Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Historiker til besvær

Historiker til besvær

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

I klassekampen 16. mai 2017, har historikeren Trond Nordby en større artikkel, der han som vanlig fremkaster sine spekulative synspunkter omkring vår stadig gjeldende forfatning, Norges Constitution, Grunnloven fra Eidsvoll i 1814.

Nordby er bekjennende republikaner og tar det ikke så nøye med det saklige innholdet i synspunktene. Avstanden er følgelig stor fra ham til mer anerkjente kapasiteter, som f. eks. de fremragende og pålitelige historikerne, professorene Jens Arup Seip og Sverre Steen.

Republikaneren Nordby spiller på folks manglende kunnskaper, serverer tankespinn og historisk vrøvl. Han griper til elementære usakligheter i sin iver etter å kompromittere så vel Kongen som Grunnloven. I artikkelen denne gang følger han bl. a. opp en påstand han fremførte i TV2 under programmet Holmgang 24.10.2000, der han glatt erklærte at demokratiet i Norge ble til i 1905 (prins Carls krav om folkeavstemning før han ble kong Haakon), likesom Nordby også nå, som den gang, søker å lime Grunnloven tilbake, som en slags forlengelse av det kongelige eneveldet av Guds nåde før 1814, ved bl. a. å anføre at det i § 5 står å lese: ”Kongens person er hellig”.

Dette er ganske listig overfor folk flest, som ikke kjenner Grunnloven, i det han nevner ikke at anførselen har ingen ting med religion å gjøre, men er relatert til maktfordelings prinsippet. Sitatet er korrekt og det fremgår av sammenhengen i Grunnloven at ordet ”hellig”, er som i populær bruk benyttet i betydningen ”ansvarsfri, uangripelig”, for å markere selve skillet mellom Kongen som den utøvende makt og Kongen som person. Det står tydelig å lese: ”Ansvarligheten påligger hans råd”. For å unngå misforståelser står det også at Kongen kan ikke lastes eller anklages.

Ikke noe i Grunnloven gir holdepunkt for at Kongen er guddommelig. Det måtte nok en republikaner til for å fantasere frem den slags. Så er da også Nordby en upålitelig historiker eller statsviter, slik han demonstrerer om og om igjen. Nå i foreliggende artikkel. Han lever i sin egen verden, men når han slipper til som i Klassekampen, må det reageres. Å røre Grunnloven og dagens norske samfunn til én graut er mildt sagt utilgivelig. Og bare for ordens skyld: På Eidsvoll i 1814 ville ingen ha republikk.

Reidar Gunder

AvatarAvatar
Bjarne Nordbeck
Frihetlig samfunnsaktør og ansvarlig redaktør.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: