Du er her
Hjem > Aktuelt > Eldre skal få hjelp til å klare seg selv – hele livet

Eldre skal få hjelp til å klare seg selv – hele livet

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Tormod Bjørnstad≡
Regjeringen har startet en eldrereform, Leve Hele Livet. I fremtiden må de fleste eldre bli boende i sine hjem lengst mulig.  De skal få mer opptrening og hjelp slik at de kan klare seg selv. Har du forslag og råd til reformen? Skriv til departementet.

Svikt i eldreomsorgen
Det er ikke enkelt å bli gammel. Vi hører om gamle som sitter alene, får for lite mat, blir feilmedisinert og at ukjente hjemmehjelpere stikker innom med stoppeklokken i hånden, – de kan bare være der noen få minutter. Helse- og omsorgsminister Bernt Høie mener det er mye som mangler i omsorgstjenestene i dag. Derfor er reformen så viktig. – Vi må tenke nytt, sier ministeren.

Dessuten viser undersøkelser at det er store ulikheter i tilbudet fra kommune til kommune.

Dette vil regjerningen gjøre noe med.

Demente må prioriteres
En viktig årsak til reformen er at stadig flere eldre rammes av demens, og at det er de demente som vil ta sykehjemsplassene i fremtiden. Alle andre, som kan klare det, må bli boende hjemme så lenge de kan leve et selvstendig og verdig liv.

Men da må det satses bredt på opplæring, støtte og hjelp.

Omfatter fire hovedområder
Reformen favner bredt og skal ivareta de fire grunnleggende behovene:

  • God mat – ingen skal sulte og alle skal få god ernæring.
  • Aktivitet og fellesskap – ingen skal sitte alene, og det skal lages gode møteplasser og aktivitetstilbud.
  • Helsehjelp – de eldre må få løpende helsetilsyn. Svikter helsen, ja, da har reformen feilet, og sykehjemmet er eneste alternativ.
  • Sammenheng – alle skal få et tilbud som er tilpasset den enkeltes behov. Ingen skal bli en kastball mellom ulike tjenester.

Alle berørte skal ivaretas
Når en person trenger omsorg er det mange som blir berørt. I reformen Leve Hele Livet ønsker man å samkjøre ressursene:

  • Den eldre skal få dekket sine grunnleggende behov.
  • De pårørende skal slippe å slite seg ut, og skal få opplæring i omsorgsarbeid.
  • Helsepersonalet skal få bruke kompetansen sin, – ikke bare være «roboter» som hiver ferdigmaten i mikrobølgeovnen og løper videre til neste klient.

Noen kommuner er allerede i gang med en ny satsing på omsorgstjenestene, blant andre Stavanger og Ullensaker. Erfaringene herfra er så gode at man allerede kaller reformen for en suksess.

I det fremtidige opplegget skal kommunene lære av hverandre.

Foto: Shutterstock

To års planlegging
Reformen Leve Hele Livet ble lansert av regjerningen i mars og i mai ble det holdt et dialogmøte. Der snakket de berørte sammen om utfordringene og mulige løsninger. Det skal avholdes i alt fire regionale dialogmøter frem til september.

Departementet ønsker å få synspunkter fra alle som har erfaringer, både gode og dårlige, og som kan bidra med forslag til løsninger. Så uansett om du er gammel, pårørende, frivillig eller jobber med omsorg, så send inn dine erfaringer. – Vi skal lytte og lære, sier statsminister Erna Solberg.

I 2018 kommer det en stortingsmelding om reformen. I 2019 skal den innføres.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: