Du er her
Hjem > Leserinnlegg > NESODDTANGEN GÅRD – ATTER EN GANG

NESODDTANGEN GÅRD – ATTER EN GANG

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Nesodden formannskapsmøte 29. november sto igjen Nesoddtangen Gård, og mulighetene for å flytte aktivitetene der til et «egnet» sted, på dagsorden.

Det er bred enighet om at det utarbeides en plan for bryggeområdet. Det er kjent at «noen»  med kommersielle hensikter gjerne vil legge sin hånd på Nesoddtangen Gård.

Rødt er selvsagt enig i at Nesoddtuppen bør utvikles, men da som et tilbud til allmennheten, ikke som enda et grovt eksempel på at bygda vår er utbyggernes, ikke innbyggernes, Nesodden. Spesielt viktig mener Rødt det er å bevare og videreutvikle Nesoddtangen Gård for allmennheten, i samsvar med dagens konsept, og ikke tillate at gården kommersialiseres. Det er det bred enighet om blant «folk flest». Dessverre er det få politikere som synes det er grunn til å ta hensyn til det.

Rådmannens innstilling lød (mine uthevinger): «1. Inntil videre opprettholdes dagtilbudet til formålet psykisk helse på Nesoddtangen gård. 2: Når mulighetsstudiet tas opp til behandling, og helhetlig bruk av området er vedtatt, vurderes det å leie/kjøpe egnet lokale.» Rødts alternative forslag, «Dagtilbudet til formålet psykisk helse på Nesoddtangen gård opprettholdes.», fikk bare SVs og Rødts to stemmer. Høyre, Ap, Venstre og MdG har igjen sørget for at usikkerheten omkring Nesoddtangen Gård fortsetter.

Mitt innlegg i formannskapsmøtet gjengis i sin helhet:

«Ja, ordfører, så er vi der igjen. Vurdering av å få tak i Nesoddtangen Gård til andre formål. Denne prosessen er uverdig. Nesoddtangen Gård er utviklet til det flotte tilbudet den er i dag med bistand fra svært mange institusjoner og organisasjoner. For det første: I bunnen ligger det betydelige statlige midler. nettopp til det formålet gården brukes til i dag. «Brukerne», som de kalles, er mennesker med psykiske utfordringer. Jeg vil minne om at i den situasjonen kan vi alle havne. Det er utfordrende, for hvert og ett av de menneskene som «brukerne» består av. De har brukt utrolig mange krefter, fantasi, kreativitet, tid på å utvikle gården til det den er i dag. Den er et skoleeksempel på godt samarbeid innen frivillighetssektoren: Kajakk-klubben. Frivillighetssentralen. Sagatun. Men først og fremst er den innsatsviljen og den entusiasmen brukerne selv legger for dagen, imponerende. Galleriet, med salg av kunstgjenstander, er et av mange områder der brukerne selv tar initiativ og utvikler aktivitet.  Ikke et hvilket som helst «egnet» lokale et eller annet sted på halvøya vår.  Dette dreier seg om Nesoddtangen Gård, og nettopp det stedet. Gården er som et annet hjem for svært mange mennesker.

Rådmannen  sier i sitt saksfremlegg: «Forskning viser at lett tilgang til natur har en positiv effekt på mental helse, og flere studier viser at risikoen for depresjon og selvmordstanker reduseres med opptil 25% for personer som har umiddelbar

tilgang til parker og grøntområder. Det er også viktig at det er lett tilgjengelig med offentlig transport.»

Nesoddtangen Gård fyller disse kriteriene til fulle. Men mennesker med psykiske utfordringer trenger mer: De trenger forutsigbarhet. Ro. Langsiktighet. Det blir det ikke av at «noen» – og vi vet hvem noen av de «noen» er – ønsker Nesoddtangen Gård til andre, kommersielle aktiviteter. Det må bare ikke skje.

Så heter det også i rådmannens saksfremlegg: «Brukerrådet på Nesoddtangen Gård engasjerte seg i saken og ga sterkt inntrykk av å ville ha bred brukermedvirkning i videre fremdrift, med tanke på å finne alternativ plassering.» Med tanke på å finne alternativ plassering!? Ordfører, det er så man knapt tror sine egne øyne. Var det med tanke på «å finne alternativ plassering» den imponerende, velorganiserte mobiliseringen kom i stand i fjor? Underskriftskampanjer, innlegg i media, facebook-gruppe, fakkeltog utenfor vinduene mens politikerne satt og spiste middag, mann- og kvinnesterkt oppmøte til politiske møter.

Nei, ordfører, det var så visst ikke for «å finne alternativ plassering». Det var for å få beholde Nesoddtangen Gård til det formål den er ment for. Det var for å videreutvikle de mangefasetterte aktivitetene der. Det var for å gjøre alt de kunne for å redde sitt annet hjem.

Kjellaug Myhre

Rødt

Medlem av Nesodden formannskap

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: