Du er her
Hjem > Forsiden > Fantastisk god oppfølging

Fantastisk god oppfølging

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Av Tormod Bjørnstad≡
– Da jeg ble alvorlig syk, tenkte jeg mye på hvordan takle smerter. Vi menn er jo ikke så flinke til det, forteller Eivind. – Men så kom jeg i kontakt med det kreft-/palliative teamet på Nesodden og er blitt hjulpet og fulgt opp på strålende vis. Teamet er bygget opp på en unik måte, og bør være en modell for hele kommunen. Høyt kompetente team-medlemmer samarbeider tverrfaglig om å gi brukerne best mulig behandling.

Uhelbredelig kreft
– Det er snart ett år siden jeg fikk diagnosen, forteller Eivind Reiersen. – Jeg hadde fått uhelbredelig kreft med spredning. Det første jeg tenkte på var ikke døden, men om jeg ville få et smertefullt sykeleie, for smertene hadde allerede plaget meg en del, sier Eivind.

– Kreftlegene på Radiumhospitalet og Ahus kunne tilby meg cellegift, men i hvilken grad dette ville være mer enn en livsforlengende behandling, var usikkert. Legene snakket også om smertelindring, men hva var det?

Lindring og økt livskvalitet
Eivind fikk vite at Nesodden hadde et palliativt team, se artikkelen Kommunens ukjente juvel i Nesoddposten. Palliativ behandling skal lindre smertene til en sykdom, og målet er å øke livskvaliteten.

– Kort tid etter kom lederen av teamet, kreftsykepleier Christin Rosef, på hjemmebesøk til meg, forteller Eivind. – Hun fortalte om det brede tilbudet de hadde. Jeg fikk tilbud om både smertelindring, trening og terapi, samtaler og informasjon.

– Etter hvert forsto jeg at det kreft-/palliative teamet på Nesodden er helt unikt i norsk sammenheng. Christin har bygget opp et team der tverrfaglig samarbeid står i fokus. Den faglige kompetansen er høy og den store graden av tilgjengelighet er imponerende. Hun har knyttet til seg medarbeidere som allerede var ansatt i kommunen og som derfor betjener stort sett de samme pasientene. Derfor koster ikke teamet noe særlig mer og det er lettere å få gehør for tiltaket hos politikerne og administrasjonen.

Tilpasset brukerne
– Mange av etatene i kommunen har noe å lære av denne løsningen, mener Eivind. – Man må tenke tverrfaglig og gjerne sektoroverskridende! De kommunale tjenestene må være tilpasset brukerne, og det er de ikke alltid. Altfor ofte blir kommunen ledet etter prinsippet «pengene styrer». Da ønsker man å bruke færrest mulig ansatte på flest mulige brukere. Det hindrer individuell tilpasning. Da ser man ikke menneskene, og ressursene blir ikke brukt på riktig måte.

– Det er dette som er så flott med det kreft-/palliative teamet, smiler Eivind. – De har skjønt hvordan de skal arbeide for å gi brukerne best mulig hjelp. Så blir han alvorlig og legger til: – For en tid tilbake var det mye snakk om varsling. Ofte handlet det om ansatte som hadde forslag til hvordan en tjeneste kunne forbedres. Men de ble ikke hørt. Kommer du med nye ideer, kan du bli oppfattet som brysom og til og med kritisk. Hvis lederne oppfattet forslagene som kritikk, ble de bare avvist.

– Dette viser at det var en utrygg kultur både blant ledere og ansatte, – det er synd. For kommunens ledere må våge å utvikle tjenestene sammen med både brukere og ansatte, understreker Eivind. – Det er da man kan oppnå gode resultater.

Lag flere sengeplasser
– Nå har jeg ligget en måneds tid på den ene korttidsplassen som det kreft-/palliative teamet disponerer på Nesoddtunet. Her har jeg fått en fantastisk god oppfølging både av Christin, onkologen (kreftlegen) og terapeutene, samt av legen, sykepleierne og hjelpepleierne på avdelingen. Det har vært til stor hjelp, sier Eivind.

– Jeg støtter fullt opp om Christins drøm om å få flere sengeplasser til disposisjon. I en sårbar situasjon er dette et strålende tilbud for alle med alvorlig sykdom. Jeg er veldig takknemlig for den gode behandlingen jeg har fått, avslutter Eivind.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

4 thoughts on “Fantastisk god oppfølging

  1. Bare unntaksvis kommenterer medlemmer av redaksjonen artiklene som står i avisen, men her gjør jeg et unntak. Vil takke Eivind, en av våre mest trofaste bidragsytere, for de mange innsiktsfulle og velskrevne artikler han har levert. Skulle virkelig ha ønsket at han hadde kunnet fortsette å skrive i avisen vår.

  2. Bare unntaksvis kommenterer medlemmer av redaksjonen artiklene som står i avisen, men her gjør jeg et unntak. Vil takke Eivind, en av våre mest trofaste bidragsytere, for de mange innsiktsfulle og velskrevne artikler han har levert. Skulle virkelig ha ønsket at han hadde kunnet fortsette å skrive i avisen vår.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: