Du er her
Hjem > Aktuelt > Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Av Tormod Bjørnstad≡
Det er krevende å vokse opp. Vi stiller stadig flere og flere krav til våre små barn, både i lek og læring. Hva skjer i barnehagene? Hva gjør man på skolen? Og hva er SFO? Nå revideres planen Å mestre som skal vise sammenhengen mellom de tre. Den setter rammene for overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning.

God overgang til skolen
Planen stiller krav til de ansatte og setter premisser for at barn skal få en god overgang til skolen. Målet er å styrke faglig samarbeid og sikre sammenhengen i det siste året i barnehagen og det første året på skolen, og å ivareta barn med særskilte behov.

Laget av pedagogene
Den nye planen er laget etter tre møter der styrere og pedagogiske ledere fra kommunale og private barnehager, rektorer og SFO-ledere på barnetrinnet har vært invitert. Planen har selvfølgelig tatt utgangspunkt i de lover, retningslinjer og plandokumenter som finnes på området.

Syv fagområder
Barnehagens rammeplan omhandler syv fagområder som skal ivaretas gjennom daglig lek, opplevelse og trening:

 1. Kommunikasjon, språk og tekst
 2. Kropp, bevegelse og helse
 3. Kunst, kultur og kreativitet
 4. Natur, miljø og teknikk
 5. Etikk, religion og filosofi
 6. Nærmiljø og samfunn
 7. Antall, rom og form

Skolen har de samme områdene, men fagene har litt andre navn:

 1. Norsk og engelsk
 2. Kroppsøving, mat og helse
 3. Kunst og håndverk, musikk
 4. Naturfag
 5. Religion, livssyn og etikk
 6. Samfunnsfag
 7. Matematikk

 

Barna skal se helheten
Den nye planen har som mål at alle som arbeider i barnehager, skoler og fritidsordningen skal «bli bedre kjent med hverandres læreplaner, innhold og oppgaver.» Og barna skal oppleve helheten mellom de tre arenaene.

Lærerike møter
Derfor skal ledere i skole, barnehage og SFO ha faste møter, i et «lærende nettverk», der man drøfter praksis, teori og forskning.

Barnehagelærere og skolelærere skal også møtes. I minst fem dager i året skal de samarbeide om planene for innholdet i det siste året i barnehagen og det første i skolen, sier planen.

Foreldrene skal med
Foreldrene trekkes også inn, de skal få innsyn i, – og kunne avgjøre hvilken informasjon som skal følge barnet over i skolen. Dette skal gjøres gjennom foreldremøter og møter om det enkelte barn.

Det skal etableres tidlig samarbeid om barn med særskilte behov. To år før skolestart skal skolen få melding om barn med nedsatt funksjonsevne eller store hjelpebehov.

Barna skal bli kjent
Barna skal også trekkes inn i overgangen fra barnehage til skole. Det skal gjennomføres besøksdager der barnehagebarn møter både skolen og SFO. Skolebarn og barnehagebarn skal bli kjent med hverandre gjennom fadderordninger, felles aktivitetsdager og samlinger.

Tiltaksplan for året
Planen åpner for lokale løsninger og peker på at årshjulet skal vise når samarbeidsoppgavene bør gjennomføres.

Det er satt opp en tiltaksplan for det siste barnehageåret som omfatter de mange tiltakene som skal gjennomføres:

 • Samarbeidsmøter
 • Nettverksdager
 • Informasjonsoppgaver
 • Tilretteleggingsoppgaver
 • Administrative oppgaver

Positive uttalelser
Planen har vært på høring, og både Utdanningsforbundet og Fagforbundet har gitt positive tilbakemeldinger på forslaget.

Barn er sårbare og trenger trygghet i sin hverdag!

Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i morgen skal bli vår beste dag!

(Fra «Vår beste dag» av Erik Bye)

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: