Du er her
Hjem > Aktuelt > Sikkerhet og beredskap: Uklarheter undersøkes etter grunnstøting i Hallangen

Sikkerhet og beredskap: Uklarheter undersøkes etter grunnstøting i Hallangen

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Tysk lasteskip satt fast på Storegrunn ved Hallangen. Forsøk på å slepe skipet av grunna tok ca 9 timer. Hull i skroget var ukjent i ca 4 timer. Skipet hadde los ombord, -hadde skipet motorstopp? Hva med sikkerhet og beredskapen i Oslofjorden?

Av Inger Johanne Norberg≡
Fredag 8. desember gikk lasteskipet Bremer Fortuna på grunn kl. 07.29 om morgenen. Redningsaksjonen gikk bra og det er ikke rapportert på skader på personer eller at det har forekommet forurensning i forbindelse med grunnstøtingen.

Noen spørsmål dukker allikevel opp da grunnstøtingen skjedde selv om det var var los ombord og fordi det tok lang tid før en vanninntrengning ble oppdaget.

Uavklart hendelsesforløp
Los ombord er påbudt når ikke båtene har farledsbevis som gir tillatelse til å manøvrere inn uten los. Losen er kjentmann i farvannet. Los skal hindre eventuelle grunnstøtinger, allikevel kjører Bremer Fortuna rett på Storegrunnen ti meter fra fyrlykta.

Har skipet fått motorstopp? Da hjelper ikke los. Hvilken sikkerhet og beredskap finnes for slike tilfeller?

Nesoddposten har tidligere publisert bekymring for nettopp dette. Se lenke nederst. I mai i fjor skrev Nesoddposten blant annet følgende:

«Kystverket og sikkerhetsekspert Jan-Hugo Holten er uenige om sikkerhet og beredskap i Oslofjorden. Motoren på store båter kan få uønskede stopp. Da hjelper det ikke med los ombord. Kystverket mener los ombord er tilstrekkelig sammen med overvåkningen fra Horten Sjøtrefikksentral. Men kan los ombord og overvåkning fra Horten manøvrere en båt uten motor som fungerer? «

Holten mente videre at det var nødvendig med bedre slepebåt.

I dette tilfellet var både Gyltinge og Redningsselskapet på plass og det tok ni timer og flere forsøk før Bremer Fortuna var flott av Storegrunn.

Det hjalp ikke verken med los eller overvåkning fra Horten alarmsentral.

Denne båten hadde ingen hendelser med slagside grunnet vanninnstrømming eller med forurensende utslipp. Flaks?

Var det motorstopp?
Sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket, Arve Dimmen forteller etter forespørsel at:

«Det var los om bord, og foreløpige rapporter tyder på feil ved ror / styring av skipet, men dette er vi i ferd med å undersøke nærmere i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet.»

Hva mener Kystverket om sikkerhet og beredskap i dag på bakgrunn av grunnstøtingen til Bremer Fortuna?

Arve Dimmen forklarer:

«Oslofjorden og Vestlandet peker seg ut som de områdene langs kysten hvor skipstrafikken representerer høyest sannsynlighet for ulykker, som vist i Stortingsmelding 35 (2015-216) «På rett kurs». Dette henger sammen med trafikkmengden og type trafikk, i tillegg til «farvannets beskaffenhet», altså de naturgitte forholdene. Det er jo også blant annet bakgrunnen for at det ble etablert en sjøtrafikksentral for området, i tillegg til egne reguleringer, som for eksempel trafikkseparasjon (gjennom sjøtrafikkforskriften). I de senere årene har Kystverket fornyet sjøtrafikksentralen, inkludert nye radarer og kommunikasjonsutstyr, vi har utbedret farleder i området og fornyet merkesystemet i deler av farvannet. Vi har en velutviklet losordning der loser med god lokal farvannskunnskap utgjør et sentralt element; dette er primært et forebyggende tiltak, men lokalkjente loser har også viktig kompetanse som benyttes for håndtering av hendelser og ulykker.

Vi kan aldri sikre oss 100% mot ulykker, men med de forebyggende tiltakene som er innført og de sjøsikkerhetstjenester vi gir, mener vi at sjøsikkerheten i Oslofjorden er på nivå med andre områder langs kysten med høy trafikktetthet. Kystverket følger imidlertid utviklingen tett og jobber kontinuerlig for å møte de forventede økninger i trafikkmengden.»

Feilaktige slutninger

Fra morgenen ble det rapportert om at det ikke var vanninntrengning, altså at det ikke var skader på skrog. Først ca fem timer senere, etter dykking rundt skipet, ble hull i skroget og vanninntrengning påvist.

Dette førte verken til slagside i farlig grad eller til akutt forurensning grunnet utslipp fra båten. Flaks.

Men hva hvis? Hvis hullet var et annet sted? Hvis skipet fraktet tungolje, noe av det mest forurensende som finnes?

Kystverket har ikke besvart følgende spørsmål:

Hvordan vurderer Kystverket sikkerheten og beredskapen i Oslofjorden i forhold til alle skip, også de som frakter tungolje?

Nesoddposten forfølger saken videre.

Tidligere oppslag i NP:

27. mai 2016: http://www.nesoddposten.no/skipsfart-los-ombord-er-ikke-nok-hvis-motoren-far-blackout/ 

/

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: