Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Spekulasjonene med Vestre Skoklefald gård

Spekulasjonene med Vestre Skoklefald gård

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

– miljøhensyn eller boliger for de rike?

 Mellom Bergerbanen og Skoklefaldkrysset ser du kornåkrene og en del av skogen til Vestre Skoklefald gård, til sammen 407 mål. Gjennom skogen går lysløypene –  inngangsporten til marka for alle i Tangenbyen. Området  er sonet til LNF (landbruk, natur og friluftsliv) og vernet mot nedbygging – tror du kanskje? Her følger historien om spekulanter som skal gjøre store penger på å bygge billig på tomter som er kjøpt til jordbrukspris og selge boligene dyrt til velstående.

I 2007 kjøpte en av eiendomsspekulantene, Ketil Johansen, Vestre Skoklefald gård for 5 millioner kroner, ca 12 tusen kroner pr. mål. Det var landbrukspris, beregnet for at jordbruk fremdeles skulle være økonomisk bærekraftig. Hvem tror at Ketil Johansen investerte i gården bare for å drive landbruk ?

På eiendommen ble det som er blitt Heia barnehage, regulert inn. Ketil Johansen prøvde å selge tomten til en privat, kommersiell barnehagekjede for den nette sum av 10 millioner kroner. Etter  hardt press fra barnehageansatte  og ubehagelig offentlighet, vedtok kommunen å ekspropriere. Johansen gikk til rettssak, men tapte. Johansen fikk ikke sine 10 millioner for tomta. Han fikk drøyt 100 000, omtrent det han  selv hadde betalt for den. En velferdsprofitør in spe klarte ikke å lure kommunen for 10 millioner skattekroner.

Tidlgere, i 2005, var 47 mål – området opp mot Berger stadion – utskilt til ny eier som har drevet med hest. Det har vært til glede for mange. Det kan det snart bli slutt på. Taler ryktene sant, er tomten videresolgt til et firma som driver med eiendomsutvikling. Det er blitt snakket om «økolandsby» på eiendommen. Ketil Johansen skal dessuten ha gått inn i prosjektet med en del av sin eiendom.Om dette har noe med «øko» å gjøre, får tiden vise. Tror noen på at spekulantene er opptatt av gode miljøtiltak?  For oss er det opplagt at det er grønn tåketale for å kunne få omregulert viktige landbruks- og naturområder til fete utbyggingsområder.

Så tar saken enda en ny vending: Nesodden kommune kom i konflikt med fylket. Derfor ønsket flertallet i kommunestyret større utbyggingsområder på Tangen og å legge store deler av de to eiendommene inn som framtidig utbyggingsområde. Forslaget ble vedtatt med stemmene til Frp, H, AP og MDG

Rødt sitt forslag om at dyrkbar mark skulle taes ut av utbyggingsområdet, ble nedstemt med 22 mot 9 stemmer. (Frp,H, A, MDG).

Dette er første ledd i en lengre prosess før eventuell utbygging kommer. Snøballen har begynt å rulle. Spekulantene som sitter på de to tomtene, kan le hele veien til banken. Ender det med omregulering, får de rett til å suge margen ut av boligkjøpere og naturen. Med små investeringer bygges boliger til høy salgspris, og fortjenester på mange hundre millioner håves inn.

Det er ikke grønt alt som reklamerer med det. Ethvert miljøsvin kan selge sine produkter som grønne, fra Pizza til biler. Skal man navigere i dette farvannet,  er det klokt å følge lukta av penger. Profitt har ikke miljøkrav. Å bygge ned dyrka mark og viktige naturområder er ikke grønn politikk. Heller ikke når et parti som kaller seg grønt går god for det.

Nå blir det opp til Nesoddens befolkning å stoppe dette.

Mener så Rødt at vi ikke  trenger boliger?

Selvsagt mener vi ikke det. Men det er spekulantene som holder boligbyggingen nede. Etter at det ble slutt på den sosiale boligbyggingen  har antall boliger som bygges årlig nesten blitt halvert. Boligmangelen presser opp prisene. Å gi spekulantene rett til å bygge der fortjenesten er størst gir ikke flere boliger, bare mer naturødeleggelser. Vi trenger å gjenopprette samarbeidet mellom boligsøkere og det offentlige for å få en sterk utbygging av rimelige, husleieregulerte boliger. Å gi spekulanter rett til store miljøødeleggelser og enorme fortjenester gir ingen slike prosjekter. Tvert om, spekulantene hindrer utvikling av sunn boligbygging.

Geir Christensen

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: