Du er her
Hjem > Aktuelt > Stramt budsjett, men ingen store kutt

Stramt budsjett, men ingen store kutt

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.


≡Av Tormod Bjørnstad≡
Nesoddens nye rådmann imponerte da hun presenterte sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Hun tok utgangspunkt i kommunens lave inntektsnivå og fremhevet at et driftsresultat på 3 % er helt urealistisk. Uten å innarbeide generelle kutt landet hun på et driftsresultat på 1,7 %. Investeringene fremover er på nesten kr 700 millioner, – det er i meste laget når vi har så lav egenfinansiering, sa hun. Helse og omsorg, IKT og kommunale boliger er blant de største satsningsområdene.

God presentasjon
Det v

ar en glede å høre kommunens nye rådmann, Wenche Folberg, legge fram sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2019–2021. Hennes presentasjon for kommunestyret var så enkel og poengtert at vi klarte å følge med på de mange tallene og forstå de begrunnelsene hun ga.

Svært lavt inntektsnivå
Rådmannen la vekt på at Nesoddens økonomi er vanskelig. Inntektsnivået er lavt, svært lavt i forhold til andre kommuner i landet. Kommunebarometeret viser at det bare er et tjuetalls kommuner som har et lavere inntektsnivå. Derfor er det ikke nok penger til alle de behov og ønsker vi har til kommunale tjenester og fremtidige investeringer.

Lavt plassert blant kommunene
Kommunebarometeret viser også at Nesodden presterer lavt i de fleste tjenester i forhold til andre kommuner i landet. Svakest er plasseringene i pleie og omsorg (411. plass), barnevern (327. plass), barnehage (411. plass) og helse (391. plass).

Urealistisk ønske om driftsresultat
– Jeg vet at politikerne har ønsket at budsjettet skal ha et netto driftsresultat på 3 %. – Det er helt urealistisk, konstaterte rådmannen klart og tydelig. Hun pekte på at det i de foregående årene er gjort vedtak om drifts- og investeringstiltak som sammen med det lave inntektsnivået gjør det umulig å sette opp et slikt mål. Dessuten er det vedtatt omfattende kutt på ca kr 50 millioner i de siste fire årene, noen av dem må man fortsatt arbeide med for å kunne realisere, sa hun.

Ikke generelle kutt
– Det kunne vært en løsning å innarbeide et generelt kutt på alle tjenester, sa rådmannen. Men det har jeg veldig dårlig erfaring med. Det medfører ikke god budsjettdisiplin når man får kutt som man ikke klarer å gjennomføre, for eksempel innenfor barnevern eller sykehjemsplasser.

Så la hun frem et budsjett med et driftsresultat på kr 22,2 millioner, dvs. et netto driftsresultat på 1,7 %. – Dette er beregningsutvalgets anbefaling, og er helt forsvarlig, sa hun.

Investeringer i IKT, barnehager og omsorgsboliger
– Vi satser mye på IKT og digitalisering i årene fremover for å kunne gi bedre tjenester på sikt. Vi skal bygge en ny 6-avdelings barnehage på Fjellstrand for å imøtekomme økt behov for barnehageplasser. Men det største løftet er byggingen av 50 nye omsorgsboliger på Fjellstrand og 40 nye omsorgsboliger på Skoklefall, sa rådmannen.

Så satte hun et utropstegn ved kommunens eiendomsforvaltning. – Her er det et stort etterslep. Det medfører at vi kan få et dårligere tilbud til både brukere og ansatte, og ikke minst taper vi jo verdier når vi ikke vedlikeholder våre eiendeler. Men disse investeringene er bare en start, sa hun.

Her er listen over investeringene frem til 2021:

 • Helse og omsorg: kr 478 millioner
 • IKT og digitalisering: kr 51 millioner
 • Kommunale boliger: kr 48 millioner
 • Barnehage: kr 47 millioner
 • Eiendomsforvaltning: kr 33 millioner
 • Samferdsel (veier): kr 12 millioner
 • Miljø: kr 11 millioner
 • Bil og maskinpark: kr 8 millioner
 • Kirke: kr 4 millioner
 • Idrett og friluftsliv: kr 2 millioner
 • Administrasjonsbygg: kr 1 millioner
 • Parkering: kr 0,4 millioner

Investeringene er til sammen på kr 700 millioner, og da må kommunen låne kr 379 millioner. – Det er i overkant av hva vår økonomi tåler. Egenfinansieringen er ikke god nok, og vi er veldig sårbare for økninger i rentenivået, sa rådmannen.

Trangt driftsbudsjett
Rådmannen pekte på at de innmeldte behovene fra kommunens virksomheter er høye, – hele kr 80 millioner. – Alle behovene har gode begrunnelser, men det er ikke noen mulighet til å innarbeide dem innenfor de økonomiske rammene vi har, sa hun.

Et eksempel er at NAV har innmeldt et behov på kr 10 millioner. Årsaken er de økninger som de ser vil komme i de nærmeste årene. – Men vi kan ikke møte dette behovet, fortalte rådmannen. – Vi må arbeide med å finne andre løsninger på behovet.

Et godt budsjett
Vi tror den nye rådmannen har lagt frem et nøkternt og realistisk budsjett, og at begrunnelsene og forklaringene er gode. Det er beundringsverdig at hun har fått så god oversikt på så kort tid, – hun har bare vært i jobben i 14 dager.

Det var en stor lettelse å høre at hun ikke har gode erfaringer med de generelle kuttene som har vært brukt så mange ganger i Nesodden kommune. La oss håpe «løsningen» med generelle kutt nå blir lagt bort for godt!

Og så hoppet vi litt i stolen når hun uttalte seg så tydelig om etterslepet innenfor rehabilitering og vedlikehold av kommunale eiendommer. Det var en oppgave som er ble tatt opp i kommunestyret for mange, mange år siden. Men de styrende politikerne har valgt å late som om det behovet ikke har eksistert. Underlig! Derfor er det fint når problemet endelig blir lagt på bordet.

Spennende høst
Nå ligger budsjettforslaget i politikernes hender. Diskusjonene kommer sikkert til å gå høyt både innad i partiene og utad i mediene. En del beløp vil nok flytte seg frem til det endelige vedtaket skal fattes i desember. Vi i Nesoddposten skal studere detaljene grundig, og kommer tilbake med flere nyheter og vurderinger senere.

Men det er et spennende utgangspunkt!

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: