutsigbarhet og trygghet er hjørnesten for god psykisk helse.

Kommunen er til for befolkningen og kommunestyrets politikere skal forvalte kommunens tjenester til beste for innbyggerne.

Ble forutsigbarhet og trygghet glemt? Ble forvaltningsansvaret for effektiv tjenesteyting glemt også, -da H, AP og MdG vedtok at Psykisk helses lavterskeltilbud på Nesoddtangen gård skal flyttes?

Forslaget dukket opp under sluttbehandlingen av kommunebudsjettet for 2017. Det var foreslått nedskjæringer i tilbudet. Under debatten foreslo og vedtok H, AP og MdG både flytting og reduksjon i tilbudet.

Vedtak i kommunestyret 14.12.2016

Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere alternative lokaliseringer av tilbudet som i dag gis på Nesoddtangen gård og legge frem sak om dette. Ansatte og brukere skal tas med på råd i dette arbeidet.

Vedtatte verbalforslag oversendes utvalgene.

Passivt HO-utvalg

Rådmannen ble bedt om å vurdere alternative lokaliseringer av tilbudet og legge fram sak.

Forslaget skal, i følge vedtaket, behandles i utvalget for Helse og Omsorg (HO-utvalget). HO-utvalgets møter blir publisert på kommunens nettsider. Det finnes ingen spor av behandling eller drøfting av nedleggelse av psykisk helses tilbud på gården.

Nesoddposten spør Odd Edvardsen (R), medlem i HO-utvalget. Edvardsen bekrefter at HO-utvalget ikke har fått saken om relokalisering av dagtilbudet på Nesoddtangen gård lagt fram for drøfting eller behandling i utvalget.

Passiv ad hoc-komité

Nesoddposten følger arbeidet til Ad-hoc komitéen som arbeider med Signalen, Nesoddtangen gård og gamlebrygga for å se om politikerne arbeider med psykisk helse i komitéen.

Ad hoc-komitéens møtedatoer og referater blir publisert etter at Nesoddposten etterlyster dem. Sakspapirer publiseres ikke slik som for andre utvalg.

Nesoddposten henvender seg til komitémedlem Christian Hintze Holm (SV) som skriver at «ingen dokumenter om psykisk helse er lagt fram for komitéen.»

Psykisk helse er ikke-tema

Sak om tilbudet innen psykisk helse er ikke lagt fram for politikerne.

Gjennomlesning av kommunestyrevedtaket og referater i ad hoc-komitéen viser at innholdet i lavterskeltilbudet ikke er tema. Nesoddtangen gård som sted er tema, men begrunnelse for flytting av lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse er ikke behandlet på vanlig vis noe sted.

Er ikke tjenestetilbudet innenfor psykisk helse viktig nok til å bli behandlet av politikerne?

Taus Ordfører

Nesoddposten får referat fra Ordfører som samtidig unnlater å svare på om det finnes grunnlagsdokumenter for relokalisering av psykisk helses tilbud på gården.

Medlem Hintze Holm i ad hoc-komitéen har bedt om at et ad hoc-møte legges til Nesoddtangen gård for å møte brukerne, men Hintze Holm er ikke kjent med noen oppfølging av forslaget.

Brukere utestengt

Kommunestyrevedtaket om ny lokalisering stadfester at «Ansatte og brukere skal tas med på råd i dette arbeidet. »

På Nesoddtangen gård er det etablert et Brukerutvalg som skal representere innbyggerne som benytter seg av gården. Representanter for brukerutvalget er bekymret, de er nemlig ikke tatt med på råd.

Relokalisering Bjørnemyrveien

Nesoddposten har fått opplyst av en som vil være anonym at det er tenkt å flytte virksomheten til Bjørnemyrveien 24. Eiendommen er kommunal og har huset blant annet VietHjem og tilbud til innbyggere med funksjonsnedsettelse. Eiendommen og bygningen har helt andre kvaliteter enn Nesoddtangen gård og synes uegnet til å både være «skjermet og åpen». Om stedet og omgivelsene i seg sjøl skaper ressurser er ikke lett å få øye på.

Tjersland og Nesoddtangen gård.

Noen rykter vi ha det til at Tjersland er tiltenkt drifting av aktivitet på Nesoddtangen gård.

Bakgrunnen er en idéskisse som ble presentert for sentrale politikere i fjor. Der viser Tjersland blant annet mulige scenarioer for drift på gården med produksjon av kortreist, økologisk mat, produksjon av bakevarer med leirovn. Det ble skissert muligheten av en kombinasjon av drift produkter og sysselsetting av innbyggerne som benytter tilbudet til Psykisk helse på Nesoddtangen gård.

Det er vanskelig å ikke være ironisk. Hva får beslutningstakere til å ha en holdning som sier at noen innbyggere skal sysselsettes som om de var objekter for andres velmenende hensikter? Innbyggere som benytter dagtilbud innen psykisk helse er selvstendige mennesker med daglige gjøremål som sliter psykisk deler av tiden. Det er ikke mer enn det. Det burde det være unødvendig å understreke.

HO-utvalget som har ansvaret for Psykisk helses tilbud:

https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2017-01-01T00:00:00&utvalg=14&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

Ad hoc-komitéen som arbeider med Signalen, Nesoddtangen gård og gamlebrygga: https://www.nesodden.kommune.no/politikk/politikk-og-demokrati/ad-hoc-komiteen/

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: