Du er her
Hjem > Forsiden > Nesodden kommune: Informasjon om egen virksomhet halter

Nesodden kommune: Informasjon om egen virksomhet halter

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Av Inger Johanne Norberg≡
Nesodden kommune mangler rutiner på informasjon og åpenhet

Nesoddposten har påpekt manglende informasjon og åpenhet rundt ad hoc-komitéens møter tidligere i år.

Kommunens praksis har forbedret seg ved at møter nå publiseres på kommunens hjemmesider. Saksliste står også oppført, men møtenes dokumenter er ennå ikke publisert eller gjort tilgjengelige for allmennheten på annen måte. Nytt møte i ad hoc-komitéen er berammet til 11. oktober. Nesoddposten venter i spenning på publisering av møtet med tilhørende saksdokumenter.

Til siste møte den 21. september fikk Nesoddposten adgang til noen sakspapirer fra et av komitéens medlemmer. Medlemmet hadde mottatt skakspapirene fra sekretariatet. Men noen sakspapirer manglet og ble lagt fram i møtet. Denne resten av sakspapirene kom avisen i hende via annet hold. Praksisen innebærer lovbrudd i forhold til lovens krav om saksinnkalling til medlemmene og informasjon til publikum.

Kommuneloven § 32 punkt 3. krever at «sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten»

Signalen, Nesoddtangen gård, Gamlebrygga og Lagveien angår hele Nesodden
Områdene som er gjenstand for behandling i ad hoc-komitéen interesserer en stor del av Nesoddens befolkning, og området benevnes som «Indrefilet» og «Perle» med god grunn.

Ad hoc-komitéen ble oppnevnt av kommunestyret og består av 5 medlemmer som arbeider fram løsninger og forslag rundt framtidig drift og utvikling av Nesoddtangen gård, Lagveien og Signalen i et kortsiktig perspektiv på 3-5 år.»

Komitéen har ingen leder men møtene har hittil vært ledet av tidligere ordfører Sandberg som også har skrevet referatene.

Loven stiller strenge krav til informasjon
Med bakgrunn i Kommuneloven som sier at kommunene skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet har Nesoddposten stillt spørsmål til fungerende ordfører Erik Adland som vil lede ad hoc-komitéens arbeid fram til ny ordfører velges.

Adland forteller at ad hoc-komitéen ikke har eget reglement men at saker tas etterhvert som de kommer opp. Det innebærer at det kan bli korte frister men at komitéen vil søke å tilpasse så mye som mulig til offentlighet.

Ad hoc-komitéer, informasjon og reglement
Det finnes ikke eget reglement for ad hoc-komitéer i Nesoddens reglement. Kommuneloven om plikt til informasjon, innkalling og offentlighet gjelder imidlertid for alle kommunale møter.

Best mulig til rette?
Nesoddposten har tidligere kritisert manglende tilrettelegging i forbindelse med møtet 6. mars i år. Møtet var berammet til 07.30 om morgenen og Tangenten var stengt og mørklagt. Nesoddposten og publikum kom inn takket være vennlige møtedeltakere.

§ 4 i Kommuneloven krever at «Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning» Et «skal» i norsk lovverk betyr at det er en plikt, kommunen «må».

Møtetidspunktene har i etterkant blitt endret til vanlige åpningstider for Tangenten.

Hva med lukkede møter?
Kommuneloven er klar på at offentligheten har krav på innsyn inntil møtet lukkes:

§ 32 punkt 3. krever at «sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte i folkevalgte organer skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Dette gjelder også møter som det må antas vil bli helt eller delvis lukket etter § 31

Kommunale møter er alltid åpne for publiikum
Kommunelovens § 4. pålegger at «Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.»

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: