Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Et godt skolemiljø på Nesodden

Et godt skolemiljø på Nesodden

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Et godt læringsmiljø er viktig for at elevene skal trives og få lyst til å lære.

Skoleeier kan ikke kommentere enkeltsaker.  Ingen barn i Nesodden kommune skal føle seg mobbet eller krenket. Ett barn er for mye. Nesodden kommunes intensjon på dette området er klart.

Alle elevene våre skal ha et godt og trygt psykososialt skolemiljø!

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Det er Nulltoleranse for alle former for krenkelser

Barn og unge skal lære ferdigheter og fag, men også å bli selvstendige samfunnsborgere som kan samarbeide med andre og bygge samfunnet videre. En forutsetning for at man skal kunne skape et godt psykososialt miljø er planmessig, forebyggende arbeid.

Kvalitet i skolen handler om å virkeliggjøre målene for grunnopplæringen på en god måte for alle elever. Skolen reguleres gjennom Opplæringslova med forskrifter og læreplanverk. Opplæringsloven legger til grunn en bred forståelse av læring. Målet er at alle barn og unge får kunnskaper, holdninger og verdier som gjør dem i stand til å delta i arbeidslivet og samfunnslivet ellers.

I de siste årene har det vært økt fokus på hvor viktig det er for elevene med et godt psykososialt læringsmiljø.

Nesoddskolen jobber aktivt med å ansvarliggjøring hverandre gjennom hele ledelsen av skolen. Vi stiller hverandre noen viktige spørsmål. Helt fra den øverste ledelsen og ut til lærerne i klasserommet.

Hvilke elever har du ansvaret for?

Hvordan går det med dem?

Hvordan vet du det?

Kan du vise meg det?

Hvordan vurderer du det?

Hva må du gjøre videre for at dine elever lærer mer?

Hva skal din og min rolle være i den videre utviklingen?

Gjennom disse spørsmålene avdekker vi svakheter og styrker, og kan jobbe aktivt med å bli bedre. Alle blir bevist på det ansvaret de har på det nivået de jobber.

I tillegg jobber vi konkret for å styrke trivselen gjennom fem aktive prinsipper

  1. Følge med – alle
  2. Gripe inn – det skal gripes inn i det som kan leses som en krenkelse.
  3. Varsle rektor: All mistanke et skolemiljøsom ikke er tilfredsstillende skal varsles til rektor.
  4. Undersøke – Skolen skal undersøke alle saker der det er mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
  5. Evaluering og oppfølging av tiltakene – vi må lære og bli bedre.

Rektor, lærere og andre ansatte skal jobbe for at alle elevene har det bra på skolen. De har en plikt til å følge med på dette. Alle ansatte på skolen skal varsle rektor hvis de tror eller vet at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Et trygt skolemiljø er den viktigste forutsetningen for god læring. Skolen skal gi elevene dannelse og den skal gi barna våre muligheten til å bli det de selv ønsker i livet. Det ansvaret tar vi ikke lett på i Nesodden kommune.

Jorunn Lunde Jenssen, kommunalsjef skole, barnehage og oppvekst.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: