Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Plan for klima- og biologisk mangfold: Fremdeles papirtiger?

Plan for klima- og biologisk mangfold: Fremdeles papirtiger?

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

For nesten 10 år siden laget kommunen en grundig plan som siden ble liggende i skuffen uten særlig oppfølging og evaluering. I 2 år har arbeidet med ny plan pågått og stadig blitt utsatt. Endelig er den ute til høring, men har store svakheter. Visjonene er store men tiltakene er begrenset og lite kontrollerbare. Vi kan godt få en ny papirtiger hvis ikke tiltakene skjerpes opp og oppfølgingen blir konkret. Vi oppfordrer alle til å gi høringsuttalelser om dette.

Planforslaget er lagt ut for høring (se: https://www.nesodden.kommune. no/bygg-og-eiendom/ arealplanlegging/ kunngjoringer-og-horinger-fra- plan-bygg-og-geodata/horing- offentlig-ettersyn-av-forslag- til-kommunedelplan-for-klima- og-biologisk-mangfold-i- nesodden-kommune.187582.aspx

Her er noen av Rødt sine forsøk på oppstramming:

Klimatiltak: 

Hovedmålet med klimatiltakene er å redusere klimautslippene med 40% fram til 2020.

Over 70% av utslippene kommer fra veitrafikk (båttrafikken er ikke med). Litt flere busser og sykkelveier er ikke i nærheten av å leve opp til kommunens målsettinger. Selv om vi forelenger horisonten er det ingenting som tyder på måloppnåelse.  Her er Rødt sine forslag for effektive tiltak:

Klimautslipp som følge av fergedrift og fritidsbåter innarbeides i klimastatistikken og arbeid for overgang til batteriferger prioriteres. Her er området vi raskt kan bidra til vesentlige utslippsreduksjoner

Det legges til rette for gangbare samfunn.  All kommuneplanlegging tar utgangspunkt i at flest mulig tilbud skal finnes i alle våre 6 grender.  Boliger, arbeidsplasser, skoler, barnehager, eldreomsorg, utesteder, butikker osv. legges det til rette for skal være tilgjengelig innenfor gangavstand Areal til næring skal prioriteres av plankomiteen og tiltak for å få nye arbeidsplasser skal prioriteres i kommunen.

Den viktigste årsaken til pendling på Nesodden er mangel på lokale arbeidsplasser. Utvikling av lokalt næringsliv er det viktigste langsiktige tiltaket for å redusere pendling og utslipp som følge av reising. All reising med bil,buss og båt genererer klimautslipp. El-biler kan fjerne eksosen, men utslippene som følge av produksjonen av bilen er halvparten av totalen. De reduseres ikke.

Kommunen arbeider for å få utredet mulighetene for batteri/trolleybusser på Nesoddbussene.

Vi har relativt korte lokale ruter og store trafikkmengder. Mulighetene må undersøkes.

Biologisk mangfold 

Å ta vare på vårt biologiske mangfold er for Nesodden et særlig viktig ansvar. Indre Oslofjord har mye unik natur.  Her truer stort utbyggingspress med å ødelegge mye.

Lovfestede markagrenser som også inneholder sammenhengende områder ned til sjøen utredes ferdig og søkes om innen sommeren 2018.  Oppstart 2017

Nå verner kommunen bare dersom det ikke koster penger, og dessuten ikke er til besvær for noen – spesielt boligutbyggere, som ikke tenker vern, men profitt.

Kommunen arbeider med utredning av lovvern, men det går så smått at vi frykter at vi ikke vil få sluttført det før valgperioden er over og løftet om dette ikke lenger forplikter.

Plankomiteen får som pålegg å avslå all utbygging hvor naturkartlegging ikke er gjort skikkelig.

Nå godkjennes mye fordi det ikke er påvist naturskade. Dette må snues til et krav til at det ikke bygges før det er påvist at det ikke gjøres skade. Føre-var-prinsippet må tas langt mer på alvor enn tilfellet er i dag. Utbygger skal betale konsulentundersøkelsene men IKKE selv velge konsulentfirma. (Bukken-og-havresekken- problematikken.)

La oss gjøre mer enn å prate om miljøtiltak.

Nesodden Rødt

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: