Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Forskjellsbehandling

Forskjellsbehandling

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Fra både innbyggere og ansatte har Rødt fått klager i en rekke rekke saker som dreier seg om kommunens

vilkårlige behandling av både publikum og ansatte. En gammel ukultur i deler av kommunen har utviklet og forsterket seg med en politisk ledelse som opptrer på samme måte.

Det siste eksemplet er «Signalen»- saken, der toppolitikerne har lagt alt til rette for en eneste aktør og

gjort det vanskelig for andre å delta i anbudskonkurransen. Det skjer kort tid etter at kommunen, anført

av de samme politikerne ble dømt for ulovlig forskjellsbehandling angående bygging av omsorgsboliger

på Fjellstrand. Slik forsterker og legitimerer lederne fra Høyre og Arbeiderpartiet denne ukulturen.

Får du svar?

Manglende vilje til å svare på henvendelser er blitt tatt opp gjentatte ganger. Brukerundersøkelser viser at

det er svært mange som har opplevd manglende, uforståelige eller villedende svar. I kommunestyret

har flertallet nedstemt å be om noe så selvfølgelig som en oversikt over hvor mange henvendelser som ikke svares ut innen lovbestemte tidsfrister. Når innbyggerne nektes så elementær informasjon, nektes de også å føre demokratisk kontroll med sine folkevalgte. Dette er ikke bare ubehagelig for de som opplever det.

Det fratar også innbyggerne deres rett til å kontrollere kommunen.

Ansatte får munnkurv

Rødt har fått mange henvendelser om saker der ansatte har fått dårlig behandling. Vi politikere fikk

tidligere opptil 100 henvendelser fra ansatte når vi skulle behandle budsjett. Nå får vi nesten ingen. Det fratar både politikerne og innbyggerne innsikt og gjør den politiske behandlingen udemokratisk.

Arbeiderpartiet og Høyre kommer ikke til å styre Nesodden til evig tid! Det finnes alternativer:

Rødt arbeider for:

• at alle henvendelser til ansatte skal arkiveres og besvares med en svarfrist på maksimum 3 uker

• at kommunal saksbehandling skal være lett å søke opp

• at det skal være mulig å følge en sak uten måtte lete i møtereferater

• at det skal være rask tilgang til dokumenter

• at kommunen skal styres på en tydelig og synlig måte

• at både administrative og politiske vedtak skal være skriftlige

• at det blir opprettet et obligatorisk opplæringsprogram for ansatte om kommunen som serviceorgan for befolkningen

• at saksbehandlerne skal få handlingsrom og trygghet til å ta ansvar for publikumsservice

• at det skal innføres et system med høringer for organisasjonene, slik at innbyggerne kan få politikerne

i tale i forkant av beslutninger i kommunestyret

• at retten til folkeavstemninger gjeninnføres

• at innbyggernes og de lokale organisasjonenes mulighet til å få møte utvalgene og kommunestyret blir utvidet

• at det blir innført et politisk styringsapparat der innbyggerne kan delta i lokalpolitikken uten at arbeidsmengden blir for stor

• at såkalt OPS – offentligprivat samarbeid – ikke brukes.

Det er mye rimeligere og langt mer forutsigbart at kommunen eier selv

• at “bestiller-utførermodellen” avskaffes. Den etterligner markedsprinsipper og tilrettelegger for å sette stillinger og oppgaver ut på anbud

• at kommunen ikke skal bruke vikarbyråer

• at modellkommuneprosjektet blir innført, fordi det avtalefester ansattes medvirkning i omstillingsprosjekter og gir en varig garanti mot privatisering

Geir Christensen

Rødt

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: