Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Dere er mobbere, og ser. Skal dere snart ta ansvar?

Dere er mobbere, og ser. Skal dere snart ta ansvar?

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Sannheten må frem i saker som er viktige for befolkningen. Fremdeles mangler respons på viktige spørsmål. Det er et soleklart kommunalt ansvar at barna vi foreldre sender til lovpålagt skolegang skal lære, trives og bli trygt og godt ivaretatt.

Der dette ikke skjer, men barn sviktes, velger rektor ved nesoddskoler å kontakte barnevernet (bvt). De sender bekymringsmelding. Dette skjer regelmessig, og bør bli satt under lupen av rette instans. Jeg tillater meg å fortsette min offentlige varsling.

Er skolens håndtering i disse sakene legal og etterrettelig? Har barneverntjenesten et mandat i skolen, for å fremstå som f.eks «bodyguard» for barn som mobbes? Og -, skal bvt hentes inn der barn ikke får lovpålagt individuell oppfølging?

Følger kommunens politikere med, og forsikrer seg om at ansvarlig etat ivaretar de lovmessige krav og de rettigheter hvert enkelt barn og enhver familie i kommunen vår har? Krav som omhandles i menneskerettigheter, barnekonvensjonen, opplæringsloven osv.?

Når barn mobbes, settes hele familier inn i krise, som går på «livet løs». Det er særlig i slike kriser kommunen skal vise sin kvalitet og styrke. Ha rutiner og beredskap!

Noen velger å møte befolkningen med svik. Mobbing er en ekstrem belastning, med påkjenninger som kan føre bla. til selvmord. Det enkelte av kommunens ansatte velger å gjøre, er å leke med innbyggernes liv!

Det er uforståelig, og uansvarlig at kommunens ansatte som ikke gjør jobben sin i mobbesaker, heller ikke har kunnskap nok eller tar ansvar for alvorlighetsgraden i dette de utsetter andre for. Kommunen har ansatte som ikke tar ansvar, men som heller velger å forsterke mobbing, og påføre barn og familier ytterligere, og mer alvorlige krenkelser og skam!

Jeg vil i den forbindelse rette en personlig takk til Gro Ladegård for en informativ, faglig sterk artikkel i nesoddposten.no (08.12.2017) som omtaler rektors ansvar. Hun understreker at rektorer dette gjelder bør stilles til ansvar. At det å ikke gjøre jobben de har påtatt seg må få konsekvenser, f.eks i oppsigelser.

Mitt inntrykk er at ansvaret i dette har et større omfang, og en mer alvorlig og sterkere alvorlighetsgrad. Der ansvaret ikke kun ligger hos rektor, men også hos andre ledere og ansvarlige i hele etaten. Inkludert  bvt.

Det norske barnevernet har et svært dårlig rykte på seg i mange land. Slik jeg kjenner tjenesten som fostermor, som bruker av tjenesten i jobbsammenheng oa., vil jeg bekrefte at rykte ikke er grunnløst. Bvt har all grunn til å gjøre alt som står i deres makt til ikke å forsterke og fortsette å ødelegge eget rykte. Praksisen som gjennomføres i skolens mobbesaker kan oppleves som uansvarlig og lite gjennomtenkt. Endog som ulovlig?

Ved en bekymringsmelding  i skolens regi henges mobbede barn og deres familier ut for hele skolen, og for hele bygda. Som en gammeldags gapestokk. Alle på skolen, får med seg det som skjer. Skyld, skam og ansvar blir plassert hos offeret, og mobberne går fri!

Denne praksisen legitimerer videre mobbing i elevgruppen, men også i alle kommunens aktuelle andre instanser. Mobbingen kan oppfattes av de rammede, ofrene, som ekstremt stigmatiserende, ærekrenkende og er helt uforsvarlig! Kommunens ansatte svikter ofrene, og stiller seg bak overgriperne!

Politiet strever i disse dager med å håndtere avtalte slåsskamper i våre nærskoler. De melder klart ifra at også de som er tilskuere til dette, har et lovpålagt ansvar. Gjelder også dette innbyggere som mobbes? Og alle, «dere» som ser på at man blir det?

Det er på sin plass å belyse lovligheten i kommunens praksis. Der rektor og bvt m.fl ser ut til å utnytte systemet. Motivene for denne praksisen, der sårbare barn og familier opplever seg mobbet -, snarere enn å bli ivaretatt av kommunens ansatte. Kommunens ansatte, som har påtatt seg viktige samfunnsoppdrag og har ansvar for skape gode liv. I dette ligger også ansvaret for å håndheve nulltoleranse for mobbing, og særlig i egne rekker.

Det er på tide at alle dere som står på sidelinja og ser på, tar ansvar!

Våger dere bryte lojalitetsløftet til kommunen å melde fra? Eller er dere også mobbere?

Lise Tjernshaug

Legg igjen en kommentar

Dere er mobbere, og ser. Skal dere snart ta ansvar?

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Sannheten må frem i saker som er viktige for befolkningen. Fremdeles mangler respons på viktige spørsmål. Det er et soleklart kommunalt ansvar at barna vi foreldre sender til lovpålagt skolegang skal lære, trives og bli trygt og godt ivaretatt.

Der dette ikke skjer, men barn sviktes, velger rektor ved nesoddskoler å kontakte barnevernet (bvt). De sender bekymringsmelding. Dette skjer regelmessig, og bør bli satt under lupen av rette instans. Jeg tillater meg å fortsette min offentlige varsling.

Er skolens håndtering i disse sakene legal og etterrettelig? Har barneverntjenesten et mandat i skolen, for å fremstå som f.eks «bodyguard» for barn som mobbes? Og -, skal bvt hentes inn der barn ikke får lovpålagt individuell oppfølging?

Følger kommunens politikere med, og forsikrer seg om at ansvarlig etat ivaretar de lovmessige krav og de rettigheter hvert enkelt barn og enhver familie i kommunen vår har? Krav som omhandles i menneskerettigheter, barnekonvensjonen, opplæringsloven osv.?

Når barn mobbes, settes hele familier inn i krise, som går på «livet løs». Det er særlig i slike kriser kommunen skal vise sin kvalitet og styrke. Ha rutiner og beredskap!

Noen velger å møte befolkningen med svik. Mobbing er en ekstrem belastning, med påkjenninger som kan føre bla. til selvmord. Det enkelte av kommunens ansatte velger å gjøre, er å leke med innbyggernes liv!

Det er uforståelig, og uansvarlig at kommunens ansatte som ikke gjør jobben sin i mobbesaker, heller ikke har kunnskap nok eller tar ansvar for alvorlighetsgraden i dette de utsetter andre for. Kommunen har ansatte som ikke tar ansvar, men som heller velger å forsterke mobbing, og påføre barn og familier ytterligere, og mer alvorlige krenkelser og skam!

Jeg vil i den forbindelse rette en personlig takk til Gro Ladegård for en informativ, faglig sterk artikkel i nesoddposten.no (08.12.2017) som omtaler rektors ansvar. Hun understreker at rektorer dette gjelder bør stilles til ansvar. At det å ikke gjøre jobben de har påtatt seg må få konsekvenser, f.eks i oppsigelser.

Mitt inntrykk er at ansvaret i dette har et større omfang, og en mer alvorlig og sterkere alvorlighetsgrad. Der ansvaret ikke kun ligger hos rektor, men også hos andre ledere og ansvarlige i hele etaten. Inkludert  bvt.

Det norske barnevernet har et svært dårlig rykte på seg i mange land. Slik jeg kjenner tjenesten som fostermor, som bruker av tjenesten i jobbsammenheng oa., vil jeg bekrefte at rykte ikke er grunnløst. Bvt har all grunn til å gjøre alt som står i deres makt til ikke å forsterke og fortsette å ødelegge eget rykte. Praksisen som gjennomføres i skolens mobbesaker kan oppleves som uansvarlig og lite gjennomtenkt. Endog som ulovlig?

Ved en bekymringsmelding  i skolens regi henges mobbede barn og deres familier ut for hele skolen, og for hele bygda. Som en gammeldags gapestokk. Alle på skolen, får med seg det som skjer. Skyld, skam og ansvar blir plassert hos offeret, og mobberne går fri!

Denne praksisen legitimerer videre mobbing i elevgruppen, men også i alle kommunens aktuelle andre instanser. Mobbingen kan oppfattes av de rammede, ofrene, som ekstremt stigmatiserende, ærekrenkende og er helt uforsvarlig! Kommunens ansatte svikter ofrene, og stiller seg bak overgriperne!

Politiet strever i disse dager med å håndtere avtalte slåsskamper i våre nærskoler. De melder klart ifra at også de som er tilskuere til dette, har et lovpålagt ansvar. Gjelder også dette innbyggere som mobbes? Og alle, «dere» som ser på at man blir det?

Det er på sin plass å belyse lovligheten i kommunens praksis. Der rektor og bvt m.fl ser ut til å utnytte systemet. Motivene for denne praksisen, der sårbare barn og familier opplever seg mobbet -, snarere enn å bli ivaretatt av kommunens ansatte. Kommunens ansatte, som har påtatt seg viktige samfunnsoppdrag og har ansvar for skape gode liv. I dette ligger også ansvaret for å håndheve nulltoleranse for mobbing, og særlig i egne rekker.

Det er på tide at alle dere som står på sidelinja og ser på, tar ansvar!

Våger dere bryte lojalitetsløftet til kommunen å melde fra? Eller er dere også mobbere?

Lise Tjernshaug

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: