Du er her
Hjem > Aktuelt > Forslag til bruk av Gamlebrygga

Forslag til bruk av Gamlebrygga

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Av Inger Johanne Norberg≡
Fagfolk er uenige om Gamlebryggas tilstand. Innkomne forslag til bruk: Kajakk, undervannsaktiviteter, miljøarbeid, badstu, lek og vinterbading

Tilstandsrapporter spriker

Ad hoc-komitéen hadde møte 21. september og Gamlebrygga sto på dagsorden. Bestilt tilstandsrapport ble behandlet. Marlen Grønlie orienterte om innhold og konklusjoner i tilstandsrapport fra UnionConsult. Grønlie orienterte også om notat fra sivilingeniør Bjørn Øystein Drabløs (Tillegg til søknaden “Gamle Nesoddtangen brygge som lokalitet for maritime friluftsorganisasjoner og miljøgruppe”) som stilte kritiske spørsmål ved Union Consult sin tilstandsvurdering. Det ble derfor bestilt en ny tilstandsrapport som skal vurdere muligheten for å realisere innkomne søknader.

Varaordfører Erik Adland fikk tilslutning til sitt tilleggsforslag om at det gjøres en vurdering av risiko for alvorlig skade på brygga som følge av isdannelse på fjorden.

Uenigheten går ut på forskjellige konklusjoner etter vurdering av forskjellige belastninger. Union Consult rapporterer at brygga har så omfattende korrosjonskader at teknisk levealder er oppnådd.

Drabløs’ notat konkluderer derimot med at det ikke må ikke være større ansamlinger av publikum på kaien,at  biltrafikk forbys, ikke anløpes av større båter eller fortøye større båter (anslagsvis over 80 brutto tonn). Videre må en eventuell brakkerigg plasseres slik på kaien at fundamenteringen går hovedsakelig direkte på kaiens søyler og ikke belaster dragerne, og at den plasseres så langt bak på kaien som mulig.

Ad hoc-komitéen bestilte derfor en ny tilstandsrapport og saken om oppfølging av innkomne søknader om aktiviteter på Gamlebrygga ble utsatt.

Innkomne søknader

Innkomne søknader har kommet inn fra Marinreparatørene, Oslo Undervannsklubb og Kajakklubben som har lagt fram spennende prosjektforslag. Søkerne påpeker i presentasjonen at kommunen har få lokaliteter egnet for organisasjoner som tilbyr et lavterskeltilbud for befolkningen i alle aldre til å benytte fjorden. Dette til tross for at Nesodden har lang kystlinje.

De tre nesoddingene Tonje Hessen Schei, Per Christian Werenskiold og Kristin Sandemose har presentert prosjektet «Bølgen sjøbad», et annet lavterskeltilbud med utebad, badstu og badestamper.

Blanding av aktivt friluftsliv og hvilende bad

Nesodden Kajakklubb, Indre Oslofjord undervannsklubb og Marinreparatørene er alle organisasjoner som er knyttet til fjorden, og som har behov for en sjønær lokalisering. Felles er også at de har behov for lagring av utstyr og fasiliteter, som krever en del plass,og/eller en viss bygningsmasse. Nesoddens kystlinje mangler slike allmenne områder i dag.

Nesodden mangler også et badeanlegg for allmenheten som ivaretar utebaderne, hva er vel mer ideelt enn å legge det midt på knutepunktet?

Interessentene presenterer seg

Nesodden Kajakklubb (NKK)

Et lavterskel friluftslivs- og folkehelsetilbud med nedfelt miljøprofil, til Nesoddens befolkning som benytter kommunens spesielle naturområder – sjøen, øyene og strendene. Klubben er i sterk vekst. Fra 2010 da klubben hadde 48 betalende medlemmer har klubben vokst til 582 medlemmer per 1.1.2016 og den er dermed det nest største idrettslaget på Nesodden, og en av de største kajakklubbene i landet. NKK arrangerte i 2015 totalt 29 kurs, fordelt på introduksjonskurs, kajakkurs for barn og grunnkurs. Klubben har lenge forsøkt å få bistand av kommunen til å skaffe egnede lokaler. NKK disponerer i dag et uthus på Nesoddtangen gård uten strøm og lys på ca 8 kvadratmeter, og «kjøkkenet» i ei hytte i tilknytning til gården, med strøm og lys, men uten vann som også er ca 8 kvadratmeter stort. NKK trenger plass for skylling av utstyr, oppholdsrom for bruk i forbindelse med kurs og møter og sted til vedlikehold og reparasjon av utstyr samt plass tiloppbevaring av kajakker.

Indre Oslofjord undervannsklubb (IOUK).

Nystartet forening for aktiviteter under vann. Organisasjonen er Nesoddenbasert, og har aktiviteter for barn / unge / familie, og miljøarbeid høyt på agendaen. IOUK vil ved siden av vanlige dykke og fridykkeaktiviteter også være et miljø for de som opererer små ROVer (undervansdroner) og andre. Klubben har blant annet som ambisjon å senke terskelen for dykking, ved å kunne tilby utlån av utstyr til medlemmer, samt å gjøre logistikken rundt dykking enklere, slik at bruk av bil kan reduseres.

Indre Oslofjord undervannsklubb vil samarbeide tett med Marinreparatørene. Organisasjonen har siden stiftelsen 22 november allerede nådd ca 50 medlemmer, og har som ambisjon å bli en av Norges største undervannsklubber innen utgangen av 2018. IOUK har behov for lokaler å møtes i, skylle og tørkeplass til utstyr, rom til luftkompressor, plass til mindre dykkebåter, samt lagring av utstyr.

Marinreparatørene (MR)

En liten organisasjon som arbeider med å spre forståelsen av at det marine miljøet i Indre Oslofjord trenger rehabilitering, og gjør dette gjennom konkrete prosjekter og tiltak, gjerne gjennom samarbeid med andre aktører. Marinreparatørene står blant annet for flere lokale ryddeaksjoner, arbeider med fredningssoner for hummer, arbeid mot spredning av stillehavsøsters og tester ut vekstvilkårene for sukkertare ulike steder i fjorden. MR er pr i dag den ledende frivillige aktøren som arbeider med miljøtiltak under vann. Marinreparatørene samarbeider med Nesodden kommune om flere miljøtiltak i kommunen, og har blant annet som ambisjon å bidra til at Nesodden inntar førersetet i miljøarbeid i Indre Oslofjord.

Marinreparatørene har behov for kontor, lagerplass til utstyr og materiell i tillegg til de samme behovene Indre Oslofjord undervannsklubb har.

Bølgen sjøbad

Bølgen presenterer seg som et kulturelt senter med sjøbad, spa, badstuer, utendørs boblebad og aktiviteter for hele familien. Tanken er at badeaktiviteten skal være lett tilgjengelig i en stresset hverdag og tilby sjø, vær og rekreasjon på vei til eller fra jobb, som ett mål for joggeturen, eller et høydepunkt langs kyststien. Alt fra boltring i vannet, soling eller vinterbading. Det skal være en lekeplass på land hvor barna kan leke trygt på avgrenset område. På Bølgen er tenkt smoothiebar, en enkel kafe og isbar. Og det skal være åpne familietider og egne tider for voksne.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: