Du er her
Hjem > Uncategorized > Psykisk helses dagtilbud: H. AP og MdG unngår å begrunne eget forslag

Psykisk helses dagtilbud: H. AP og MdG unngår å begrunne eget forslag

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.
≡Inger Johanne Norberg≡
Psykisk helse Nesoddtangen gård: Politikerne gir ingen begrunnelse, skylder på kommunestyret og overlater resten til administrasjonen. Lavterskeltilbudet utsatt for tanketomt verbalforslag. I alle fall hvis vi skal tro forslagsstillerne H, AP og MdG.

 

Idéen bak alternativ plassering
I budsjettmøte 14. desember 2017 fremmet H, AP og MdG felles forslag om «alternative lokaliseringer av tilbudet som i dag gis på Nesoddtangen gård». Forslaget ble vedtatt.

Nesoddtangen gård huser dagtilbud for psykisk helse. Det er et lavterkseltilbud på veien tilbake til livet. Veien tilbake til arbeid, tilbake til sosial omgang og tibake til å kunne stå sjøl i hverdagen. Nesoddposten ønsker å vite hva forslagsstillerne H, AP og MdG har i tankene for lavterskeltilbudet ved å fremme og vedta forslaget om alternativ plassering. Hvor kommer idéen fra og hvorfor.

Nesoddposten stilte forslagstillerne følgende spørsmål:

  1. Hvilken begrunnelse har ditt parti for å flytte dagtilbudet for psykisk helse som nå finnes på Nesoddtangen gård?
  2. Hvor tenkes dagtilbudet for psykisk helse plassert?
  3. Hva er bra for psykisk helse ved en alternativ plassering?

Adland og Sandberg unngår å svare

Her kan du lese hvordan Høyres Erik Adland og APs Nina Sandberg unngår å svare:

Den 28.04.2017 14:07, skrev Erik Adland:

«Hei

Vi avventer sak fra rådmannen, se vedtak i kommunestyret.

Mvh

Erik Adland»

Hvilket vedtak mener Adland? På det spørsmålet henviser Adland til vedtaket vi ber om begrunnelse for, nemlig det som lyder «Kommunestyret ber rådmannen…»

Hvorfor forslaget ble fremmet av blant annet Adland sjøl, (H, AP og MdG) får ikke Nesoddposten svar på:

Den 28.04.2017 14:24, skrev Erik Adland:

«Viser til vedtaket som du sendte meg. «Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere alternative lokaliseringer av tilbudet som i dag gis på Nesoddtangen gård og legge frem sak om dette. Ansatte og brukere skal tas med på råd i dette arbeidet».»

Nesoddposten spør igjen om bakgrunnen H hadde for å fremme nevnte vedtak, og at  i lys av det er spørsmålet:

«-Hvilken begrunnelse har ditt parti for å flytte dagtilbudet for psykisk helse som nå finnes på Nesoddtangen gård?»

Erik Adland har ikke svart.

Nina Sandberg svarer 02. mai 08.07:

«Denne så jeg for sent. Arbeiderpartiet stilling når saken kommer til behandling.»

Nesoddposten spør igjen:

Nesoddpostens spørsmål er bakgrunnen AP hadde for å fremme nevnte vedtak, og i lys av det er spørsmålene:

«-Hvilken begrunnelse har ditt parti for å flytte dagtilbudet for psykisk helse som nå finnes på Nesoddtangen gård?»

Nina Sandberg har ikke svart.

MdG omgår spørsmålene

Den tredje forslagsstilleren, Øyvind Solum velger å omgå spørsmålet med et omfattende svar og skriver:

«MDG har ingen grunn til å mene at psykisk helse på Tangen gård burde flyttes eller at det skulle være bedre noe annet sted. Vi har inntrykk av at de trives godt der de er. Dermed har vi heller ikke forslag til et eventuelt annet sted. Om det i en sak fra administrasjonen skulle komme tungtveiende grunner til at Tangen gård også eller heller bør brukes til andre formål, vil vi likevel vurdere det, sammen med forslag til eventuell alternativ plassering. For oss er det likevel viktig at tilbudet til denne gruppen er godt, og at eventuelle forslag til endringer som måtte komme også diskuteres godt med denne gruppen før en eventuell endring vedtas.»

H, AP og MdG har fremmet forslaget men angir ikke grunn for å ønske alternativ plassering av psykisk helse.

Nå venter H, AP og MdG på administrasjonen.

Og henviser til kommunestyrevedtaket som om det skulle ha blitt fattet av seg sjøl. Utens noen idé bak.

Kommunestyret består av 31 medlemmer med ansvar og medvirkningsmuligheter.

Det er kommunestyret i plenum som er øverste ansvarlige arbeidsgiver og som er øverste ansvarlig for tjenesteytingen.

Administrasjonen gjør det som øverste ansvarlige vedtar.

Det kan ikke være lett for de som sitter i administrasjonen. Og uforutsigbart for innbyggerne.

Administrasjonen
Hva gjør administrasjonen?

Nesoddposten spør avdelingsleder psykisk helse voksne, Stig Evensen om hva som er gjort for å følge opp vedtak om alternativ plassering for dagtilbud psykisk helse.

Evensen svarer at for ham « bekjent er det gjort svært lite i forhold til denne saken. Det blir derfor prematurt å gå inn på disse spørsmålene nå.»

Men at administrasjonen sonderer tomter og involverer brukerrådet. Evensen forteller videre at det eneste som er gjort fra deres side er en foreløpig sondering av hvilke eiendommer kommunen disponerer.

Evensen skriver i fortsettelsen «samt at vi har bedt brukerrådet om en skriftliggjøring av argumenter for å beholde nåværende lokaler og eventuelle forslag til alternativ lokalisering.»

Det har ikke lyktes Nesoddposten å få ansattes råd når det gjelder alternativ plassering.

Tidligere artikkel: http://www.nesoddposten.no/dagtilbud-pa-nesoddtangen-gard-ryktene-svirrer-og-utryggheten-rader/

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: