Du er her
Hjem > Forsiden > Befolkningen lurt – myndighetene tillot alvorlig miljøkriminalitet

Befolkningen lurt – myndighetene tillot alvorlig miljøkriminalitet

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.
Kvikksølvnivåene økt kraftig i indre Oslofjord

≡Av Elin og Are Dammann≡
Giftdumping og sprengninger har påført livet i Indre Oslofjord uopprettelige skader.

NIVAs årlige statusrapport over miljøgifter langs kysten: «Contaminants in costal waters of Norway med resultater for 2016 er nylig kommet.

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M856/M856.pdf

Fisk og sjødyr i Indre Oslofjord har også landets høyeste innhold av mange nye miljøgifter f.eks. PCB, PBDE, PFAS, HBCD.

Mattilsynet advarer gravide, ammende og barn under 5 år å spise torsk fra hele Indre Oslofjord på grunn av høyt innhold av kvikksølv i fileten (kjøttet) og blåskjell fra indre havn på grunn av høyt innhold av PCB.

Ikke spis torsk fra Indre Oslofjord eller blåskjell fra havna!

Mattilsynet advarer gravide, ammende og barn under 5 år å spise torsk fra hele Indre Oslofjord på grunn av høyt innhold av kvikksølv i fileten (kjøttet) og blåskjell fra indre havn på grunn av høyt innhold av PCB.

Fortsatt høyt innhold av PCB i torskelever. Å få lavere innhold av PCB i fisken var ett av hovedmotivene for politikerne i Oslo til å si ja til prosjekt «Ren Oslofjord» i 2005. Kvikksølv tenkte man knapt på den gang.

Sjøbunnen er fortsatt ikke ren

I NIVA rapporten: Indre Oslofjord- Status, trusler og tiltak kan vi lese side 39- 40:

«Selv etter at tiltak er gjennomført i havneområdet ble det observert relativt høye miljøgiftkonsentrasjoner i sedimentet. Dette gjelder i hovedsak i deler av Bjørvika for PAH og PCB».

«Alle sedimentprøver inneholdt høye nivåer av tributyltinn (TBT) (klasse 5) også prøver tatt etter gjennomførte tiltak i Oslo Havn»

Det er tragisk å tenke på at i denne sårbare terskelfjorden som betyr så mye for så mange, har myndighetene i den senere tid tillatt alvorlig miljøkriminalitet som å grave opp over 2200 kilo kvikksølv og andre miljøgifter og pumpe det ned i sjøen igjen med trykk iblandet masse vann. Og (i 2015/2016) å sprenge i filler flere av de viktigste grunnene vi har i fjorden for yngel, fisk, sjøplanter, sjødyr og sjøfugl. De fikk sprenge uten avbøtende tiltak med 4500 kilos ladninger inne i havneområdene der NIVA har målt skyhøye nivåer av miljøgifter.

Befolkningen ble lurt

Det er på sin plass å nevne hva Oslo Havn KF, NIVA, NGI, Naturvernforbundet og miljøvernmyndighetene lovet befolkning og politikere før de startet prosjekt «Ren Oslofjord» i 2006 (giftdumpingen ved Malmøykalven):

Slik viste miljøgiftbudsjettet laget av NIVA og NGI i søknaden at det skulle bli under og etter opprydding. Disse løftene var avgjørende for politikerne da de godkjente prosjekt «Ren Oslofjord».

http://www.renoslofjord.no/sfiles/4/10/1/file/soeknad_etablering.pdf

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

One thought on “Befolkningen lurt – myndighetene tillot alvorlig miljøkriminalitet

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: