Du er her
Hjem > Forsiden > Mild stemme, stor slagkraft og klare meninger

Mild stemme, stor slagkraft og klare meninger

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

≡Av Gunhild Gjevjon≡
Liv  kommer raskt inn på cafeen på Tangenten. Vi hilser og jeg merker meg energien som preger henne. Hun tar et raskt blikk på klokken og registrer at hun er fem minutter for sent ute. Kaffe skal hun ikke ha, så intervjueren ber om at hun forteller litt om seg selv? Alder, om hun bor på Nesodden, utdannelse, arbeidslivs erfaring? Svarene kommer raskt som perler på en snor:

Jeg er 49 år gammel, har fire barn fra 27 til 3 år, kommer fra Harstad, flyttet til Nesodden i 1988, sier hun. – Utdannet meg til lege i slutten av 20-års alderen. Men som nyutdannet lege følte jeg ikke at det var noen fordel å være ung lege. Følte at pasientene tenkte at jeg var uten erfaring.

 -Sier du det, sier intervjueren forbauset og ler.  -Jeg har bevisst valgt en fastlege som er langt yngre enn meg da jeg vil dø fra ham, ikke omvendt. Da er det Liv sin tur til å le.

Jeg har en drøm om at legevakten skal bli lokalisert på et sentralt sted på Nesodden,  for eksempel på Varden. Det hadde vært fantastisk; brann, paramedics og legevakt. Mange små kommuner har dette. Slik situasjonen er nå er Nesoddens daglegevakt på forskjellige legekontorer hver eneste dagDa slipper nesoddingene å lure på hvor daglegevakten til enhver tid er. 

 -Men la meg få avslutte svaret mitt, fortsetter hun. – For før jeg utdannet meg til lege jobbet jeg ni år i Blindeforbundet. Siden har jeg nå jobbet ti år som fastlege. Jeg ble oppfordret til å søke kommuneoverlegejobben. Et tilbud jeg takket ja til, selv om jeg ikke kunne noe om hva jobben i sin helhet innebar, men jeg tenkte som Pippi… det klarer jeg nok!

Hvor stor stillingsressurs er det avsatt til ivaretakelse av alle de ansvarsområdene som er pålagt deg som kommuneoverlege?

 -Som kommuneoverlege er jeg tilstede mandag, tirsdag og onsdag kl. 09:00 – 15:00. Fra og med juli tilgjengelig for innbyggerne tirsdag og torsdag. Det er bare en 50% stilling og mye papirarbeide.

Og du skal nå begynne å jobbe som fastlege resten av ukens dager?

 -Ja,  jeg har hatt permisjon noen år fra fastlegejobben. Så da gjenstår det å se om kombinasjonen lar seg gjøre. Men jeg er ved godt mot, leger før meg har klart  kombinasjonen fastlege/kommuneoverlege.

 Du har etter intervjuerens mening et meget stort ansvarsområde, kan du si litt om det?

 -La meg starte med å si litt om smittevernoppgavene. Kan nevne at jeg etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet gir anbefalinger til alle legekontorene om hvem som kan få forskjellige vaksiner, for eks. influensavaksinen. Jeg mottar også alle meldinger når det gjelder meldepliktige smittsomme sykdommer som f.eks MRSA  (Meticillin Resistent Stafylokokkus Aureus). Smittesporing er også en viktig oppgave som jeg bla får hjelp til av en helsesøster på Nesoddtangen Helsestasjon.

 Hva med meslingesmitte? Og hvor mange har nå vaksinert ungene sine mot meslinger her på Nesodden?

 -Meslinger har i lengre tid vært fraværende i det norske samfunnet. Det er epidemi i Europa nå. På Nesodden ligger vi nå bare 1% under landsgjennomsnittet for vaksinering av 2-åringerSå denne prosenten har heldigvis bedret seg betraktelig her på Nesodden.  Det man må være klar over er at de fleste vaksinene som ligger i vaksinasjonsprogrammet er brukt siden 60-70-tallet. Bivirkninger er meget sjeldne og svært uvanlig. Det som er rart er at de fleste vaksinemotstanderne har tatt vaksine da de var små. Hvorfor vil de da utsette barnet sitt for stor fare ved å ikke vaksinere det? De fleste sykdommene som ligger i vaksinasjon programmet kan i værste fall føre til døden for særlig små barn. Det er jo derfor man har valgt å ha nettopp disse vaksinene i vaksinasjonsprogrammet. En god del av vaksinemotstanderne mener at kroppen må bearbeide sykdommen selv. Det er egentlig det som skjer etter vaksinasjon.

Liv tar en kort pause for så å fortsette med å si:  

-Immunforsvaret i kroppen vår fungerer nemlig på den måten at aller første gang du blir utsatt for en smitte (virus/bakterier), er kroppen litt treg på å lage forsvar(antistoffer). Men, immunforsvaret vårt har hukommelse og neste gang du blir utsatt for den samme smitten blir antistoffer laget superfort, sånn at sykdommen blir bekjempet. Det er egentlig hele essensen med vaksinasjon. Det man også må tenke litt på er at ved å ikke vaksinere seg utgjør man en fare for de kroniske syke barna. For eksempel et barn med leukemi som ofte går på cellegift i flere år har, grunnet cellegiftbehandlingen, et meget svakt immunforsvar og er da meget utsatt for all smitte rundt seg.

-Og noen ganger, fortsetter hun, så ringer foreldre meg når barnet deres er blitt sykt fordi de er fortvilet og trenger råd og veiledning. Det har skjedd flere ganger at jeg har blitt oppringt fra utlandet vedrørende detteI tillegg inngår jeg i et samarbeid med en helsesøster om flyktningenes helse. Går også ut i pressen med informasjon om smitte, tiltak for å hindre smitte og kommer med helseråd til småbarnsforeldre , barn-og unge, kronisk syke og til russen. 

Hva med dine oppgaver innenfor feltet medisinskfaglig rådgivning?

-Når fastlegene lurer på faglige råd så kan de henvende seg til meg,  noe  kommunens ledergruppe også kan gjøre. Hvis jeg ikke vet svaret på det de spør om, må jeg undersøke det nærmere med Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet. Vi er pliktig til å følge de nasjonale retningslinjene som kommer derfra.  Jeg må også delta på beredskaps-øvelsen som finner sted hvert annet år, som medisinsk faglig ansvarlig. Og var for første gang med på den i år. Noe som var veldig spennende.

Og hva ligger det i oppgaven  ”Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern”

 -Det innebærer, at hvis en beboer på Nesodden er så syk (enten psykisk eller somatisk) at vedkommende ikke skjønner sitt eget beste og trenger helsehjelp på sykehus, har jeg myndighet til å gjøre vedtak om at det skal foretas tvangsundersøkelse av den det gjelder.

På det følelsesmessige plan må det være en meget krevende oppgave. Kan du si litt om hvordan det foregår?

-Jeg blir oppringt av for eksempel legevakt, fastlege, politi, Follo Akutt Team eller pårørende. Når  jeg får en slik henvendelse, må jeg ofte legge alt annet arbeid til sides og ta tak i det. Gjennom et samarbeid mellom flere instanser prøver man alltid å få den syke personen til å frivillig la seg undersøke av en lege. Hvis dette ikke lar seg gjøre, må jeg skrive vedtaket om tvang. Det er en inngripen i et annet menneskets frihet, og det tar jeg ikke lett på!  Men, det er alltid et samarbeid og enighet mellom flere instanser hvor det til slutt sees på som den eneste løsningen for personen som er syk. Jeg trøster meg med at det er til pasientens beste. Heldigvis er det ikke mange ganger jeg trenger skrive slike vedtak i løpet av året.

Og oppgavene innenfor helsemessig og sosial beredskap.

-Når det gjelder dette ansvarsområdet så er jeg med i kommunens kriseberedskapsgruppe. Som f.eks. må ta ansvar hvis  det skulle oppstå en stor ulykke i kommunen.

Radonforekomstene er sterkere på enkelte områder av Nesodden enn andre. Hva anbefaler du at den enkelte husstand gjør?

-Jeg vil anbefale alle husstander som er usikre på radon forekomstene å foreta hjemmemålinger. Siden prisene varierer anbefaler jeg å innhente tilbud fra flere firma.   https://www.nesodden.kommune.no/natur-og-miljo/forurensning-og-straling/radon/sjekk-radonniva-i-huset-ditt/Når det gjelder miljørettet helsevern (MHV) så inngår Nesodden i et interkommunalt samarbeid mellom Enebakk og Frogn. Og oppgavene utføres i samarbeid med og på vegne av kommuneoverlegene i kommunene.

Hvordan fungerer en dag som kommuneoverlege ?

-Dagene er veldig forskjellige. Alle dødsmeldinger og årsakene meldes f.eks. inn til meg for de som bor på Nesodden. Og så mottar jeg bekymringsmeldinger. Noen ganger bruker jeg flere dager på de alvorligste. Jeg må først undersøke om bekymringen medfører riktighet. Dessverre mottar jeg en falske bekymringsmeldinger. Jeg kan for eksempel tvangsinnlegge gravide rusmisbrukere og da er det veldig viktig at bekymringen er sann.

 Er det virkelig noen som melder inn falske bekymringsmeldinger?

-Ja, med det er heldigvis sjelden.  

Intervjueren føler da for å ta seg en kaffe, se litt ut av vinduet og ta innover seg det store ansvar en kommuneoverlege faktisk innehar. Går så over til å fortelle at det om ett år kommer nye forskrifter om akutt hjelp og kommunal legevakt. Og at kommunalsjefene i Follo mener dette er så omfattende at alle daglegevaktene må legges til Ski. Det bør her nevnes at Formannskapet på Nesodden har sagt et klart og tydelig NEI til å legge daglegevakten til Ski. Noe Liv selvfølgelig er klar over. Men hva mener hun om forslaget?

 -Det tenker jeg aldri kommer til å skje på Nesodden, sier kommuneoverlegen vår.  Legevaktsdebatten på Nesodden er en varm potet. Vi har jo allerede mistet 24/7 legevakten fra før og jeg tror ikke at befolkningen ville gå med på at all legevakt skulle være på Ski. Skal man i motsatt fall få til en døgnlegvakt på Nesodden så må man ansette egne leger som dekker disse kvelds/nattevaktene. Fastlegene er knyttet til fastlegeforskriften og må være tilgjengelig for sine listepasienter på dagtid og kan dermed ikke utføre kvelds/nattejobbingen.

Jeg har en drøm om at legevakten skal bli lokalisert på et sentralt sted på Nesodden,  for eksempel på Varden. Det hadde vært fantastisk; brann, paramedics og legevakt. Mange små kommuner har dette. Slik situasjonen er nå er Nesoddens daglegevakt på forskjellige legekontorer hver eneste dagDa slipper nesoddingene å lure på hvor daglegevakten til enhver tid er. 

 Har du noen tanker om at fastlegene som ønsker det, kunne bli kommunalt ansatt?

 -Rent økonomisk er det harde bud å være fastlege med høye kostnader som husleier/lønn til legesekretærer etc siden alle fastlegene på øya her er selvstendig næringsdrivendeFor de som ønsker det kan det derfor være en meget god løsning. Presset på å ha mange pasienter vil da også bli mindre. De har ansatt 1-2 kommunale fastleger i Ski kommune for noen år siden og er veldig fornøyd med det der.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/helse/fast-lege-fast-loenn/a/24129381/

Vi går så over til kosespørsmålene. Har du noen bok og musikkforslag du vil dele med nesoddpostens lesere?

 -Ja, jeg vil anbefale boken ”Hold fast” av Samuel Massie som jeg leser nå. En selvbiografi av en gutt på 22 år som har ADHD har vært i rus/kriminelt miljø og kommet seg ut av det.  Når det gjelder musikk så fanger latinorytmene meg.

 Tror du på true love?

 -Ja, jeg tror på kjærligheten.

 Hva er det viktigste i livet ditt?

 Ungene mine og at de skal vokse opp, ha det kjempebra og få et langt og godt liv med god helse.

 Hva med hobbyer?

 -Jeg trener og jobber som Zumba instruktør (rumpe, mage, vrikking) Og så har jeg svart belte i taekwondo. Besto prøven ved å bla knuse takstein med hendene.

 Og så takker Liv for seg og intervjueren tenker at her har Nesodden fått en engasjert kommuneoverlege med mild stemme, stor slagkraft og klare meninger. 

 

 

 

 

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: