Du er her
Hjem > Aktuelt > Innspill til Helse- og omsorgsplan.

Innspill til Helse- og omsorgsplan.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Gunhild Gjevjon≡
Det ble den 30.5.2017 avholdt åpent dialogmøte på Nesoddtunet.  Fokuset var på helsefremmende og forebyggende tiltak, særlig rettet mot eldre. Fremmøte var på ca.30.

Tone Frønes (nestleder i Helse- og sosialutvalget) ønsket velkommen. Og de fremmøtte fikk utdelt følgende spørsmål: * Hva ønsker dere av aktiviteter? * Hva slags aktiviteter bør skje i omsorgsboligene? * Forslag til nye møteplasser? * Forslag til forebygging av psykisk helse? * Hva er viktig for deg?

Her er noen av de forslag som fremkom for Fagerstrandområdet:

*Helsestasjon for eldre lagt til de forskjellige skolene.  * At det må bygges omsorgsboliger.

* At det skal avsettes penger til planlegging av nytt sykehjem på Fagerstrand. Her mente flere at sykehjem er viktigere enn omsorgsboliger.

Noen andre forslag.

*Ønske om ringbuss. En buss som kunne hente personer som bruker rullator/har problemer med å få betalt når de kommer inn på bussene. I denne forbindelse ble den psykisk/fysiske betydningen av at de eldre kommer seg ut og får treffe andre påpekt av flere. Faktum er at dobbelt så mange kvinner som menn får depresjons-og søvnproblemer. Og at det  spesielt er ungdom og 67 pluss, som sliter psykisk.

*Et dagtilbud  til de eldre i kommunen. Det ble også nevnt av flere at sosiale møteplasser er viktig da ensomhet og isolasjon ikke er bra for helsen.

*Viktigheten av næringsrik og god mat ble også understreket. Det ble opplyst at 1.august blir det ansatt klinisk ernæringsfysiolog ved Nesoddtunet. Det er en prosjektstilling.

*Når det gjelder å få hjelpemidler til å klare seg hjemme ble spørsmålet reist om hvorfor det tar så lang tid å få disse fra kommunen? Svaret var at når det gjelder midlertidige lån så går det fort, mens det for varig bruk tar lang tid da bestillingen/behandlingen av søknadene må sendes til NAV.

*Når man er for syke til at hjemmetjenesten kan gi ansvarlig hjelp og ikke kan bo hjemme, da skal det være plass til disse på et sykehjem. Det bør være en rettighet som ikke skal behandles av noe tildelingsteam.

*Det er mange tilbud som drives av frivillige som kan oppsøkes. Viktig med informasjon /annonsering  fra kommunens side om disse tilbudene til de eldre. Her ble et ønske om kommunal frivillighets-koordinator nevnt.

Og Wenche Størseth hadde følgende ønsker: aktivitetssenter for yngre personer med demens, et demensvennlig samfunn og aktivitetsvenner for personer med demens. Dette er prosjekter som eies av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Jeg ser og et stort behov for demensteam i kommunen, samt diagnose i rett tid og oppfølging etter diagnose. Store mål og ønsker.

Nesoddpostens utsendte opplevde at det var stort engasjement blant de fremmøte og at de  opplevde møtet som hyggelig og inspirerende. Men det var en elefant i rommet som ikke ble nevnt og det var budsjettkuttene som Helse og Sosialavdelingen i 2017 har blitt utsatt for. Se: http://www.nesoddposten.no/nesodden-kommunes-budsjett-i-2017-er-pa-litt-over-kr-1-2-mrd/#more-12254

Men uansett er det bra at  det satses på å få prosjektstillinger og en åpen dialog med brukerne og andre som er interessert i en verdig eldreomsorg på Nesodden. Nesoddposten kommer tilbake med intervjuer med flere av de som deltok på møtet.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Innspill til Helse- og omsorgsplan.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Gunhild Gjevjon≡
Det ble den 30.5.2017 avholdt åpent dialogmøte på Nesoddtunet.  Fokuset var på helsefremmende og forebyggende tiltak, særlig rettet mot eldre. Fremmøte var på ca.30.

Tone Frønes (nestleder i Helse- og sosialutvalget) ønsket velkommen. Og de fremmøtte fikk utdelt følgende spørsmål: * Hva ønsker dere av aktiviteter? * Hva slags aktiviteter bør skje i omsorgsboligene? * Forslag til nye møteplasser? * Forslag til forebygging av psykisk helse? * Hva er viktig for deg?

Her er noen av de forslag som fremkom for Fagerstrandområdet:

*Helsestasjon for eldre lagt til de forskjellige skolene.  * At det må bygges omsorgsboliger.

* At det skal avsettes penger til planlegging av nytt sykehjem på Fagerstrand. Her mente flere at sykehjem er viktigere enn omsorgsboliger.

Noen andre forslag.

*Ønske om ringbuss. En buss som kunne hente personer som bruker rullator/har problemer med å få betalt når de kommer inn på bussene. I denne forbindelse ble den psykisk/fysiske betydningen av at de eldre kommer seg ut og får treffe andre påpekt av flere. Faktum er at dobbelt så mange kvinner som menn får depresjons-og søvnproblemer. Og at det  spesielt er ungdom og 67 pluss, som sliter psykisk.

*Et dagtilbud  til de eldre i kommunen. Det ble også nevnt av flere at sosiale møteplasser er viktig da ensomhet og isolasjon ikke er bra for helsen. (mer…)

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: