Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Visjon, verdier og slagord

Visjon, verdier og slagord

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Nesodden kommune har en god, men veldig ambisiøs visjon, ”Sammen skaper vi det gode liv”. Da den kom for mange år siden, ga jeg en positiv tilbakemelding til daværende ordfører Christian Hintze Holm, fordi alle ansatte i kommunen og politikerne kunne føle at det var mulig å gi sine små bidrag for å få denne visjonen realisert. Ingen lett oppgave, for visjonen må alle ha krystallklart for seg, som et bakteppe for alt man gjør. Men for å kunne lykkes med det, må det også skapes det gode liv ansatte imellom, avdelinger i mellom, i forholdet til leverandører og samarbeidspartnere, og til politikerne. Fungerer det, vil det være lettere å skape et godt liv for hele samfunnet på Nesodden. Visjoner utformes ofte av organisasjonens ledelse, og det er derfor viktig at lederne til enhver tid arbeider for å gjøre visjonen meningsfull, og at den ikke bare er ”fine ord” uten praktisk betydning. For da mister man det viktigste ved å ha en visjon, og det er at den internt skal være utfordrende, gi entusiasme, energi, engasjement og handling.

Når en utformer sin visjon, sitt drømmebilde om fremtiden, eller som det også er sagt, ”et stort, hårete mål”, fastsetter man også noen verdier som skal lede mot visjonen. Nesodden kommune har valgt disse fire verdiene: Likeverd. Allsidig samfunn. Økologisk balanse. Nærhet til naturen.

Hvordan går visjonsarbeidet?
Nesodden kommune ligger høyt oppe på kommunetester. I Forbrukerrådets Forbrukertest i 2016 er kommunen på 25. plass av alle landets 428 kommuner. Kommunebarometeret som sammenfattes av bladet Kommunal Rapport, og som regnes som ”NM i kommuner”, har Nesodden i 2016 på 46. plass. Et veldig godt resultat, men det er en tilbakegang på 32 plasser fra 2015. Og foreløpige tall for 2017 med utgangspunkt i flere av de 12 ulike sektorene som måles, kan tyde på at nedgangen vil fortsette. Kommunen har også på eget initiativ deltatt to ganger (2011 og 2014) i Kommmunekompasset som måler 8 fokusområder i en kommune. Også her har totalresultatet vært godt. Men gir disse resultatene noe svar på om man lykkes i arbeidet mot sin visjon? Dessverre tror jeg ikke det. Jeg føler at det i den siste tiden har vært for mange fokuserte saker som har gått feil vei i forhold til kommunens drømmebilde om å skape det gode liv sammen. Jeg tenker på brøytesaken, restanser på byggesaker, usikkerheten ved dagsenteret på Nesoddtangen gård for psykisk helse og Signalen. Når det i den siste saken begynner og harseleres med visjonen, ved å si ”Sammen skraper vi det gode liv”, er det fare på ferde. Så er det de små sakene som innbyggerne ikke får svar på og de personlige avisinnleggene som avsluttes med ”Er dette å skape det gode liv”. Jeg føler dessverre at kommunens visjon er i ferd med å bli en belastning i kommunens arbeid.

Man kan takke seg selv
En visjon skal jo i utgangspunktet ikke brukes i den eksterne kommunikasjonen. Men kommunen har latt seg friste til å bruke den i nesten all kommunikasjon. Den har derfor mer blitt et slagord. Det bekrefter jo kommunen selv i sin designmanual, hvor visjonen har fått en klar plass under kommunens logo, som et slagord. Dermed får visjonen en mye mer utsatt plass og oppmerksomhet enn den vanligvis er tiltenkt. Og som slagord i all den varierende, eksterne kommunikasjonen er den heller ikke særlig god.

Mener å ha lest at Nesodden kommune arbeider med en ny, periodisk informasjonsavis til alle husstander. Mitt råd er at de der må spille mer på de fire verdiene som kommunen har vedtatt, og la visjonen bli et internt drømmebilde, som det skal jobbes mot. Og jeg tror heller ikke man skal bestrebe seg på å finne et slagord i forbindelse med sin eksterne kommunikasjon. Flere kommuner har forsøkt, og det blir bare noen intetsigende ordsammenstillinger som ”Liten og god”, ”Åpen, lys og glad”, ”Et gir ekstra, ”Vi griper muligheten”. En kommune klarer seg godt uten. Dette løser selvsagt ikke det problemet man er kommet opp i, men vil kanskje gi muligheten for en annen innfallvinkel.

Alle på Nesodden har jo egentlig et ansvar for å skape et godt sted å leve. Lag og foreninger skaper for eksempel daglig det gode liv for mange. Det må de fortsatt gis muligheten til å gjøre. Men kommunen har ennå en langsiktig jobb å gjøre. Nå får vi snart ny rådmann og til høsten ny ordfører. Deres viktigste jobb må være å få visjonsarbeidet på rett kjøl igjen. Lykke til.

Arild Drolsum

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: