Du er her
Hjem > Aktuelt > Hvor kommer alle barna fra?

Hvor kommer alle barna fra?

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Tormod Bjørnstad≡
Nesodden kommune trenger over 70 nye barnehageplasser innen august! Årsaken skal være uventet stor tilflytting av familier med små barn. Det er en stor oppgave å få bygget en ny barnehage på så kort tid. Og hvor skal den bygges? Kommunen er sikker på at dette skal de klare. Løsningen vil bli vedtatt 31. mai står det. Men hvordan kunne de bomme så grovt på behovet?

Mangler plasser
Fristen for hovedopptaket til barnehagene var 1. mars. Men på hjemmesiden til Nesodden kommune står det i dag at hovedopptaket fortsetter: «Alle barn med rett til barnehageplass vil bli tilbudt plass med oppstart i løpet av august. Kommunen arbeider med å opprette nye plasser.»

Det er 76 nye plasser som må opprettes på kort tid. Det er mange.

Derfor må kommunen opprette seks nye barnehageavdelinger for ett og to åringer i løpet av sommeren.  Det er behov for 63 nye barnehageplasser for barn under tre år innen utgangen av august 2017. Men kommunen trenger også 13 nye plasser for barn under tre år innen utgangen av september 2017. Det er behov for barnehageplasser i alle barnehagesonene, men i Tangenområdet er det flest barn uten plass.

Men det står ingenting om barn i alderen tre til seks år. Det må da være noen av dem også? Har kommunen plasser til dem?

Bygge brakke-barnehage?
Det er ingen enkel oppgave kommunen står foran. Vanligvis tar det minst to-tre år å få bygget en ny barnehage. Nå har kommunen bare to-tre måneder å gjøre det på. Den eneste mulige løsningen er å sette sammen brakker som kan bygges på kort tid med en enkel fundamentering.

Har kommunen de gamle brakkene fra Skoklefalljordet ennå?

Men hvor skal barnehagen bygges? Det finnes ikke så veldig mange tomter som står klare til en barnehage. Kommunens tomt i Lagveien er vel en mulighet? Den er ideell med den korte avstanden til buss og båt. Hva med tomten tvers over veien for Blomsterveien barnehage? Og hva med Skokelfalljordet? Kanskje må kommunen igjen bygge barnehage der?

Løsning klar 31. mai?
«Alle barn med rett til barnehageplass vil få informasjon om tilbud om plass til høsten i løpet av neste uke», står det på kommunens hjemmeside. Det er et løfte som underbygges med at det skal avholdes et informasjonsmøte så snart som mulig.

Det arbeides kjapt, men plassene som tilbys skal allikevel være forsvarlig godkjente barnehageplasser. Kommunestyret vil vedta løsninger 31. mai, står det.

En imponerende fremdriftsplan!

Orienterte utvalget
Tirsdag 9. mai ble Skole- og oppvekstutvalget orientert om saken. Torbjørn Sætre (H) sier til Nesoddposten at kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst, Jorunn Jenssen, gjennomgikk situasjonen for utvalget. Hun orienterte også om at de samarbeidet med avdeling Eiendom for å finne et egnet sted for en midlertidig løsning. Her ble tomtene i Lagveien, ovenfor Håkonsletta og på Skoklefallsletta nevnt. Men det var også mulig man kunne plassere mindre enheter ved flere eksisterende barnehager, for eksempel ved Heia, Bjørnemyr og Kongleveien barnehager. Eventuelt kan man kombinere et par små enheter med en litt større midlertidig barnehage.

Utvalget fikk ikke vite noe om de økonomiske konsekvensene, men det vil bli et økonomisk løft med et personale på over tjue ansatte.

Saken vil bli lagt frem for formannskapet 24. mai og kommunestyret 31. mai for endelig vedtak, sier Sætre.

Kvalifisert personale
Evelyn Farbrot, lokallagsleder i Utdanningsforbundet på Nesodden, sier til Nesoddposten at kommunen viser stor vilje til å skaffe kvalifisert personale til barnehagene. Men nå haster det med å få utlyst de nye stillingene, mener hun. «Vi har flere ansatte på Nesodden som har tatt etterutdanning, men som ikke har fått jobb som pedagogiske ledere. Kanskje de kan få prioritet nå? Da må de være trygge på at de kan forlate en fast stilling og søke seg et vikariat uten at det blir en risiko for fremtiden. Det er kamp om kvalifisert personell og båtturen til Oslo er kort. Vi må ikke miste disse dyktige medarbeiderne», understreker Farbrot.

«Men det er da rart at dette behovet for flere plasser i barnehagene kom som en overraskelse», avslutter Farbrot.

Det er Nesoddposten enig i.

Helt uventet på grunn av tilflytting?
Hvorfor har dette problemet kommet så brått? På hjemmesiden forklares det med at bakgrunnen blant annet er økt tilflytting; 70 barn i førskolealder flytter til kommunen i løpet av sommeren. «Det har vært usikkert hvordan blant annet Vardenutbyggingen ville påvirke antall barnefamilier i kommunen», står det.

Men utbyggingen på Varden har man da kjent til i mange år? Innflyttingen der startet allerede høsten 2016. Med 120 boenheter kan det da ikke komme som en overraskelse at det er behov for nye plasser i barnehagene? Har politikerne og administrasjonen sett seg blinde på den gjeldende Barnehageplanen 2013-2017? Der står det at man forventer en nedgang i behovet for barnehageplasser på nordre Nesodden.

Så feil kan man ta når man spår om fremtiden.

De mange byggetillatelsene burde ha vekket de ansvarlige.

Fjellstrand barnehage utsatt tre år
Men selv så sent som under budsjettbehandlingen i desember sov det politiske flertallet søtt. De utsatte byggingen av en ny barnehage på Fjellstrand i tre år, fra 2017 til 2020. «Det er ikke behov for den. Kapasiteten er stor nok», ble det sagt!

Det viser seg å være en grov feil.

Planlegging er en kunst
Nesodden vil fortsette å vokse og nye barnefamilier vil flytte til Nesodden. Derfor trenger vi flere plasser i barnehagene i årene fremover.

Og etter hvert trenger vi flere plasser på barne- og ungdomsskolene.

Barna vil vokse opp, og mange av dem vil bli boende på Nesodden. Da vil presset øke også på nye omsorgsboliger og ikke minst sykehjemsplasser.

Det er behov for å revidere de fleste planene og prognosene som er noen år gamle og som neppe har tatt hensyn til den veksten som vi står midt inne i.

 

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: