Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Hvorfor blir rektorene sittende?

Hvorfor blir rektorene sittende?

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Hvorfor blir rektorer sittende selv om det foregår utstrakt mobbing i skolen? Hvordan stilles rektorene til ansvar? Arbeidsmiljøloven gir åpning for å avskjedige personer som ikke gjør jobben sin. En rektor har klart og tydelig ansvar for å hindre mobbing i sin skole.
≡Av Gro Ladegård≡
Rektor er øverste leder av en skole. En rektor har klare ansvarsområder, og har ansvar for det totale resultatet på en skole. Utdanningsdirektoratet skriver: «En rektor er ansvarlig for at skolens samfunnsansvar blir oppfylt. En rektor er ansvarlig for elevenes læringsresultater. En rektor er ansvarlig for at skolen fungerer godt som organisasjon. Rektor handler på vegne av sentrale og lokale politikere og på vegne av skoleeier».

Barneombudet skriver: «Hvis noen blir plaget på skolen eller på skoleveien, er det rektor sitt ansvar å stanse det. Dersom rektor ikke ordner opp bør dere si ifra til Fylkesmannen. Da må fylkesmannen lage et vedtak der det står hva skolen må gjøre for at du får det bra».

Hvorfor blir ikke rektorene i større grad holdt til ansvar for hva som skjer på skolene? Det er i dag mulig å si opp rektorer som lar vær å gripe inn mot mobbing i skolen. Dette ligger i arbeidsmiljøloven. Men har det noen gang skjedd? I januar 2016 foreslo Frps skoletalskvinne Bente Thorsen å avsette rektorer og lærere som ikke klarer å få en stopp på mobbing (ABC Nyheter 11. januar 2016). I samme artikkel sier Torbjørn Røe Isaksen at regjeringen må vurdere om det er nødvendig med egne regler for oppsigelse av rektorer som forsømmer sitt ansvar i mobbesaker. Yngve Brox, lederen i Sør-Trøndelag Høyre, sa til Adresseavisen 4. mars 2016 at han lanserer et forslag om å innføre en ordning der rektorer som ikke lykkes å fjerne mobbing på skoler skal byttes ut. Nesoddposten har ikke klart å finne ut om Brox oppnådde å få gjennomslag for sitt forslag til Sør-Trøndelag Høyre. I 2016 kom Stortingsproposisjon 57L, om endringer i opplæringsloven. I denne står det at rektor skal varsles om det foregår alvorlig mobbing, og at rektor har ansvar for å varsle skoleeier i alvorlige saker. Denne proposisjonen er veldig grundig i sin behandling av rutiner og ansvar for varsling i mobbesaker. Men det står ingenting om hvilke konsekvenser det har for rektor, som øverste leder av skolen, dersom disse rutinene ikke blir fulgt og mobbingen fortsetter. Skolen og skoleeierne kan få en bot.

En avgjørelse om å avsette en rektor er alvorlig. Det kan være gode argumenter både for og imot dette, og særlig vet man ikke om det faktisk virker forebyggende. Samtidig er det umulig å finne saker som viser at noen rektorer faktisk har blitt stilt til ansvar for skolens resultater på dette området, fra sine overordnede.

Et lederansvar er personlig og kan ikke delegeres. Hva vil det i praksis si å stille en leder til ansvar? Det vil innebære:

  • At lederen blir innkalt til sine overordnede, og må forklare hvorfor vedkommende ikke oppfyller kravene til resultater i lederrollen. I rektorenes tilfelle er dette lokale politikere.
  • At lederen må legge frem en plan for å endre sin organisasjon, slik at kravene til resultater kan oppnås. Det vil si en plan over tiltak for å stoppe mobbingen.
  • At lederen følges nøye opp på om denne planen følges, og evalueres fortløpende.
  • At ledere som over tid ikke oppfyller kravene til resultater, må vurdere å bytte jobb. Dersom ingen endringer skjer etter flere oppfølginger, kan lederen avskjediges.

Slik er praksis i både offentlig og privat virksomhet der man har profesjonelle ledere. Når lederen ikke gjør jobben sin, vil man gå noen runder med resultatkrav, evalueringer og nye krav. Lederen får som regel mange sjanser til å bedre resultatene over tid. Skjer ikke dette, åpner loven for avskjedigelse.

Vi har de senere årene fått en profesjonalisering av lederrollen i store deler av offentlig sektor. Riktignok ser vi sjeldnere her enn i privat sektor at ledere som ikke gjør jobben sin, må gå. Men det skjer. Er det på tide at rektorene i større grad stilles til ansvar for mobbing i skolen?

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: