Du er her
Hjem > Forsiden > Trenger vi kultur?

Trenger vi kultur?

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

≡Av Tormod Bjørnstad≡
Forslaget til Kulturbudsjett for 2018 og planperioden 2019–2021 har ingen satsingsområder, ingen mål, ingen vekst. Budsjettallene endres ikke. Det betyr at virksomheten skal reduseres. Med en inflasjon på 2,5 % per år, blir pengene stadig mindre verdt. Vi tror ikke politikerne vil endre forslaget. Spørsmålet er: Trenger vi kultur?

Det er vanskelig å lese et kommunebudsjett, det har en struktur og form som er vanskelig å finne frem i. Budsjettforslagets kapittel 3.7.4.1, Virksomhet Kultur, er både trist å lese og vanskelig å forstå.

Tre fagområder
Virksomhet Kultur har tre tilbud eller fagområder:

  • Biblioteket som er lovpålagt
  • Ungdom og fritid som organiserer fritidstilbud til ungdom i alder 12 – 20 år
  • Kultur, næring, idrett og friluftsliv som skal tilrettelegge for et levende lokalsamfunn

Bibliotek i motvind
Biblioteket har syv årsverk samt litt ekstrahjelp. Med nye, flotte lokaler ble biblioteket en suksess. Men etter få år sank tallene for både utlån og besøk. Det er lett å spå at tallene vil fortsette å synke, for rådmannen foreslår å redusere driften. Budsjettet blir mindre og antall arrangementer og utstillinger reduseres med 20 – 30 %.

Tekst uten mening
I budsjettet for biblioteket står det en merkelig tekst som må være hentet fra de ønskene biblioteket hadde til budsjettet. Det beskrives tiltak, for eksempel utskifting og fornying, som «vil gi positiv utvikling av utlånstall og besøk». Men teksten er jo meningsløs og forvirrende når bibliotekets budsjett skal skjæres ned!

Plan uten mening
For ett år siden vedtok kommunestyret Kulturplan 2016 – 2023. Planen inneholder en handlingsplan med flere delmål for biblioteket. Det ser ikke ut til at noen av forslagene er tatt inn i kommunens budsjett.

Hva er da vitsen med kulturplanen?

Imponerende ungdomstilbud
Fagområdet Ungdom og fritid har snaue seks årsverk.  De jobber med ungdom mellom 12 og 20 år og driver ungdomshus på Skoklefall, Fagerstrand og Fjellstrand. Nesodden musikkverksted tilbyr studio og øvingslokaler på Skoklefall, Berger og Fagerstrand. I tillegg har fagområdet utlånssentral og sommertilbud til barn og unge.

Trang økonomi
Avdelingens dårlige økonomi gjør at man har redusert både åpningstider og aktiviteter. Det er vanskelig å forstå hvorfor avdelingens økonomi kuttes. Avdelingen arbeider forebyggende. Det betyr at hvis vi bruker mindre penger på fritidstilbud, vil vi snart kunne se vekst i tallene på ungdom med problematisk adferd. Det blir ofte mye dyrere.

Selve kulturområdet
Så er vi fremme ved det som kanskje er kulturvirksomhetens hovedområde. Denne «sekkeposten», fagområdet Kultur, næring, idrett og friluftsliv, er bemerkelsesverdig. Det utvidede kulturbegrepet gjør at både kultur, idrett og friluftsliv ivaretas her, men jammen er næringslivet også med. Det gir nok både muligheter og utfordringer?

Det er utrolig mange oppgaver som skal løses av snaue fem årsverk: Et bredt kulturarbeid, strategisk arbeid for næringsutvikling og så hele det store idrettsområdet med en lang rekke haller, baner, løyper og anlegg.

Når det kuttes i dette området er det tre viktige signaler politikerne gir: For det første at kunst og kultur nedprioriteres; både amatørene og de profesjonelle får klare seg selv. Dessuten blir ikke det forebyggende helsearbeidet som idretten og friluftslivet tilbyr ansett som viktig. Arbeidet med å pleie og utvikle kommunens knøttlille næringsliv har også lav prioritet.

Forstå det den som kan!

Innsparing og utleie
Kuttene har allerede pågått en god stund. For kulturvirksomheten skulle spare inn kr 1,350 millioner i 2017. Det har medført smertefulle reduksjoner i lønnskostnader og aktiviteter. I tillegg ble virksomheten pålagt å leie ut kommunale lokaler for kr 650.000 i året. Nesoddtangen gård skal også leies ut, leieinntekter på kr 100.000 per år er lagt inn i budsjett og økonomiplan.

Hvordan skal dette løses? Hvilke oppgaver og aktiviteter skal kuttes ut for å frigi et personale som kan drive utleiebyrå? Kanskje blir det ikke så enkelt å leie ut lokalene når renholdskostnadene er kuttet til et minimum?

Er det lagt inn fiktive inntekter i budsjettet? Monopolpenger?

Lite penger – stor innsats
Kulturbudsjettet på kr 18,7 millioner er bare 1,5 % av kommunens driftsbudsjett på kr 1,25 milliarder. Allikevel blir kulturbudsjettet «parkert» for de nærmeste årene selv om det er lagt inn en lønnsvekst på 2.5 %.

Mye annet må altså være viktigere.

Kultursjef Ellen Knutsen og hennes stab gjør en enorm innsats for å løse de behovene en stor kommune har. De kan vise til mange flotte resultater.

Det er synd og skam at de ikke får økte rammer til vekst og utvikling.  

Vi tror ikke politikerne vil gjøre endringer i rådmannens forslag, ingen partier har vist interesse for kulturbudsjettet.

Trenger vi kultur, næringsliv og idrett?

Nå må vi slutte med å skryte av Nesodden som en kulturkommune. Det er den ikke!

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: