Du er her
Hjem > Forsiden > Nesoddtangen gård mulighetsstudie: Ingenting nytt

Nesoddtangen gård mulighetsstudie: Ingenting nytt

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Av Inger Johanne Norberg≡
Ad hoc-komitéen: Politikerne møttes og vedtok: – Ingenting

Politikere møtes uten resultat og framdrift
21. september møttes Ad hoc-komitéen og Nesoddtangen gård sto på dagsorden, men saksgrunnlag fantes ikke. Det var knyttet spenning til administrasjonens forslag til mulighetsstudie for Nesoddtangen gård men et interessert publikum gikk fra møtet uten å vite noe mer. En overbelastet administrasjon hadde ikke hatt mulighet til å prioritere arbeidet med mulighetsstudien. Det kan se ut som om saken er utsatt, den er i alle fall «ikke påbegynt» i følge administrasjonen.

Psykisk helse og rus foreslås til Bjørnemyrveien
Tidligere har tjenestemottakere på Lavterskeltilbud psykisk helse fryktet flytting til Bjørnemyrvn. 24. En slik flytting står ikke på tapetet hos politikerne. Av kommunestyrets dagsorden til 27. september kan man lese at disponering av lokaler i Bjørnemyrveien 24 foreslås benyttet til psykisk helse og rus.

Vedtak fra både Helse- og omsorgsutvalget og fra Formannskapet lyder slik:

1. Bjørnemyrveien 24 disponeres av psykisk helse og rus inntil nye behov i miljøtjenesten foreligger.

2. Eventuelle ombygginger tas av eksisterende budsjett.

3. Leilighetene leies ut etter gjeldende satser, men er primært ment for kortvarig bosetting.

Kommunestyret behandlet saken i sitt møte 27. september.

Ad hoc-komitéen orienteres
I ad hoc-komitéens møte 21. september mottok politikerne orientering om Gamlebrygga og møtegodtgjørelse samt at kommende møtedato ble bestemt: Interesserte innbyggere kan merke seg ad hoc-komitéens kommende møte den 11. oktober kl. 15.00-16.30 for å vite noe mer om muligheter som skal vurderes på Nesoddtangen gård.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: