Du er her
Hjem > Forsiden > Fakta, ikke fake news om Nesodden-politikken fra 2015 til dags dato.

Fakta, ikke fake news om Nesodden-politikken fra 2015 til dags dato.

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Spill for galleriet?

≡Gunhild Gjevjon≡

Nesoddposten legger her frem fakta om noen utvalgte saker. Sakene gjelder perioden 2015 og frem til dags dato. Vi stiller i den sammenheng følgende tre spørsmål: 1. Har det politiske flertall (H, Ap og Miljøpartiet) vært lyttende og imøtekommende ovenfor velgernes behov og ønsker? 2. Invitert Nesoddingene til å være delaktig og medansvarlig i den utvikling, de budsjettvedtak som er fattet? 3. Og har vedtakene blitt fattet i åpenhet og innenfor de eksisterende lover og regler?


*Fakta om døgnlegevakt i 2015 og nå daglegevakt 2017:

I en inFact undersøkelse i Amta den 29.7.2015 svarte 76.5 % av nesoddingene at de ønsket å få døgnlegevakt på Nesodden. I tillegg var det blitt samlet inn nærmere 7000 underskrifter for å få døgnlegevakten tilbake til NesoddenKr.f, V, Miljøpartiet De grønne, SV, Rødt og Fr.p. var for, men flertallspartiene H og Ap var i mot, så noen døgnlegevakt ble det ikke.

Den 10. mai 2017 ble følgende forslag om døgnlegevakt behandlet av  Helse- og omsorgsutvalget .  Innstillingen var at man «tar nye krav vedrørende legevakt til etterretning». Det ble vedtatt at døgnlegevakten fortsatt skal være på Ski, men utvalget vedtok et tilleggsforslag om at rådmannen skal vurdere om også daglegevakt skal legges til Follo lokalmedisinske senter i Ski eller fortsatt være på NesoddenOrdfører Sandberg sa til Amta i mars. «Dagnlegevakt på Ski er helt uaktuelt for Nesoddens del.» Så da er det bare å vente å se hva som skjer med daglegevakten.


*Fakta om kjøkkensaken og kuttene i budsjettet på Nesoddtunet sykehjem i 2017:

Kjøkkensaken: Fakkeltoget mot innføring av posemat ved Nesoddtunet sykehjem i 2015: ”Nesoddtunets Venner, Fagforeningene, Eldrerådet og mange andre har engasjert seg i saken om framtida til Nesoddtunets produksjonskjøkken. Nesoddposten spør Wenche Størseth (Nesoddtunets venner) om hvorfor det er så viktig med et kjøkken som lager mat på selve Nesoddtunet: «-Fordi våre beboere fortjener det beste, nemlig næringsrik, varm og fersk mat. Dessuten er Nesoddtunet hjemmet til mange mennesker.  Alle hjem skal ha et kjøkken. Der skal vi bo alle sammen.»

”Rådmannens opprinnelige forslag går ut på å beholde matproduksjonen på Nesoddtunet i nybygget. Det skulle dekke Nesoddtunets og nåværende omsorgsboligers behov pluss. Høyre har som eneste parti foreslått tilkjøringsmat i alle voteringer. Men i torsdagens kommunestyre ble det flertall for tilkjøringsmat med AP’s og MdG’s stemmer. Dermed skal Nesoddtunets kjøkkenproduksjon legges ned når et alternativ er på plass. Senest i 2020, om fem år.» ”Sitatet er hentet fra: http://www.nesoddposten.no/nesoddtunets-produksjonskjokken-nedlegges/

Oppgradering av kjøkkenet på Nesoddtunet utsettes til 2018. http://www.nesoddposten.no/noen-fakta-om-den-okonomiske-situasjon-pa-nesoddtunet-nesoddens-eneste-sykehjem/

Rehabilitering av eldre del; 3 mill i 2017 og 30 mill i 2019. Nytt kjøkken Nesoddtunet, 20 mill inkl. mva i  2019.Den 27.6.2017 sto dette intervjuet ad. den maten våre gamle fikk servert på Nesoddtunet. https://www.amta.no/nyheter/nesodden/nesoddtunet/er-de-ikke-verdt-ordentlig-mat-engang/s/5-3-237934

Budsjettkutt på 1,5 millioner i Nesoddtunets budsjett for 2017. Konsekvensen av dette kuttet er at sykehjemmet må gå ned på bemanning i samsvar med kuttets størrelse.  (Rådmannens kommentar til budsjettkuttet) Nesoddpostens spørsmål blir da: Blir kvaliteten på tjenestene ved Nesoddtunet sykehjem bedre for pasientene med mindre budsjett og færre ansatte? 

Rehabilitering av Nesoddtunet utsettes til 2020. En utsettelse som skjer til tross for at det lukter vondt av soilrørene på Nesoddtunets eldste avdeling. Gamle soilrør som ikke gjør jobben sin lenger. En av pasientenes pårørende måtte til for å si fra om dette. I et oppslag Amta (29.12.2016) sier Anne Simonsen (69) blant annet at hun » opprøres over luften moren Karin (92) og de andre beboerne samt ansatte daglig puster inn i avdeling D/E i den eldste delen på Nesoddtunet. – Det stinker rett og slett piss her, hevder hun hoderystende.

Utgifter til forventet økning av antall eldre kuttes med  kr 1,8 mill. Mao man tar ikke politisk høyde for den eldrebølgen som kommer

Sitatene er hentet fra: http://www.nesoddposten.no/noen-fakta-om-den-okonomiske-situasjon-pa-nesoddtunet-nesoddens-eneste-sykehjem/


*Fakta om Nesodden kommunens ansvar for brøyting og vedlikhold av private veier på Nesodden:

”Klage på Nesodden kommunes politiske og administrative ledelse ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 19.1.2015 og avvist den 15.5.2015. Fornyet klage ble stilet til neste klageinstans som er Kommunal Departementet. Påklagen til Kommunal Departementet  ble så på ny behandlet av fylkesmannen, men avvist i Kommunal Departementes navn. Begge disse avviste klagene er undertegnet av samme saksbehandler(!) Klagen til Kommmunal Departementet  tok, tross purring, 3/4 år å behandle. Nå går saken til Stortinget. ”

Sitatet er hentet fra: http://www.nesoddposten.no/har-nesodden-kommune-og-fylkesmannen-forbrudt-seg-mot-grunnlovenhttp://www.nesoddposten.no/adland-og-hoyre-som lovbrytere/          


*Fakta: I kommunens årsberetning 2015 står det følgende usannhet under heddingen: «Tursti Skoklefald – Tangen, plan for fysisk aktivitet»: 

”Skoklefaldstien ble oppgradert med grusdekke, belysning og trebro over et ulendt og fuktig område. Den endelige utformingen ble gjort i samråd med Historielaget, slik at man tok bedre hensyn til den historiske isveien.” Lederen for historielaget, Åste Eggen, skriver følgende om administrasjonens forslag til årsberetning: Historielaget kan ikke slutte seg til denne formuleringen.» I tillegg kommer at Fylkesmannen har opphevet kommunestyrets vedtak. Utbyggingen er således ulovlig.


*Fakta: Vardenutbyggingen ble forunderlig nok 2-4 meter høyere enn planlagt 2016: http://www.nesoddposten.no/varden-2-til-4-meter-vi-ikke-sa/


*Fakta: Velgernes lystog mot flertallets budsjettforslag for 2017:

”Barn og foreldre, ansatte og ulike brukere av kommunens tjenester samlet seg utenfor Tangenten onsdag kveld for å protestere mot kuttforslagene. Rundt 400 deltok i lystoget som gikk en runde i forkant av kommunestyremøtet.” Sitatet er hentet fra: http://www.nesoddposten.no/?s=lystog  http://www.nesoddposten.no/omringet-av-protester/


*Fakta: Brudd på norsk lov i 2017:

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, har konkludert med at «Nesodden kommune har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse». KOFA peker på at kontrakts-dokumentene for omsorgsboligene på Fjellstrand ble vesentlig endret etter at avtalen med Norsk Helsehus AS var inngått. Derved ble andre tilbydere hindret fra å delta i konkurransen om de 40 omsorgsboligene. Sitatet er hentet fra: http://www.nesoddposten.no/page/2


*Signalsaken: 

Her henvises det til to artikler som reiser spørsmål ad den politiske håndteringen av denne saken.

Tormod Bjørnstads artikkler: http://www.nesoddposten.no/signal-om-manglende-demokrati/ http://www.nesoddposten.no/grunnstoter-signalen-allerede/

Og Tonje Gjevjons artikkel: http://www.nesoddposten.no/nesodden-halvoya-uten-kompetanse-pa-apne-prosesser/


 *Fakta: Nesodden kommune mangler over 70 nye barnehageplasser innen august 2017:

Årsak: «Uventet  stor innflytting av familier med små barn.» Sitatet er hentet fra: http://www.nesoddposten.no/hvor-kommer-alle-barna-fra/

Tror jeg vil avslutte der med et sitat av Shakespeare:

”The world is a stage where every man must do his part. ”

 

 

 

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: