Du er her
Hjem > Uncategorized > HVA VIL NESODDEN ARBEIDERPARTI MED SFO?

HVA VIL NESODDEN ARBEIDERPARTI MED SFO?

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Nina Sandberg er ble intervjuet i Amta som avtroppende ordfører på Nesodden og som påtroppende Stortingsrepresentant noe tid tilbake.

I et tidligere intervju i forbindelse med at hun stilte til valg på Stortinget, uttrykte hun at ”Jeg kom inn i politikken gjennom å engasjere meg i en usosial endring i satsene for SFO”.

Det var i 2007. Hun hadde selv barn på Jaer SFO og var irritert over en endring av måten å betale for SFO på. Det ville slå urimelig ut for hennes familie med store økte kostnader knyttet til opphold på SFO i skolens ferier.

Med dette som bakteppe, kunne man tro at Nina Sandberg som ordfører ville se det som en oppgave å se til at foreldre i Nesodden kommune fikk et rimelig SFOtilbud med gode rammevilkår for drift.

Slik ble det ikke. I løpet av tiden Sandberg har sittet som ordfører, må nå alle, også dem som nyter godt av søskenmoderasjon og som ikke trenger eller ønsker å benytte SFO i skolens ferier betale vesentlig mer for SFO-opphold enn det hun, som mor, syntes var uakseptabelt i 2007.

I 2007 fikk SFOene på Nesodden beregnet bemanning ut fra 12 barn pr voksen. For inneværende skoleår fikk SFOene bemanning beregnet ut fra 15 barn pr voksen, som er den dårligste bemanningsnorm SFOs vedtekter tillater. Det var Høyres Jørn Bertelsen som i juni foreslo at SFO ikke skal koste kommunen noe. Arbeiderpartiet stemte da mot forslaget, men det fikk likevel flertall. Og da dette vedtaket ble en del av budsjettforslaget 2017, hadde AP skiftet mening og stemte for dårligere bemanning og høyere foreldrebetaling på SFO.

Parallelt med dette foregår det diskusjoner om SFO i Skole- og oppvekstutvalget og Kommunestyret. SFO trekkes stadig oftere fram som en viktig organisasjon for barns utvikling. En høring om hva vi vil med SFO på Nesodden er på trappene. Det er en motsetning mellom det at SFO nevnes som en svært viktig sosial arena for barn og at det kappes i bemanningen. Det er ikke vanskelig å drive SFO på 1:15bemanning hvis alle barn er sosialt veltilpasset. Men stillingskuttet fra i fjor gjør det vanskeligere å finne tid til de barna som virkelig trenger omsorg og støtte. SFO bør også omfattes av ”tidlig innsats”-begrepet, som vinner innpass i undervisningsdelen av skolen.

Det bør være et håp om at de partiene som stemte mot 1:15 forslaget sist høst, fremmer forslag om å gå tilbake til tidligere bemanningsnorm og at Arbeiderpartiet forandrer mening nok en gang i budsjettdebatten for 2018. Håpet forsterkes av at nyvalgt ordfører er tidligere leder av Skole- og oppvekstutvalget og således bør kjenne viktigheten av gode rammevilkår på SFO.

Leif Sandholt

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: