Du er her
Hjem > Aktuelt > Menn og kvinners politiske valg/ Antall medlemmer i politiske partier. 

Menn og kvinners politiske valg/ Antall medlemmer i politiske partier. 

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Gunhild Gjevjon≡
Nøkkeltall for valg
Kvinnerepresentasjon, som følge av både kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortingsvalg, har vært stigende fra begynnelsen av 1970-tallet. De siste årene har andelen kvinnelige stortingsrepresentanter vært om lag 40 prosent, mens andelen kvinner i kommunestyrene fortsatt er litt lavere. I Sametinget er 49 prosent av representantene kvinner.  https://www.ssb.no/valg/nokkeltall/valg

  • Kvinner stemte i større grad enn menn ved valget, 80 prosent av kvinnene fant veien til valgurnene, mot 77 prosent av mennene. Valgdeltakelsen var høyest blant dem med universitets- eller høgskoleutdannelse, her stemte om lag 90 prosent, mens valgdeltakelsen blant dem med videregående utdannelse var 79 prosent. Blant dem med grunnskole var deltakelsen 65 prosent.
  • I nordisk sammenheng er ikke deltakelsen ved norske stortingsvalg spesielt høy. Danmark, Sverige og Island har en valgdeltakelse på over 80 prosent, bare i Finland er den lavere enn i Norge.

Partimedlemskap.

Færre nordmenn er medlem av politiske parti. I 1980 var om lag 17 prosent partimedlemmer. Den siste undersøkelsen vi har om Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk (Levekårsundersøkelsen, 2014) viser at 7 % er medlem av et politisk parti. (Frode Larsen, Statistisk sentralbyrå/Informasjonstjenesten, Statistisk Norway’s Information Centre.)

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: