Du er her
Hjem > Forsiden > Det begynte med en bisettelse

Det begynte med en bisettelse

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Inger Johanne Norberg≡
– Og felles begeistring. Begeistring er en politisk maktfaktor når den aktiveres. Om spiren som fikk vokse seg til en nettavis med støtte fra Fritt Ord.

Må vi kunne alt for å gjøre noe? Trenger vi være de flinkeste i klassen? Ja, men bare flinke på begeistring og nysgjerrighet, resten kommer. Veien blir til mens vi går.Og vi kan komme langt.

Historien bak

Tormod var en liten mann fysisk, nesten unnselig, alltid blid, glad i kona og glad i familien. Av yrke fisker i Oslofjorden og kjente Oslofjorden som sin egen bukselomme. En helt vanlig, begeistret mann. Tilsynelatende.

Så startet prosjektet «Ren Oslofjord» og den såkalte oppryddingen av fjorden som endte med at Malmøykalven ble deponi for masser med sterkt forurensede miljøgifter.

På Nesodden gikk debatten høyt fra forslaget ble lagt fram. Kunnskapen om denne typen problemstillinger var liten. Vi på Nesodden lærte mye. Og Tormod Åslund viste seg som en usedvanlig mann når det gjaldt. Han møtte flere ganger opp på Ordførers kontor for å dele av sin kunnskap om fjorden og sin bekymring for livet i fjorden. Tormod var aktiv i Innbyggerinitiativet og i kontakt med politikere for å dele av sin kunnskap og å stoppe galskapen. Tormod var en praktisk mann. Han skaffet seg sekretær, svigersønnen Tore-Jarl, som kunne hjelpe ham med nett og data.

Den siste tiden Tormod levde ble det nødvendig å ta en pause mellom hjem og butikk. Vi satt i leskuret på Flaskebekk og snakket Oslofjorden og mens han lente seg på rullatoren proppet han meg full av kunnskap, glede over vårt møte og begeistring over at han fantes. Tormod skapte glede gjennom å dele kunnskap og å arbeide for noe han trodde på.

Noe ble avsluttet og noe ble påbegynt

I bisettelsen i april 2013 møtte mange aksjonister møtte opp for å hedre og minnes Tormod. Etterpå samlet vi oss for å snakke.

Samtalene den dagen førte til opprettelsen av «Folkets samtaleforum», en gjeng som møttes jevnlig for å snakke om politiske spørsmål og halvøya vår. Det faktum at folk vet lite om hva som foregår i eget lokalsamfunn ble mer og mer tydelig ettersom vi utvekslet kunnskap og synspunkter. Et spørsmål presset seg fram: Skulle vi gjøre noe med det vi snakket om? Var ikke folkets stemme viktig?

Nesodden Demokrati

Det ble innkalt til møte i september 2014 med innledning om hvordan innbyggere skulle aktiviseres og «Nesodden Demokrati» så dagens lys. Gruppa oppsøkte kunnskap og gikk begeistret inn i flere saker. Det ble sendt høringsuttalelse til kommunereformen og synspunkter på åpenhet i lokalforvaltningen og gruppa arrangerte åpne møter. Fordi vi oppfattet at vi alle kunne delta i beslutninger som angår oss. Vi ble mer bevisste på at vi kunne medvirke.

I Nesodden Demokrati fantes noen ildsjeler for spredning av kunnskap, informasjon og nyheter som er viktige for lokalsamfunnet Nesodden. Kanskje vi skulle arbeide mer systematisk? Nysgjerrige begynte vi å undersøke og det oppsto begeistring for prosjektet.

Nesoddposten

Foreningen Nesoddposten ble stiftet og etablert desember 2014.

I februar 2015 publiseres Nesoddposten for første gang på nett.

Nesoddposten er: «en avis for, av og om innbyggerne på Nesodden og skal være et bredt, åpent og deltakende talerør for befolkningen.
Formålet med Nesoddposten er å spre nyheter og kunnskap som er viktig for Nesoddensamfunnet. Avisen er fri og uavhengig, og skal ikke begrense noen muligheter for oppmerksomhet rundt spørsmål som har betydning for innbyggerne.»

Dette var bare et lite eksempel. Befolkningen på Nesodden er lokalsamfunnets største ressurs og flere eksempler lar nok ikke vente på seg.

Nesoddposten ønsker alle en god sommer med begeistring og nysgjerrighet.

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: