Du er her
Hjem > Forsiden > Nesodden mangler langsiktige planer

Nesodden mangler langsiktige planer

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Nesodden vokser raskt, men det er stor mangel på styrende planer. I all hast bygges det brakker for å få nok barnehageplasser. Flere skoler er allerede sprengt, men ingen nye er planlagt. Og det mangler planer for infrastruktur og utvikling av kommunale tjenester.

Dette gjør at det er de private utbyggerne som styrer utviklingen, de fremmer sine forslag til store utbygginger. Kommunen kommer på etterskudd og må i all hast komme etter med infrastruktur og tjenester.

≡Av Tormod Bjørnstad og Eivind Reiersen≡
Hvor er nærmeste barnehage?
Våren 2017 oppdaget kommunen plutselig at det ville bli prekær mangel på barnehageplasser fra høsten. Årsaken var visstnok en tellefeil i administrasjonens programvare. I all hast ble det satt opp brakker på Skoklefall og en avdeling med lokaler i Bjørnemyr skole. I økonomiplanen er det avsatt midler til en ny barnehage på Fjellstrand. Den skal stå ferdig i 2020.

Det er alt om barnehager.

Har vi skoler nok?
Det er stor variasjon i skolekretsene på Nesodden. På et par skoler er det godt med plass, men skolene som ligger på Nesoddtangen, både barne- og ungdomsskolen, er så fulle at de renner over.

I budsjettbehandlingen for 2018 vedtok flertallet i kommunestyret å utrede muligheten til å bygge en gigantskole i Tangenområdet, og å nedlegge Alværn ungdomsskole. Det er avsatt 10 millioner i 2021, men skolen kan neppe stå ferdig før i 2022–23 og da med et budsjett på 150–200 millioner?

Det er alt om skoler.

Hvor kan vi parkere?
I en artikkel i Amta forteller en mor med to små barn om hvordan hun hver dag må lete etter en parkeringsplass for så å ta buss videre til båten. – Vi er kjent med at det er «parkeringsutfordringer» en rekke steder på Nesodden, svarer politikerne.

Men har de noen planer for fremtiden? Nei, – det foreligger ikke mange konkrete planer. I siste liten ble det i budsjettet for 2018 avsatt kr 4 millioner til en innfartsparkering på Vestsiden og en innfartsparkering ved Folkets Hus på Fjellstrand.

Det er alt om parkering.

Nesodden vokser raskt
Hvor mange innbyggere har Nesodden i 2025? Det er det ingen som kan svare sikkert på. Men det er konkrete planer for store utbygginger på Fagerstrand og Tangenområdet og det er mange planer for mindre utbygginger andre steder i kommunen. Til sammen kan det komme godt over tusen nye boliger, – og dermed flere tusen nye innbyggere.

Det gir behov for mange flere skoleplasser, barnehager og parkeringsplasser.

Det tar tid å finne egnede tomter, lage reguleringsplaner, prosjektere, finansiere og bygge. Man må faktisk starte planleggingsarbeidet i 2018 hvis noe skal stå ferdig i 2025.

Kommunale tjenester
I dag må du vente svært lenge på å få svar på en byggesøknad i Nesodden kommune, og Sivilombudsmannen har kommet med krass kritikk.

Nesodden kommunes visjon om å skape «det gode liv» ser ut til å bety at færrest mulig ansatte skal betjene flest mulig brukere. Dette gjelder flere av tjenestene.

Hvilke planer har man for å sikre at kommunen i årene fremover får kapasitet til å levere tjenester med ønsket kvalitet?

Arbeidsplasser og møterom
Kanskje er det ennå vanskeligere å skape nye arbeidsplasser. Hvor i kommunen finnes det tomter som næringslivet kan bygge på? Hvilke bedrifter ønsker vi og hvor skal de være? Hva med kontorbygg? Butikker? Kontorer for leger, tannleger, terapeuter og andre tjenester? Kafeer og restauranter og møteplasser for frivillige organisasjoner?

Nå skal det ansettes en næringskonsulent som skal ta fatt i disse spørsmålene. Men det vil ta mange år før planene er utarbeidet, vedtatt og gjennomført.

Henger infrastrukturen med?
Biltrafikken har økt kraftig på noen få år. Hvordan vil trafikkbildet være ved rundkjøringene på Fagerstrand, Skoklefall, Flaskebekk og Tangenåsen? Hvordan vil trafikken flyte på de smale veiene våre i 2025? Vil det bli bygget nok gang- og sykkelveier?

Hva skjer med kollektivtrafikken? Får vi en ringbuss Tangen brygge – Skoklefall – Flaskebekk og en annen Tangen brygge – Kirkekrysset – Fjellstrand? Får vi flere busser til Drøbak, Vinterbro og Ski både på øst- og vestsiden?

Hvilke planer foreligger for trafikkavvikling og trafikksikkerhet frem til 2025?

Og hva med planer for vann, kloakk og telekommunikasjon?

Hvem skal bestemme?
I dag er det de private utbyggerne som setter agendaen, de legger frem konkrete planer som kommunen må forholde seg til. Det er feil rekkefølge. Kommunen må ha initiativet og utarbeide målsettinger og generelle planer for område etter område. Deretter kan utbyggerne starte sitt arbeide.

Og innbyggerne må få være med i prosessen! Beboerne må spørres om hvilke tanker og ønsker de har for utviklingen på bostedet sitt. De færreste setter seg inn i reguleringsplanenes bestemmelser, og dessuten er det ofte for sent når de er ferdige. Det er Nesoddens innbyggere som må ta tak i utfordringene og fortelle politikerne om hvordan vår kommune skal se ut i fremtiden. Politikerne kan ikke ha aleneansvar for så viktige spørsmål! Hvordan skal innbyggerne få innflytelse i beslutningsprosessene?

Det haster med et helhetlig planarbeid.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: