Du er her
Hjem > Aktuelt > Ny barnehage på Skoklefallsletta, – eller?

Ny barnehage på Skoklefallsletta, – eller?

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.
Rådmannen vil ha ny barnehage på Skoklefallsletta

≡Tormod Bjørnstad≡
Rådmannen vil bygge en ny barnehage, – Eikeskogen barnehage, på Skoklefallsletta. Den skal ha fem avdelinger. Men formannskapet var ikke fornøyd med forslaget og ba ham utrede en delt løsning med to–tre avdelinger ved Bjørnemyr skole og på gressbanen ved innfartsparkeringen på Skoklefall. Dette vil forsinke åpningen, mente rådmannen.

Stor tilflytting
Vi har tidligere skrevet om at kommunen plutselig oppdaget at det var kommet mange nye barn til Nesodden. Man manglet hele 70 plasser! Prognosene som var brukt hadde ikke tatt høyde for den store utbyggingen som pågår, blant annet på Vardenområdet.

Det haster, det haster!
Den nye barnehagen må stå klar allerede i begynnelsen av august. Så nå er tiden knapp. Men med ferdiglagede moduler kommer nok bygget fort på plass. Verre er det vel å få fatt i et ganske stort personale som må stå klart til å ta imot de små barna?

Barnehagen vil bli stående i noen få år inntil en mer permanent løsning er på plass.

Skoklefallsletta er den best egnede tomten, står det i saksfremlegget. Den er jo flat og fin, og det har stått barnehage der før. Men blir Tufteparken rammet? – Nei, svarte rådmannen. Tufteparken og sandvolley-banen skal ikke røres!

Fem avdelinger
Eikeskogen vil bestå av fem avdelinger med 14 barn på 1–2 år per avdeling. Fire av avdelingene må stå klare i august, den siste i september. Hver avdeling vil få en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to fagarbeidere eller assistenter. I tillegg må Eikeskogen barnehage ha en styrer eller virksomhetsleder som det også kalles.

Store kostnader
Etablering av Eikeskogen barnehage vil koste ca kr 12 millioner. Årlige leiekostnader vil komme på kr 1,5 millioner. Personalkostnadene vil i 2017 bare løpe i fire-fem måneder. Og kostnadene for 2018 og følgende år vil fremgå av kommunens budsjetter som legges frem i november. Men med over 20 ansatte vil kostnadene bli store.

Ønsker delt løsning
Rådmannen understreket at Skoklefallsletta var det eneste mulige alternativet hvis barnehagen skulle stå ferdig til 1. august. Men politikerne var ikke fornøyd med forslaget. De ønsket en delt løsning der en barnehage kunne bygges ved Bjørnemyr skole og en på Skoklefall. Men ikke på sletta, – politikerne mente at gressbanene mellom Munkestien barnehage og innfartsparkeringen på Skoklefall var bedre egnet.

Da rekker vi ikke å åpne 1. august, protesterte rådmannen. Men det hjalp ikke. Formannskapet vedtok å avholde ekstraordinært møte rett før kommunestyremøtet den 31. mai. Da forventer politikerne at delt løsning er skikkelig utredet.

Prognosene feilet?
Den grove feilen i prognosene ble diskutert, og alle skyldte på hverandre. Rådmannen skyldte på konsulentfirmaet Rambøl, og politikerne skyldte på rådmannen. Feilen er egentlig helt utrolig, for mange har sett at den store utbyggingen måtte få konsekvenser for barnehage og skole, men ingen har gjort noe med det. Tvert imot! Så sent som i november utsatte det politiske flertallet en planlagt barnehage i tre år! Underlig!

Administrasjonen og politikerne bør dele ansvaret for denne blemmen!

Nå er det viktig å huske at barna vokser, – snart skal de ha skoleplass!

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: