Du er her
Hjem > Aktuelt > Blir det lettere å søke byggetillatelse?

Blir det lettere å søke byggetillatelse?

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

≡Av Tormod Bjørnstad≡
Nesodden kommune har hatt for liten kapasitet i byggesaksavdelingen i over ti år. Det har medført dårlig service for kommunens innbyggere og stor slitasje på de ansatte. Dårlig omdømme og mye kritikk har haglet over de åtte saksbehandlerne. Nå skal de få fire nye medarbeidere. I tillegg innfører kommunen et flott tilbud om telefonsamtaler og møter med saksbehandlerne.

Negativ situasjon
Nesodden kommune har i mange år hatt et dårlig rykte for sin dårlige service og behandling av byggesøknader. Ventetiden har vært svært lang og mange henvendelser er aldri besvart. Dette ble tatt opp i formannskapets møte i slutten av august. I saken «Byggesak – Tiltak for å øke kapasiteten på saksbehandling» står det:

Hva bør løses: Dagens situasjon medfører følgende negativ situasjon:

  • Dårlig omdømme pga. av lang saksbehandlingstid
  • Publikum får dårlig service – herunder lave oppetid på telefon
  • Avdelingen anslår at det har vært et tap i størrelsesorden 700 000,- på inntektssiden (oversittede gebyrfrister)
  • Frustrerende for de ansatte å få mange dårlige tilbakemeldinger

Vi kan slutte oss til denne analysen.

Fire midlertidige stillinger
Men nå skjer det noe!

Formannskapet gjorde følgende vedtak:

  1. Det ansettes inn til 4 ekstra midlertidige saksbehandlere på byggesak for en periode på inntil 5 måneder.
  2. Tiltaket vurderes videre i budsjettbehandlingen for 2018.
  3. Rådmannen bes komme tilbake med budsjettendringstiltak.
  4. Rådmannen evaluerer hvordan tiltaket har fungert før eventuell forlengelse vurderes. Det legges en plan for forebygging av fremtidige restanser.

Forslaget ble enstemmig vedtatt!

Ressursmangel
Men det må være tillatt å bemerke at man ikke behøver å være synsk for å peke på at ressursmangel må være hovedårsaken til at haugen av søknader har hopet seg opp siden 2007? Nå er det 650 søknader som åtte saksbehandlere sliter med å behandle.

Det er trist å høre om søkere som ikke vet noe om hva som skjer med den søknaden de har sendt inn.

Vi håper saksbehandlerne raskt kommer i arbeid!

Nytt bookingsystem
Men kommunen setter fra 6. september samtidig i gang andre tiltak for å bedre servicen. Ved å gå inn på kommunens hjemmesider kan man gjøre avtale om telefonsamtaler og møter for å få snakke med en saksbehandler om sin søknad. Man kan velge mellom en telefonsamtale på 15 minutter, et kort møte med saksbehandler på 30 minutter eller en forhåndskonferanse på inntil 1 time. Det må fylles ut et skjema med nødvendige opplysninger for å få så god hjelp som mulig.

Vi kan bare juble og ønske lykke til med 50 % økning i staben og de fine servicetiltakene som søkerne nå har fått tilbud om!

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: