Du er her
Hjem > Aktuelt > Ingen ny kamp om legevakt?

Ingen ny kamp om legevakt?

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Tormod Bjørnstad≡
Om ett år kommer det nye forskrifter om akutt hjelp og kommunal legevakt. Kommunalsjefene i Follo mener dette er så omfattende at alle daglegevaktene må legges til Ski. Formannskapet sa klart og tydelig NEI til det. Vi fortsetter som før: Daglegevakt på Nesodden, nattlegevakt i Ski.

Langvarig diskusjon
Debatten om Nesoddens legevakt har rast i mange år. Den siste runden startet i 2013 og ble avsluttet i 2015. Da ble det endelig vedtatt at nesoddingene må reise til Ski for å få legehjelp mellom kl 18 og 07 og i helgene. På dagtid går legevakten på omgang mellom legekontorene på Nesodden.

– Denne ordningen bunner i en helhetlig, faglig og politisk vurdering av hva som vil gi Nesoddens innbyggere det beste tilbudet når det gjelder akutt hjelp, sa ordfører Nina Sandberg til Amta den gangen.

 

Strenge krav fra 2018
Men nå ser det ut til at ordningen kanskje må endres. En ny forskrift, – akuttmedisinforskriften, ble vedtatt i mars 2015. Og innen tre år etter at forskriften trådte i kraft, må nye, skjerpede krav for kompetanse, kursing og bemanning i ambulanse være oppfylt i alle kommuner. Kravene synes å være så omfattende at det er usikkert om en lokal daglegevakt kan tilfredsstille dem.

Kravene omfatter blant annet at alle leger på legevakten skal ha akuttmedisinsk kompetanse og sertifisering, og at de får opplæring og trening i samarbeidet mellom «alle leddene i den akuttmedisinske kjeden». Det stilles også krav til nødnettradio, utstyr og ambulanse.

Døgnlegevakt i Ski?
Helse- og omsorgsutvalget behandlet saken 10. mai. Innstillingen var at man «tar nye krav vedrørende legevakt til etterretning». Det ble vedtatt, men utvalget vedtok et tilleggsforslag om at rådmannen skal vurdere om daglegevakt skal legges til Follo lokalmedisinske senter i Ski eller fortsatt være på Nesodden.

– Døgnlegevakt på Ski er helt uaktuelt for Nesoddens del, sa ordfører Sandberg til Amta i mars.

En orientering eller et forslag?
Dokumentet som ble lagt fram for formannskapet 24. mai ser ut som en relativ kortfattet orientering om «Ny akuttmedisinsk forskrift». Men det følger et vedlegg på ti sider som er skrevet av «Helsegruppen i Follo». Gruppen er anonym i dokumentet, men vi får vite at det er alle kommunalsjefene i Follo. Vedlegget beskriver dagens situasjon og gjeldende og nye krav. Men på de siste fire sidene kommer det et forslag:

«For å møte utfordringene nevnt over foreslås det å etablere en felles døgnåpen legevakt, ved å utvide tilbudet ved Follo LMS legevakt til døgndrift. Dette tilbudet vil svare ut dagens krav og utfordringer.»

Dokumentet er merkverdig dårlig skrevet og er fullt av ordelingsfeil, men den største mangelen er at ikke de økonomiske konsekvensene er utredet godt nok. «Det er likevel vanskelig å si om ordningen vil medføre en økning eller reduksjon i kommunens netto utgifter» står det til slutt.

Formannskapet sa nei
Under behandlingen i formannskapet ble det helt klart at ingen ønsket å flytte daglegevakten til Ski. Noen mente dette var en forskrift som ikke stilte større krav enn at Nesodden kommune kunne levere tilfredsstillende tjenester. Man ba rådmannen utrede hva som må til for å møte kravene i den nye forskriften og hva det vil koste.

– Dette skal vi klare selv, ble det sagt.

Så da blir det kanskje ikke noen ny debatt om legevakt?

Men sentraliseringsspøkelset lever ennå!

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: