Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Slå ring om daglegevakta

Slå ring om daglegevakta

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Helselederne i Follo (inklusive Nesodden) har utredet om daglegevakt også bør legges til legevakta i Ski. Konklusjonen fra denne gruppa var:

«For å møte utfordringene… foreslås det å etablere en felles døgnåpen legevakt, ved å utvide tilbudet ved Follo LMS legevakt til døgndrift….»

De utreder ikke bare hvordan Follo lokalmedisinske senter skal legge til rette for en døgnkontinuerlig legevakt, men brukte mye plass for å begrunne dette ved å vise til hvor problematisk det vil være å beholde døgnlegevakta lokalt for kommunene i Follo. Og med dette som «fakta» var jo konklusjonen gitt!

Et godt eksempel her er spørsmålet om legevaktbil. For helsegruppa er dette nærmest en uløselig utfordring lokalt. Enten må den enkelte kommune anskaffe en legevaktbil (hvor vanskelig) eller «dersom fastlege skal bruke privat bil på legevaktsoppdrag, vil det være risiko for at nødvendig utstyr ikke medbringes og at pålagte oppgaver ikke kan ivaretas på en forsvarlig måte». Hva slags tillit har egentlig helsesjefene i Follo til de kommunale legenes ansvarsbevissthet og fagkompetanse?

Denne «store» utfordringen har helsegruppa selv tenkt å løse ved anskaffelse av en legevaktbil bemannet av lege og sykepleier alle dager hele året og stasjonert ved Follo LMS. Kostnad mellom 6 og 7 mil. kr pr. år! Det enkle er visst ikke alltid det beste dersom man har store nok ambisjoner og tilsvarende liten respekt for kommunenes økonomi!

Etter det store engasjementet på Nesodden for å få tilbake døgnlegevakta, har det politiske flertallet som stoppet det, tatt til fornuft når det gjelder flytting til Ski også av daglegevakta. Et enstemmig kommunestyre har gått inn for å beholde daglegevakta på Nesodden.

Forhåpentligvis blir dette også sluttresultatet for Nesoddens vedkommende. Men en kan frykte at når Nesodden kommunes administrasjon legger fram sitt forslag vil de igjen påpeke hvor vanskelig og kostbart dette er få til lokalt.

Nå bør man heller ikke, etter Rødts mening, legge den avgjørende vekten på kostnader når det gjelder noe så fundamentalt som befolkningens helse. Et overveldende flertall av nesoddingene ønsket døgnlegevakta tilbake. Rødt er overbevist om at flertallet vil bli like stort, sannsynligvis enda større, mot å sentralisere daglegevakta og legge også den til Ski. Men det er tvingende nødvendig for oss som er motstandere av enda et sentraliseringstiltak å følge nøye med, slik at det enstemmige vedtaket i Nesodden kommunestyre blir respektert.

Odd Edvardsen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: