Du er her
Hjem > Forsiden > Kommunebudsjettet 2018 angår oss

Kommunebudsjettet 2018 angår oss

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Kommunens budsjett angår alle innbyggerne. Innbyggere kan komme med innspill til budsjett 2018. Nyinnsatt ordfører, Truls Wickholm, har lagt opp budsjettprosessen.

≡Av Inger Johanne Norberg≡
Nesoddposten har mottatt en fyldestgjørende oversikt fra nyinnsatt ordfører Truls Wickholm over arbeidet med budsjett framover og hvordan innbyggerne kan komme med innspill. Politisk arbeid kan følges fra kommunens hjemmeside: https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1152&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

Politiske møter er åpne for publikum

På spørsmål om i hvilke møter budsjett 2018 vil bli behandlet sender ordfører Wickholm følgende oversikt:

Formannskapet 22/11

Alle partier inviteres til å delta på fremleggelsen av oppdatering fra statsbudsjettet og innledende diskusjon.

Formannskapet 29/11

Her vil formannskapet behandle og innstille på sitt forslag til budsjett.

KRF + FRP er invitert for å redegjøre for sine budsjettforslag. Disse forslagene vil bli gjengitt i protokollen, men ikke formelt fremmet før i kommunestyremøtet.

Innstillingen fra formannskapet vil ligge ute til to ukers gjennomlesning før vedtak i kommunestyret 13/12

Kommunestyret 13/12 vil gi en endelig behandling av budsjettet og vil behandle innstillingen fra formannskapet.

Det er ikke budsjett på kommunestyrets møte 6/12

Ordfører vil også invitere til et seminar for formannskapets medlemmer, pluss Krf og Frp den 14. november der administrasjonen vil være tilstede for ytterligere spørsmål om budsjettet.
Mulighetene for de små partiene som ikke er representert i formannskapet, KrF og FrP, er bedre enn i fjor.

Lag og foreningers har presentert innspill

I forbindelse med Formannskapets oppstart av budsjettarbeidet 11. oktober møtte Nesodden velforbund v/ Trond Bergersen, Nesodden frivilligsentral v/ Hege Emilsen, Nesodden kirkelige fellesråd v/ kirkeverge Jan Heier, Nesodden idrettsråd v/ Anne Stine Sæther og Nesodden næringsråd v/ Torgeir Koteng

Ordfører Wickholm informerer om at Kulturrådet, Rådet for Likestilling av funksjonshemmede, eldrerådet, og ungdommens kommunestyre vil bli invitert til formannskapsmøte den 22. november.

Ordfører Wickholm, – Behandles budsjett andre steder eller i andre fora?

Wickholm forteller at det har » også vært avholdt to sonderingsmøter hvor alle gruppelederne i partiene har vært invitert. Dersom det er ønskelig med ytterligere sonderinger vil forsøke å legge til rette for det. Dette er en del av partienes prosess for å komme frem til en bredest mulig enighet om budsjettet.

Ordfører vil også invitere til et seminar for formannskapets medlemmer, pluss Krf og Frp den 14. november der administrasjonen vil være tilstede for ytterligere spørsmål om budsjettet.

Kontakt ordfører eller politikere

Ordfører Wickholm forteller at

«- Det er viktig med en åpen og inkluderende prosess som gir mulighet til påvirkning. Dette skjer både gjennom at man kan henvende seg direkte til ordfører eller enkeltmedlemmer av kommunestyret. Det skjer også gjennom kontakt med partigruppene. Disse vil ofte legge til rette for å ta imot innspill om budsjettet. I tillegg har vi også valgt å  åpne for at de fleste av de større rådene i kommunen kan få komme med innspill direkte i formannskapet.»

Kommunestyret skal evaluere

Wickholm fortsetter: «Etter budsjettbehandlingen vil det bli lagt opp til en evaluering av prosessen. Denne vil gi en pekepinn på hvordan vi gjør ting neste år. En av de tingene jeg ønsker er å gi politikerne mulighet til et dypdykk i budsjettet på et tidlig tidspunkt så alle har best mulig grunnlag for å jobbe videre med det.

Vi må også se på hvordan vi jobber med å involvere frivilligsektor og andre som påvirkes av budsjettet eller som har meninger om utviklingen av kommunen, » sier ordfører Wickholm.

Lenke til Rådmannens budsjettforslag 2018: https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/radmannens-forslag-til-budsjett-2018-og-handlingsprogram-2019-2021.209498.aspx

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: