Du er her
Hjem > Uncategorized > Byggesaksavdelingen får ny kritikk av Sivilombudsmannen

Byggesaksavdelingen får ny kritikk av Sivilombudsmannen

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Sivilombudsmannens rapport med kritikk av byggesaksbehandlingen. Forutsetter at Nesodden kommune sikrer forsvarlig bemanning og forhindrer ny opphoping av saker. Sivilombudsmannen vektlegger hensynet til innbyggerne og respekt for forvaltningen og rettsregler.

≡Av Inger Johanne Norberg≡
Sivilombudsmannen hadde møte med kommunen 7. november om kommunens lovbrudd og manglende svar til befolkningen. Nå foreligger rapport fra Sivilombudsmannen. Årets andre rapport.

Kommunen fikk uttalelse fra Sivilombudsmannen i juni 2017 fordi kommunen ikke svarer innbyggerne, gir uriktige svar til Sivilombudsmannen, og bryter fvl § 11. Rapport ble skrevet og kommunen skulle følge opp. Klager fra innbyggerne fortsatte å komme til Sivilombudsmannen som måtte be om nytt møte 7. november. Sivilombudsmannen skulle følge opp med ny rapport som nå foreligger.

Aage Thor Falkanger hos Sivilombudsmannen sier at han

«forutsetter at Nesodden kommune sikrer en forsvarlig bemanning ved byggesaksavdelingen for å forhindre at restansene øker på ny»

Restanser
Sivilombudsmannen skriver at

«Avdeling for byggesaker har i lang tid hatt et høyt antall uavsluttede saker. Oversiktene ombudsmannen har mottatt viser at restansene har økt jevnlig siden 2007. I november var det 475 uavsluttede saker, hvorav 44 skriver seg fra 2007 til 2012.

«- Det er alvorlig at det i lengre tid synes å ha foreligget en systematisk oversittelse av fristene i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter,» sier Falkanger.

Tiltak
Sivilombudsmannen oppsummerer slik:

«Nesodden kommune har ansatt flere byggesaksbehandlere og holdt dugnader for å redusere restansene. De har også etablert en veiledningstjeneste som gir innbyggerne svar på enklere spørsmål om byggesøknaden. I tillegg er det foretatt flere endringer i interne rutiner som skal sikre bedre kvalitet på saksbehandlingen. Disse og flere andre tiltak har hatt positiv effekt på restansene.

Flere av saksbehandlerne i Nesodden kommune er tilsatt i midlertidige engasjement og prosjektstillinger som går ut i løpet av mai.

– Jeg forutsetter at kommunen fortsetter arbeidet med å sikre en forsvarlig bemanning ved avdelingen, sier Aage Thor Falkanger.

Manglende svar
Sivilombudsmannen kritiserer kommunen for vesentlige saksbehandlingsmangelr:

«Undersøkelsene viser at kommunen gjennomgående ikke har informert søkere godt nok, for eksempel ved å sende foreløpige svar og forsinkelsesmeldinger. Henvendelser i forbindelse med denne undersøkelsen, også fra lokal presse, indikerer at borgerne oppfatter manglende svar fra kommunen som et betydelig problem i seg selv.

– Jeg har et inntrykk av at kommunen ikke fullt ut synes å ha hatt kjennskap til, eller tatt inn over seg, de kravene som følger av forvaltningsloven og alminnelige krav til god forvaltningsskikk på dette området,» sier Aage Thor Falkanger.

Rapporten fra undersøkelsene foreligger nå og kan leses på

Rapport: Nesodden må følge lovens frister for saksavvikling

Tidligere artikkel i Nesoddposten:

http://www.nesoddposten.no/kommunen-har-ikke-svart-innbyggerne-og-matte-svare-for-sivilombudsmannen/ 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: