Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Signalen som kommunalt tapsobjekt

Signalen som kommunalt tapsobjekt

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Restaurant Signalens ublide skjebne har opprørt mange med god grunn. Den kommunale ledelsen har måttet tåle skarp kritikk for sin ubetenksomme handling.

Dette til tross for at én viktig side ved sakskomplekset hittil underlig nok ikke har vært offentlig belyst. Nemlig hva den kommunale ledelsens ubetenksomme disposisjon har totalt kostet kommunen og skttebetalerne.

Den som her fører pennen kjenner verken regnskapene eller de enkelte beløpene, men kan som næringsdrivende gjennom en lang årrekke og som politisk engasjert, danne seg et begrep om den aktuelle situasjonen.

Først tapet av festeavgiften, antagelig den mest beskjedne posten. Så tapt innteksskatt av selve driften og selvsagt av eieren og de ansatte; kokker, kelnere, vaskehjelp; videre forbruk av råstoffer, kommunale utgifter, vedlikehold, regnskap og revisjon, og andre ringvirkninger utover i samfunnet, for å ha nevnt disse i farten. En rekke direkte og indirekte poster som til sammen adderes opp til følbare tap for kommunen og skattyterne, kanskje gjennom flere år.

Som man forstår snakker vi om ikke ubetydelige tap på kommunebudsjettet. Er det rimelig at ingen skal holdes ansvarlig for å ha påført lokalsamfunnet den slags uvettig skade?

Normalt må vi alle bære ansvaret for den skaden vi påfører oss selv og andre, bevisst eller ubevisst. Er det rimelig at spesielt politikere skal være ansvarsfri når de gjennom misbruk av makt volder omfattende skade?

Reidar Gunder

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: