Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Nulltoleranse mot mobbing

Nulltoleranse mot mobbing

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

 ≡Av Gunhild Gjevjon≡
1. august blir det endringer i regelverket om skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal sikre at elevene har det trygt og godt på skolen. Elever og foreldre som mener skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing, kan ta kontakt med Fylkesmannen.
«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.»

Elever og foreldre som mener skolen ikke gjør nok for å stanse mobbing, kan ta kontakt med Fylkesmannen.

Dette er noe av det nye innholdet i opplæringslovens kapittel 9A som iverksettes 1. august. Lovendringen betyr at det er nulltoleranse mot mobbing i skolen. En skole som ikke stopper mobbing, bryter dermed opplæringsloven.

Si i fra til rektor først
Lovendringen betyr at elever og foreldre kan henvende seg til Fylkesmannen dersom ikke skolen gjør noe mot mobbingen. Allerede en uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolens aktivitetsplikt er fulgt opp. Aktivitetsplikt betyr at ansatte i skolen har plikt til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak.

Tvangsmulkt og dagbøter
– Skolen får altså en tydelig plikt til å gjøre noe med saker som meldes inn, og skal dokumentere hva de har gjort. Mobbing i skolen skal ikke skje, det skal nytte å si fra og regelverket skal virke.

Fylkesmannen skal undersøke om skolen har oppfylt aktivitetsplikten sin, og kan bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven skal få det trygt og godt. Skoler som ikke gjør jobben sin, kan få tvangsmulkt i form av dagbøter.

___________________________

Fakta om ny lov:
Publisert 07.07.2017 Anne Gro Fredheim

Alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.
Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet eller plaget, skal hun eller han alltid gripe inn, si fra til rektor og undersøke hva som har skjedd,
Rektor skal lage en plan med tiltak mot mobbingen og sørge for at eleven føler seg trygg igjen.
Saken kan meldes til Fylkesmannen dersom elevene eller foreldrene mener at skolen ikke har gjort nok.
Fylkesmannen kan bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre og kan også gi bøter.
(kilde: Utdanningsdirektoratet)

Og alle som jobber i skolen, er foreldre, kjenner til noen som blir mobbet/har opplevd mobbing bør se:

NRK dokumentaren: https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDDP11001117/19-09-2017

https://www.fylkesmannen.no/nb/Barnehage-og-opplaring/En-trygg-skoledag-uten-mobbing/

https://morgenbladet.no/ideer/2017/09/volden-ingen-snakker-om?utm_content=buffer61a3d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

http://www.nesoddposten.no/noen-fakta-om-mobbing-ved-grunnskolen-pa-nesodden/

http://www.nesoddposten.no/regjeringens-forslag-til-ny-mobbelov/#more-11634

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: